Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice Hana Svobodová Oddělení IPPC Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice Hana Svobodová Oddělení IPPC Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice Hana Svobodová Oddělení IPPC Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz

2  IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a omezování znečištění  Nový přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí 96/61/EC o IPPC a do českého právního řádu je transponován zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

3 Legislativní rámec integrované prevence v České republice  Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení.  Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.  Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování  Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

4  v letech 2003 – 2005 podáno 501 žádostí.  k 6. 6. 2005 bylo vydáno 356 integrovaných povolení.  kategorie 3.1. – Zařízení na výrobu cementového slinku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výr. kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně.  podáno 13 žádostí  vydána 3 integrovaná povolení  Všechna IPPC zařízení musí mít integrované povolení do 30. 10. 2007 Integrované povolování

5 Kategorie 3.1.

6   Aktuální stav   přibližně 1500 zařízení v ČR   501 podaných žádostí = obsahuje 700 zařízení   356 zařízení povoleno Statistika

7 Stav v jednotlivých kategoriích

8 Stav podaných žádostí v jednotlivých krajích v letech 2003 – 2005

9

10 Novela zákona o integrované prevenci  Nezbytné provést transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.

11 Hlavní body novely se týkají následujících okruhů  definice pojmů, vymezení zařízení  náročnost (časová a administrativní) povolovacího procesu  vyjasnění role odborně způsobilých osob  princip vyjednávání provozovatele s úřadem – předjednání žádosti  změnová řízení  kontrolní mechanismus  koncepce sankcí ve vztahu k zásadám správních deliktů  změna ve vztahu ke zmocnění k vydání nařízení vlády o výměně informací o nejlepších dostupných technikách (§ 27 odst. 3 zákona; požadavek na změnu plyne z usnesení vlády č. 48 ze dne 13.1.2003)  rozsah integrace ve vztahu ke složkovým právním aktům  účast veřejnosti (změna směrnice o IPPC) – požadavky směrnice 2003/35/ES  kompetenční zpřesnění  vazba integrovaného povolení na další právní předpisy regulující investiční výstavbu

12 Problémové okruhy zákona o integrované prevenci  časové ukotvení integrovaného povolení pro nová zařízení (§ 45)  institut odborně způsobilých osob (§ 6 a § 11)  postavení Agentury integrované prevence (§ 6)  kontrolní mechanismy a účastníci kontrol  změnová řízení  integrovaný registr znečišťování  vztah k energetickému zákonu

13 Odkazy  Ministerstvo životního prostředí - http://www.env.cz/ippchttp://www.env.cz/ippc  Česká informační agentura ŽP (CENIA) - www.cenia.czwww.cenia.cz  Informační server o IPPC - www.ippc.czwww.ippc.cz  Oddělení ippc - ippc@env.czippc@env.cz  Evropská kancelář IPPC - http://eippcb.jrc.eshttp://eippcb.jrc.es  Evropská komise - http://europa.eu.int/comm/environment/ippc http://europa.eu.int/comm/environment/ippc


Stáhnout ppt "Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice Hana Svobodová Oddělení IPPC Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google