Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná prevence 26. dubna 2010. Osnova přednášky úvodní poznámky cíl integrovaného rozhodování principy základní pojmy právní úprava integrované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná prevence 26. dubna 2010. Osnova přednášky úvodní poznámky cíl integrovaného rozhodování principy základní pojmy právní úprava integrované."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná prevence 26. dubna 2010

2 Osnova přednášky úvodní poznámky cíl integrovaného rozhodování principy základní pojmy právní úprava integrované rozhodování příslušné orgány průběh řízení účastníci řízení integrované povolení systém výměny informací o BAT

3 IPPC = Integrated pollution prevention and control posouzení všech vlivů na ŽP všechny procesy v jednom řízení složkové předpisy stanovující limity: vodní z., z. o ochraně ZPF, lesní z., z. o ochraně ovzduší, z. o ochraně přírody a krajiny, z. o odpadech, lázeňský z., z. o veterinární péči, z. o ochraně veřejného zdraví cílem stanovení závazných podmínek provozu zařízení za účelem minimalizace vlivů provozu zařízení na ŽP principy: posuzování průmyslových a zemědělských činností z hlediska ochrany ŽP jako celku podpora preventivního přístupu při snižování znečištění stanovování podmínek provozu zařízení na základě BAT pravidelný přezkum vydaných integrovaných povolení informovanost veřejnosti a účast v řízení integrace dílčích povolení do jednoho dokumentu důležité pojmy: zařízení integrované povolení

4 Právní úprava Rada OECD (1991): Recommendation on Integrated Pollution and Prevention Control směrnice EP a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění nahradila IPPC směrnici Rady 96/61/ES z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci + prováděcí předpisy požadavek aplikace BAT

5 Integrované řízení – institucionální nástroje krajské úřady Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví ČIŽP krajské hygienické stanice odborně způsobilá osoba příslušné správní úřady

6 Integrované řízení – průběh řízení

7 žádost náležitosti dle ust. § 4 z. IPPC + vyhláška zhodnocení žádosti neúplná – výzva k doplnění úplná – další procesní kroky rozeslání žádosti + zveřejnění stručného shrnutí účastníci řízení + příslušné orgány + portál veřejné správy, úřední deska přísl. orgánu, úřední deska obce, kde má být zařízení umístěno vyjádření příslušné správní úřady (dotčené) účastníci řízení odborně způsobilá osoba dotčený stát veřejnost příp. ústní jednání rozhodnutí o vydání integrovaného povolení opravný prostředek

8 Integrované řízení – účastníci řízení provozovatel zařízení obec, na jejímž území má být zařízení umístěno kraj, na jehož území má být zařízení umístěno obč. sdružení, OPS, zaměstnavatelské svazy, hospodářské komory ochrana profesních nebo veřejných zájmů písemná přihláška obce a kraje, na jejichž území může mít zařízení vliv písemná přihláška ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních předpisů

9 Integrované řízení – integrované povolení rozhodnutí, v němž se stanoví závazné podmínky provozu povinnosti provozovatele možno podat opravný prostředek přechod na právního nástupce přezkum plnění závazných podmínek změna integrovaného povolení zánik integrovaného povolení

10 Systém výměny informací o BAT Evropská unie Fórum pro výměnu informací International Exchange Forum – IEF referenční dokumenty o BAT Bat Reference Documents – BREF technické pracovní skupiny: zpracování BREF Technical Working Groups – TWG Evropská kancelář IPPC European IPPC Bureau – EIPPCB ČR Fórum pro výměnu informací o BAT v ČR technické pracovní skupiny


Stáhnout ppt "Integrovaná prevence 26. dubna 2010. Osnova přednášky úvodní poznámky cíl integrovaného rozhodování principy základní pojmy právní úprava integrované."

Podobné prezentace


Reklamy Google