Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multikulturní vzdělávání v rámci NNO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multikulturní vzdělávání v rámci NNO"— Transkript prezentace:

1 Multikulturní vzdělávání v rámci NNO
Multikulti Challenge: Accepted Multikulturní vzdělávání v rámci NNO NESEHNUTÍ Brno Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková Konference Kulturní a náboženská identita: marginalizace, integrace a multikulturní výchova, Brno,

2 Potenciál NNO v multikulturním vzdělávání
Potenciál NNO v multikulturním vzdělávání • NNO mohou přispívat k rozvoji sociálního kapitálu žáků/kyň • Mohou rozvíjet pluralitu názorů a přístupů ke společenským problémům • Mohou poskytovat zpětnou vazbu i mechanismy prevence

3 O NESEHNUTÍ (Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ)
O NESEHNUTÍ (Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ) • občanské sdružení založené r. 1997 • náplň práce: vzdělávací a informační aktivity, podpora zapojování veřejnosti Témata: 1. multikulturní soužití, migrace a uprchlictví 2. gender a ženská práva 3. ekologie a životní prostředí, téma expanze hypermarketů 4. problematika vývozu zbraní Více na

4 Vzdělávací multikulturní projekty NESEHNUTÍ
Vzdělávací multikulturní projekty NESEHNUTÍ • praktická realizace multikulturních workshopů na školách od r. 2004 • práce s dětmi v uprchlických táborech a z rodin azylantů žijících v ČR od r. 2003 • od r vychází čtvrtletník o migraci a lidských právech PŘES (hranice, předsudky, lhostejnost) – • dlouhodobý vzdělávací projekt Tišnov (2006) • série odborných vzdělávacích seminářů Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy (2009)

5 Vzdělávací multikulturní projekty NESEHNUTÍ (2010)
Vzdělávací multikulturní projekty NESEHNUTÍ (2010) Multikulti Challenge: Accepted • tříletý projekt podpořený z prostředků MŠMT a ESF v rámci OPVK • období realizace: 2010 – 2012 • regiony dopadu: kraj Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj + menší projekty podpořené MŠMT

6 Teoretická východiska
Teoretická východiska • vztah kultura a identita: - binární opozice: tendence definovat jednotlivce skrze jejich kulturu, popírání individuálního jednání X nahlížení sebe sama jako autonomně jednajícíhojedince kultura ovlivňuje, tvaruje a omezuje jednání, nikoliv determinuje (Phillips, A. (2007): Multiculturalism without culture) 6

7 Výchozí situace • multikulturalita v regionech – v médiích virtuálně nepřítomna nebo převažují negativní reprezentace • nezájem o názory mladých, jejich nepřítomnost ve veřejném diskurzu • nedostatek autorit, nedostatek motivace mladých (viz např. Člověk v tísni (2010): Kdo jiný? Analýza kvalitativního výzkumu) 7

8 Projekt Multikulti Challenge: Accepted
Projekt Multikulti Challenge: Accepted • workshopy • soutěž • festival Týden lidských práv • časopis PŘES • práce s dobrovolníky/cemi Více na

9 Projekt Multikulti Challenge: Accepted
Projekt Multikulti Challenge: Accepted

10 Workshopy (2. st. ZŠ, SŠ) 1. Proč lidská práva?

11 2. Svět v pohybu: úvod do fenoménu migrace
Workshopy (2. st. ZŠ, SŠ) 2. Svět v pohybu: úvod do fenoménu migrace

12 3. Multikulturní společnost: utopie nebo realita?
Workshopy (2. st. ZŠ, SŠ) 3. Multikulturní společnost: utopie nebo realita?

13 Workshopy (2. st. ZŠ, SŠ) 4. Od předsudků k rasismu

14 5. Jaké je to být uprchlíkem?
Workshopy (2. st. ZŠ, SŠ) 5. Jaké je to být uprchlíkem?

15 Workshopy (2. st. ZŠ, SŠ) 6. Téma: islám

16 Dosavadní realizace projektu – zkušenosti
Dosavadní realizace projektu – zkušenosti • multikulturní témata i do tříd, jejichž pedagogové/žky s nimi nemají zkušenost • xenofobní a stereotypní uvažování mezi pedagogy/žkami • výhodou důraz na otevřené vyjadřování názorů, diskusi • nevýhodou omezené možnosti rozvíjení tématu • téma již na první stupeň

17 Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková
Děkuji za pozornost! Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková NESEHNUTÍ (Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), třída Kpt. Jaroše 18, Brno


Stáhnout ppt "Multikulturní vzdělávání v rámci NNO"

Podobné prezentace


Reklamy Google