Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interkulturní marketing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interkulturní marketing"— Transkript prezentace:

1 Interkulturní marketing
Mg. Evžen Staněk

2 Interkulturní marketing a komunikace
Mezinárodní marketing - Hlavní chyby Inovační strategie - Formální principy marketingu– metodické postupy, techniky – jsou v případě tuzemského i mezinárodního marketingu identické (formální struktura marketingového plánování, metodický postup tvorby marketingové strategie, techniky průzkumu trhu, nástroje marketingového mixu jsou totožné jak v národním, tak v mezinárodním marketingu). Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

3 Interkulturní marketing a komunikace
Do hry ovšem vstupují takové faktory, jakými jsou: - veřejná moc v dané zemi, která zpravidla nehraje pasivní, ani neutrální roli - politická rizika, která se vážík zemím, kde chce podnik nově operovat. Úkolem mezinárodního marketingu je tedy mj. - identifikovat možná ohrožení i příznivé podmínky a integrovat je do - mezinárodní strategie rozvoje podniku. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

4 Interkulturní marketing a komunikace
- Inovační chování podniku je nedílnou součástí celkové strategie a politiky podniku. Nové výrobky a technologie mohou být základem pro budoucí růst podniku a pro udržení vyrovnaného výrobkového portfolia. Tvorba nových výrobků je však velice náročná na finanční prostředky i čas a velice riziková. Náklady za nezdar nových výrobků se neustále zvyšují. Inovační úsilí musí být cíleně orientováno, to znamená přizpůsobeno cílům, které byly firmou vytýčeny jako cíle celkové či marketingové strategie. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

5 Interkulturní marketing a komunikace
Firmám, které se v neangažují ve vývozu, může prodej v mezinárodním měřítku připadat jako velmi komplexní činnost vyžadující četné zdroje a rozsáhlý a nákladný marketingový tým se značným objemem výrobků, který je prodáván. Tak tomu ve skutečnosti není. Ovšem to, zda je firma schopna vyvážet, velmi závisí na ceně výrobku, kvalitě a poskytovaných službách. Firemní strategie, s ohledem na způsob obchodování a poskytované služby, stejně tak jako trpělivost rozvíjet vývozní trhy spíše než velikost a umístění firmy, jsou v této otázce skutečně klíčové. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

6 Interkulturní marketing a komunikace
- Technické detaily obchodování se zahraničím se liší od těch, které se pojí s obchodováním v tuzemsku. Jsou nicméně standardizovány a k dispozici všem, kteří o ně mají zájem. - Získáte-li jednou tyto znalosti, vývoz není komplikovanější než prodej "na domácí půdě"! - Průzkumy však ukazují, že mnoho podniků se v počátku podnikání na zahraničním trhu dopouští mnoha chyb, které jim brání v úspěchu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

7 Interkulturní marketing a komunikace
Hlavní chyby v mezinárodním marketingu 1) Opomenutí či úmyslné zavrhnutí kvalifikovaného exportního poradenství a zpracování hlavního mezinárodního marketingového plánu před začátkem vývozu. Vedení většiny neexportujících firem má velké znalosti o "svém" průmyslovém odvětví a výrobním procesu. Když se tito manažeři zamýšlejí nad možným vývozem, spoléhají na svoji znalost charakteristik průmyslu a své firmy, aniž by plně chápali nebo rozuměli cílovým vývozním trhům. Nedostatek znalostí nevyhnutelně povede k neúspěchu nebo k méně než optimálnímu proniknutí na trh. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

8 Interkulturní marketing a komunikace
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby firma vyhledala kvalifikované poradenství a vypracovala hlavní marketingový plán před začátkem vývozu. - Kvalifikovaný konzultant může být drahý, ale náklady jsou menší než potenciální ztráta v případě neúspěchu. Navíc by firma měla mít před začátkem obchodování na zahraničních trzích dobře propracovaný mezinárodní marketingový plán. --Tento plán poskytne zaměření a směr a zajistí, že vývozní snahy budou směřovat na trh nebo na segmenty trhu, které skýtají pro společnost největší potenciál. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

9 Interkulturní marketing a komunikace
2) Nedostatečná snaha vrcholového vedení překonat počáteční potíže a finanční požadavky vývozu. Manažeři téměř každé firmy budou tvrdit, že jsou odhodláni rozvíjet vývozní trhy, aby z toho firma měla užitek. Avšak v praxi jsou mnozí manažeři rozčarováni, protože si uvědomí, že vývozní operace vyžadují více času a peněz, než původně očekávali. - Než se dostaví úspěch, vrcholový management musí vynaložit nezbytný čas a fondy k dlouhodobé aktivitě. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

10 Interkulturní marketing a komunikace
3) Nevyhovující zprostředkovatel či distributor Mnoho firem začínajících s exportem si myslí, že vše, co je potřebné k úspěšnému vývozu, je zástupce či distributor na daném trhu. Zde se manažeři dopouštějí kritického omylu, když naváží spolupráci s prvním zástupcem, který jim "přijde pod ruku". Výběr odpovědného zástupce nebo distributora je ta nejdůležitější část vašich vývozních snah. Zástupce nebo distributor by měl být vybírán firmou na základě toho, jak je schopen uspokojovat potřeby společnosti a nikoliv jen na základě prvního kontaktu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

11 Interkulturní marketing a komunikace
4) Hon za zakázkami po celém světě místo budování základů pro výnosné operace a řádný růst. - Mnoho firem začíná vyvážet tak, že jednoduše provádí požadavky zákazníkům, kteří firmu kontaktují. Po nějakém čase se tento koloběh poptávek a reakcí na ně stane na straně výrobce jedinou činností, kterou bude v rámci exportu vykonávat. - Poptávka či objednávky "z venku" jsou obvykle tvrdě cenově konkurenční a znevýhodňují vývozce. Lepším přístupem je analýza trhu a rozpracování marketingového plánu vývozu. - Umožní to vybudovat si místo na trhu a zpravidla to vede k dosažení většího ziskového rozpětí. Tento proces seznamování a plánovaného růstu by měl být cílem firmy začínající s exportem. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

12 Interkulturní marketing a komunikace
5) Zanedbání vývozu, když se trh zvětšuje. - Někteří manažeři mají zájem vyvážet jedině tehdy, když domácí trhy stagnují nebo jsou postiženy recesí. Potom rychle hledají zahraniční trhy, na kterých by mohli umístit výrobu a zvýšit využití kapacity. Když domácí trh roste, tito pracovníci okamžitě zapomenou na vývoz, dokud se nedostaví další pokles v domácí ekonomice. - Abyste byli úspěšní, musíte nahlížet stejně na vývozní trhy jako na domácí. Nic nezničí vývozní trhy tak rychle jako pověst, že na ně vstupujete a stahujete se z nich bez zjevného důvodu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

13 Interkulturní marketing a komunikace
6) Nestejný přístup k zástupcům a distributorům v zahraniční a k domácím obchodním partnerům. - Je nezbytné jednat se všemi distributory stejně. Mnoho začínajících firem si myslí, že může stanovit rozdílné ceny svých výrobků na různých trzích. - To však povede k malé důvěře obchodních partnerů a v mnoha případech i k přímé konkurenci mezi jednotlivými distributory na vývozních trzích. - Jestliže zástupce má pocit, že se s ním nejedná zcela spravedlivě, začne zastupovat někoho jiného. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

14 Interkulturní marketing a komunikace
7) Neochota změnit výrobek tak, aby vyhovoval předpisům a preferencím jiné země. Mnozí manažeři se zabývají výrobním procesem a cenami na úkor porozumění trhu, kam dodávají zboží. Před započetím vývozu musíte pečlivě analyzovat trh a seznámit se s předpisy a kulturními odlišnostmi země. Potřebné modifikace jsou často malé, ale mohou znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem ve vývozu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

15 Interkulturní marketing a komunikace
8) Opomenutí vytisknout návod na použití, prodej a záruční podmínky v místním jazyce - Mnohé firmy nechápou, že je důležité, aby všechny písemné materiály byly srozumitelné v jazyce vývozního trhu. - Mají-li zákazníci možnost, vyberou si jednoznačně ten výrobek, který vypadá, že je vyroben právě pro ně. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

16 Interkulturní marketing a komunikace
9) Opomenutí možnosti spolupráce s podniky zahraničního obchodu nebo jiným marketingovým prostředníkem. - Když zvažujete možnosti vývozu, můžete dojít k závěru, že nemáte dostatečné zdroje, jak personální, tak finanční, abyste začali vyvážet. - Taková firma by pak měla zvážit využití některé z obchodních společností, která by pro ni pracovala jako vývozní oddělení. - Tito prostředníci, ačkoliv obvykle nejsou úplně efektivní, vám poskytnou příležitost zahájit vývoz a uchytit se na trhu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

17 Interkulturní marketing a komunikace
10) Opomenutí možnosti poskytnutí licence a založení podniku typu joint-venture. - Jestliže se firma rozhodne, že vývoz na daný trh není žádoucí, vedení by mělo zjistit, zda by společnost nemohla postoupit licenci nebo výrobní postup danému trhu Také je možné založit joint-venture s jinou firmou na daném trhu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

18 Interkulturní marketing a komunikace
Příklad: - Firmy Mc Donald's a Coca-Cola nevědomě urazily celý muslimský svět tím, že na svých výrobcích použily symboly z vlajky Saúdské Arábie. Vlajka obsahovala i citáty z koránu. Muslimové zastávají názor, že jejich písmo svaté nesmí být použito při jakýchkoliv obchodních aktivitách. - Firma Nike se dostala v arabských zemích do obdobné situace. Muslimové protestovali, že její nová značka, použitá ve stylizované formř na sportovní obuvi, připomíná v arabském písmu slovo Alláh. Firma se omluvila a obuv byla stažena z distribuce. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

19 Interkulturní marketing a komunikace
- Inovační strategie Inovační chování podniku je nedílnou součástí celkové strategie a politiky podniku. Nové výrobky a technologie mohou být základem pro budoucí růst podniku a pro udržení vyrovnaného výrobkového portfolia. - Na druhé straně je však tvorba nových výrobků velice náročná na finanční prostředky i čas a velice riziková. Náklady za nezdar nových výrobků se neustále zvyšují. - Inovační chování podniků by mělo být orientováno tak, aby jeho prostřednictvím bylo dosahováno uspokojování potřeb zákazníků odpovídajícími výrobky: - v požadované kvalitě - v přesně určeném cíleném čase, - s adekvátními náklady cenami. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

20 Interkulturní marketing a komunikace
Na druhé straně musí být cíleně orientováno, to znamená přizpůsobeno cílům, které byly firmou vytyčeny jako cíle celkové či marketingové strategie. Přijmeme-li jako základní východisko tvorby inovačních strategií i programů marketingový koncept podniku, pak je třeba nové výrobky z tohoto pohledu i definovat. Definovat nové výrobky v souladu s marketingovým konceptem podniku pak znamená považovat za nové takové výrobky, které jsou nové nejen z hlediska firmy, ale především z hlediska trhu. Z pohledu firmy a trhu pak mohou být spotřební i průmyslové výrobky považovány za nové, patří-li do některé z následujících kategorií. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

21 Interkulturní marketing a komunikace
Nové technologie – absolutní inovace Nové technologie mohou být považovány za nejvyšší stupeň invenčních a inovačních změn vzhledem k tomu, že vyžadují největší změnu v chování spotřebitele či uživatele a často ústí v nahrazení stávajících výrobků, a to i výrobků podniku, který technologie uvádí na trh. (Díky technologii Bluetooth vznikly zcela nové trhy využívající bezdrátové propojení mezi dvěma zařízeními.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

22 Interkulturní marketing a komunikace
2. Následné inovace - Mnoho zcela nových myšlenek, invencí, které byly v podobě nových inovací uvedeny na trh, vyžaduje následné inovace, které umožňují, aby se výrobky či technologie lépe přizpůsobily trhu a jeho požadavkům. - Tyto následné inovace pak probíhají i během životního cyklu výrobku s cílem jeho zlepšení či modifikace tak, aby znovu mohl zaujmout výhodnější pozici na trhu či jeho segmentu. (Díky dnes již známé technologii Bluetooth vymysleli indičtí výzkumníci Bluetooth přístroj pro monitoring srdce. Při infarktu je odeslána SMS do nejbližší nemocnice.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

23 Interkulturní marketing a komunikace
3. Nové pro trh - Výrobky v některých případech nemusí být nové pro spotřebitele, ale mohou být nové z hlediska marketingového, to znamená nové pro určitý trh či distribuční kanály. (Například prodej pokrmů, které až doposud byly určeny pouze pro maloobchod a konečného spotřebitele, do stravovacích zařízení nemocnic atd.) 4. Nové pro určitou zemi - Výrobky či myšlenky mohou být převáděny i z hlediska geografického, to znamená ze země vzniku do jiného státu, teritoria atd. (Rozvoz teplé pizzy až domů se u nás prosadil v době, kdy již byl ve světě zcela známým.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

24 Interkulturní marketing a komunikace
5. Nová kategorie výrobků pro podnik - Z hlediska marketingového je nutno brát jako nové i výrobky, které podnik přidává ke svému dosavadnímu výrobnímu programu. I tady musí výrobky uvádět na trh s jiným marketingovým mixem než výrobky dosavadní. (Známý výrobce automobilů značky Ferrari se spolu se společností Acer podílelna vývoji nových monitorů a LCD televizorů.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

25 Interkulturní marketing a komunikace
6. Nová značka - Za nové lze považovat i výrobky, které přicházejí na trh s novou značkou i v tom případě, že se jedná o rozšíření či prohloubení výrobkové řady. - I takové výrobky musí mít svůj nový marketingový plán, který by je situoval v souladu s cíli společnosti. (Společnost Mittal Steel Ostrava a. s., stejně jako ostatní firmy z největší ocelářské skupiny světa, mění své logo a zavádí novou značkou ArcelorMittal. Název ostravské společnosti Mittal Steel Ostrava a. s. zatím zůstává stejný, ale jeho změna je v plánu.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

26 Interkulturní marketing a komunikace
7. Nové situování, modifikace výrobku - Během životního cyklu jsou výrobky často nově situovány vzhledem ke konkurenci a určitému segmentu trhu: jejich vlastnosti, tvar, barva, velikost, materiál jsou modifikovány tak, aby znova uspěly na stejném trhu, eventuelně jiném segmentu trhu, což s sebou přináší i nutnou modifikaci marketingového mixu. (Výrobce vysavačů značky Dyson modifikoval bez sáčkový vysavač DC20 Animalpro, který ocení hlavně osoby trpící alergiemi nebo vlastníci domácích zvířat. Nově pojatý filtr stačí každé 3 měsíce umýt teplou vodou.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

27 Interkulturní marketing a komunikace
8. Nové balení - I pouhá změna obalu může způsobit, že výrobek je chápán spotřebitelem jako nový i bez toho, že by se změnila jakákoliv vlastnost výrobku. Spolu s vhodnou reklamou či jinou distribucí a umístěním výrobku v prodejně může obal přinést nový vzestup prodeje. (Ve shodě s novým balením inkoustových patron značky Epson se mění také balení papírů značky Epson. Na přední straně balení bude v budoucnu pro nejrůznější kvality vyobrazen stejný motiv, aby byl zákazníkům usnadněn správný výběr požadovaného výrobku. Zákazník, který potřebuje například nový fotopapír Premium Glossy, bude vyhlížet pouze po baleních s tropickou rybkou.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

28 Interkulturní marketing a komunikace
9. Výrobky rozšiřující či prohlubující výrobkovou řadu Rozšíření či prohloubení výrobkových řad, například přidání nového tvaru, velikosti či barvy, znamená z hlediska marketingového a z hlediska trhu také uvádění nového výrobku na trh, i když marketingové úsilí je nesrovnatelně menší než u zavádění nových technologií, ale i nových inovací stávajících výrobků. (U modelů osobních automobilů SX4 z produkce Magyar Suzuki Corporation došlo ke změnám nabízených barev: stávající barva ZEE Ocean Light Blue Met. (světlemodrá met.) již nebude používána a bude nahrazena novou barvou ZKC Lagoon Turquoise.) Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

29 Interkulturní marketing a komunikace
- V podmínkách konkurence je základním předpokladem pro udržení pozice firmy na trhusoustavná péče o zavádění nových výrobků na trh. - V marketingové strategii chápeme výrobkové inovace jako procesy změn v podniku, které jsou spojeny s vývojem výrobku. Přitom rozlišujeme: - subjektivní dimenze (nové, pro koho?) - dimenze intenzity (jak hodně nové?) - časové dimenze (jak dlouhonové?) Výrobkové variace jsou považovány za jednodušší a často nejdostupnější prvky výrobkové marketingové strategie. Zahrnují např. změny fyzikálních, funkčních, estetických a rovněž symbolických vlastností výrobků, případně změny doplňkových funkcí.  Cílem je co nejatraktivněji přiblížit realitu výrobku představě kupujícího, případně co nejvhodněji výrobek přizpůsobit potřebám příslušného tržního segmentu. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

30 Interkulturní marketing a komunikace
Zavádění nových výrobků na trh V soudobé praxi úspěšných světových firem se využívá při řízení výrobkového inovačního procesu řady "na míru“ šitých postupů. Pokus o jejich zobecnění vede k rozčlenění těchto postupů na následující stádia: 1. Vypracování inovační strategie Cílem inovační strategie je vymezit nejpravděpodobnější směry technického rozvoje v oblasti činnosti firmy a kroky, které firmu přivedou k technickému a ekonomickému ovládnutí potenciálních inovačních námětů. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

31 Interkulturní marketing a komunikace
2. Průzkum a tvorba námětů Každý výrobek se rodí ve formě myšlenky. V tomto stadiu se tedy jedná o iniciaci vzniku nových námětů na budoucí zaměření výrobního programu firmy, jejich třídění a hodnocení, vedoucí k rozhodnutí o perspektivních rozvojových směrech výrobkových inovací. - Účinný systém hledání námětů spočívá ve využití dostupných informačních zdrojů, ve sledování vývoje v oblasti techniky a technologie, sledování zaměření konkurence, požadavků našich odběratelů, trendů na světových trzích apod. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

32 Interkulturní marketing a komunikace
4. Analýza uplatnění vybraných námětů na trhu "Business Analysis„ představuje nejdůležitější krok při posuzování vhodnosti vybíraných inovačních námětů. Součástí posuzování je: - předběžné posouzení výrobních a odbytových možností (identifikace trhu, pro který je zamýšlený výrobek určen, tržních tendencí, posouzení předpokládané reakce konkurence, podrobná tržní analýza určení očekávaného podílu na trhu, odbytových cest apod.) posouzení odhadu očekávaných výnosů Cílem je neustále mít aktualizovaný přehled o očekávaných přínosech (zisku, rentabilitě, dosažitelném podílu na trhu atd.). Tento přehled je nezbytný zejména při rozhodováni o uvolnění či neuvolnění dodatečných prostředků na vývoj výrobku, na jeho tržní testování či reklamu před zavedením na trh. Aktuální údaje mohou vést i k rozhodnutí o zastavení dalšího financování projektu při výrazně nepříznivém vývoji. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

33 Interkulturní marketing a komunikace
5. Vývoj Návrhy na výrobky, které byly posouzeny jako technicky proveditelné a obchodně zajímavé, jsou předány do oddělení výzkumu a vývoje. To je důležitý krok nejméně ze tří důvodů: - Je to první pokus vyvinout výrobek v konkrétní formě. Dosud existoval jen nápad, myšlenka, případně výkres či jednoduchý model. Vývojové stadium znamená pro firmu vynaložení velkých nákladů, které pravděpodobně vysoce překročí náklady spojené s posuzováním návrhu v předešlých stadiích. - V tomto stadiu se teprve prokáže, zda lze v rámci daných omezení přeměnit zvolený návrh v reálný výrobek. Jestliže se to nepodaří, pak jsou všechny dosud vynaložené náklady pro firmu ztraceny (s výjimkou informací získaných v předchozím průběhu inovačního procesu). Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

34 Interkulturní marketing a komunikace
6. Tržní testování Výsledkem předchozího stadia (Vývoje) je vypracovaná výrobní dokumentace, příp. techniky ověřený prototyp. Výrobce tedy již zná výsledné technické parametry výrobku, zná spotřebu materiálu i času na jeho zhotovení, má poměrně jasnou představu o nákladech na jeho výrobu. Úspěšný výrobek musí spojovat technologická a konstrukční řešení s přáními a požadavky spotřebitelů. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

35 Interkulturní marketing a komunikace
7. Komercionalizace - V tomto stadiu jde o plné zavedení výrobku na trh – jedná se o okamžik, kdy vstupuje výrobek do konkurenčních podmínek, v nichž se plně prokáže, nakolik se výrobci podařilo vyjít vstříc zákazníkům, a to nejen pokud jde o samotné technické parametry výrobku, ale i jeho designem, cenou, balením apod. - Před samotným zavedením výrobku na trh je třeba uskutečnit případné modifikace výrobku, na které upozornily výsledky tržního testování, a zejména promyslet, které prvky marketingového mixu a v jaké kombinaci budou použity. (V úvahu přicházejí různé kombinace výše ceny, nákladů na propagaci, způsobů distribuce, podpory odbytu apod.) - Stadium komercionalizace patří k finančně nejnáročnějším etapám komplexně pojaté výrobkové inovace. Výrobce musí zajistit finanční prostředky na provedení reklamní kampaně, vybavení potřebnou technikou, materiálem vyškolit pracovníky a prodejní personál. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

36 Interkulturní marketing a komunikace
Příklady: Prostřednictvím systému Bosch Production System, který byl zaveden podle japonského vzoru skupinou BOSH v České republice, byly objeveny v závodech další rezervy umožňující úspory. Zcela cíleně jsou vyvíjeny i nové výrobky pro „low cost“ vozidla, která nabývají na významu především v rozvíjejících se zemích. V příštích deseti letech na celém světě nadprůměrně vzroste výroba vozidel, jejichž cena nepřekračuje eur. Stolní telefon Od okamžiku vynalezení telefonního přístroje uplynulo již více než jedno století. Během této doby prošel stolní telefon celou dlouhou řadou inovací. Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk

37 Interkulturní marketing a komunikace
Otázky k zamyšlení 1. Charakterizujte chyby, jakých se dopouští podnikatelé na zahraničních trzích. 2. Specifikujte zvláštnosti mezinárodního marketingu. 3. Vyjmenujte a charakterizujte složky mezinárodního prostředí. 4. Jaká je úloha informací v mezinárodním marketingu? 5. Jakým způsobem probíhá podle vás výběr zahraničních trhů? 6. Charakterizujte formy vstupu na zahraniční trh. 7. Pojednejte o distribučních problémech na zahraničních trzích. 8. Charakterizujte mezinárodní marketingový plán. 9. Popište jednotlivé kategorie klasifikace nových výrobků. 10. Vysvětlete marketingové pojetí výrobku. 11. Charakterizujte skupinu nových výrobků. 12. Popište stadia zavádění nových výrobků na trh. 13. Jakou úlohu hraje v podniku oddělení výzkumu a vývoje? 14. K čemu slouží tržní testování? Jak se provádí? 15. Co je smyslem komercionalizace? 16. Jaké aspekty vývoje by měla obsahovat inovační strategie? Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk


Stáhnout ppt "Interkulturní marketing"

Podobné prezentace


Reklamy Google