Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr Irena JindrichovskaCost of capital1 N_CnA Controlling A Jaro 2013 Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr Irena JindrichovskaCost of capital1 N_CnA Controlling A Jaro 2013 Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc."— Transkript prezentace:

1 Dr Irena JindrichovskaCost of capital1 N_CnA Controlling A Jaro 2013 Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz

2 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital2 Osnova Úvod Zdroje dlouhodobého financování Dluh versus kapitál Dlouhodobý dluh Prioritní akcie Nerozdělený zisk Nové ekcie –Gordonův model, dluh plus riziková prémie, přístup přes CAPM WACC Hodnota firmy Shrnuté, cvičení, reference

3 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital3 Kapitál versus dluh Charakter istika: KapitálDluh Příjem:DividendyÚroky Způsob zdanění: Zdaněno jako daň z příjmu. Není náklad na podnikání. Zdaněno jako daň z příjmu. Jsou nákladem na podnikání. Práva:Obyčejné akcie (někdy i přednostní) mají právo rozhodovat na AGM Kontrolaje prováděna pomocí podmínek v úvěrové smlouvě. Bankrot:Firmy nemohou zbankrotovat, z důvodu neplacení dividend. Nespacený dluh je závazek. Jeho nedodržení může vést k bankrotu. Shrnutí:Zpúdob zdanění je příznivější u dluhu, ale nebezpečí bankrotu zvýhodňuje kapitál. Kontrola je vykonávána u každého instumentu jinak, ale obecně nelze říci, co je výhodnější

4 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital4 Dlouhodobý dluh Půjčky a obligace –Půjčky (úroky jsou splatné před zdaněním – vytváří se daňový štít, který snižuje náklady na dhouhodobý dluh ); T = daňová sazba –Obligace (výnos do splatnosti = YTM)

5 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital5 Prioritní akcie Perpetuita P = C/r; čili. k p = C / P Při vydávání nových akcií může být třeba vzít v úvahu i náklady na upsání (flotation cost F) k p = C / (P-F)

6 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital6 Náklady na nerozdělený zisk Pomocí Gordonova modelu rostoucí perpetuity: P=D 1 / (r-g); i.e. k s = (D 1 / P) + g

7 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital7 Náklady na nové akcie S použitím Gordonova modelu rostoucí perpetuity plus vezmeme v úvahu náklady na vydání nových akcií - flotation cost: k e = (D 1 / (P-F)) + g

8 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital8 Přístup před model CAPM Odhad nákladu s použitím CAPM –Odhad bezrizikové sazby r RF –Odhad tržní prémie RP M –Odhad beta koeficientu akcie  s –Dosazení odhadů do modelu CAPM:

9 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital9 Náklad na dluh plus riziková prémie Někteří analytikové používají k odhadu nákladů na kapitál firmy ad hoc proceduru Přičtením přiměřené rizikové prémie k nákldům na obligace (3-5%) r s = bond yield + bond risk premium Je logické se domnívat, že firmy s nízkým ratingem a rizikovými dluhy budou mít také rizikový kapitál.

10 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital10 WACC Vážené průměrné náklady kapitálu – jeden ze způsobů měření nákladů kapitálu firmy WACC=w d *k d + w p *k p + w s(e)* k s(e) Další způsob může být např. prostřednictvím tržního modelu (SML) – ex-post valuation

11 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital11 Faktory ovlivňující vážený průměr nákladů kapitálu Faktory, které firma nemůže ovlivňovat –Úroveň úrokových měr –Riziková prémie trhu –Daňové sazby Faktory, které firma může ovlivňovat –Kapitálovou stuktury firmy –Dividendovou politiku –Investiční politiku

12 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital12 Shrnutí 1.V projektech o kapitálovém rozpočtování se předpokládá, že projekty generují bezrizikové peněžní toky. V tomto případě je vhodné použít k diskontování bezrizikovou úrokovou sazbu. Samozřejmě, většina peněžních toků je v realitě riskantní. Tato kapitola pojednává o diskontní sazbě, pokud jsou peněžní toky riskantní. 2.Firma s přebytečnou hotovostí může buď zaplatit dividendu akcionářům, nebo realizovat kapitálové výdaje. Vzhledem k tomu, že akcionáři mohou reinvestovat dividendy do rizikových finančních aktiv, měl by být očekávaný výnos z projektu alespoň tak velký, jako očekávaný výnos z finančního aktiva srovnatelné rizikovosti.

13 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital13 Shrnutí 2 3. Očekávaný výnos ze všech aktiv, je závislý na beta firmy. Proto jsme si ukázali, jak odhadnout beta populace.Vhodný postup využívá regresní analýzu historických výnosů. 4.Zvažovali jsme případ projektu, jehož riziko beta bylo rovno riziku firmy. 5.Pokud firma nezadlužená, diskontní sazba projektu se rovná RF+( M - RF)* ß kde M je očekávaný výnos tržního portfolia a RF je bezriziková sazba. Jimými slovy, diskontní sazba projektu je rovna odhadu očekávaného výnosu pomocí CAPM

14 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital14 Otázky k procvičení 1.Charakterzujte různé zdroje kapitálu firmy. 2.Popište optimální kapitálovou strukturu. 3.Vysvětlete pojem: vážený průměr nákladů kapitálu (WACC). 4.Vysvetlete, jak se spočítá hodnota firmy s pomocí WACC.

15 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital15 Exercise problem 1 12.13 RWJ Calculate the weighted average cost of capital for the Luxury Porcelain Company. The book value of Luxury’s outstanding debt is $60 million. Currently, the debt is trading at 120 percent of book value and is priced to yield 12 percent. The 5 million outstanding shares of Luxury stock are selling for $20 per share. The required return on Luxury stock is 18 percent. The tax rate is 25 percent.

16 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital16 Exercise problem 2 12.14 RWJ First Data Co. has 20 million shares of common stock outstanding that are currently being sold for $25 per share. The firm’s debt is publicly traded at 95 percent of its face value of $180 million. The cost of debt is 10 percent and the cost of equity is 20 percent. What is the weighted average cost of capital for the firm? Assume the corporate tax rate is 40 percent.

17 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital17 Useful web sources Online Tutorial #8: How Do You Calculate A Company's Cost of Capital? http://www.expectationsinvesting.com/tutor ial8.shtmlhttp://www.expectationsinvesting.com/tutor ial8.shtml And a video lecture (rather easy) http://www.youtube.com/watch?v=JKJglPk AJ5ohttp://www.youtube.com/watch?v=JKJglPk AJ5o

18 Dr Irena JindrichovskaCost of Capital18 RECOMENDED READINGS Fundamentals of Corporate Finance, Ross, Westerfield and Jaffe, 6 th edition. Ch 12 Brigham and Houston: Fundamentals of Financial Management, 12th ed, Ch 10


Stáhnout ppt "Dr Irena JindrichovskaCost of capital1 N_CnA Controlling A Jaro 2013 Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google