Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice
Hana Svobodová Oddělení IPPC Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, Ústředna: Fax:

2 IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a omezování znečištění
Nový přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí 96/61/EC o IPPC a do českého právního řádu je transponován zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

3 Legislativní rámec integrované prevence v České republice
Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

4 Integrované povolování
v letech 2003 – 2005 podáno 501 žádostí. k bylo vydáno 356 integrovaných povolení. kategorie 3.1. – Zařízení na výrobu cementového slinku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výr. kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně. podáno 13 žádostí vydána 3 integrovaná povolení Všechna IPPC zařízení musí mít integrované povolení do

5 Kategorie 3.1.

6 Statistika Aktuální stav přibližně 1500 zařízení v ČR
Aktuální stav přibližně 1500 zařízení v ČR 501 podaných žádostí = obsahuje 700 zařízení 356 zařízení povoleno

7 Stav v jednotlivých kategoriích

8 Stav podaných žádostí v jednotlivých krajích v letech 2003 – 2005

9 Stav podaných žádostí v jednotlivých krajích v letech 2003 – 2005

10 Novela zákona o integrované prevenci
Nezbytné provést transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.

11 Hlavní body novely se týkají následujících okruhů
definice pojmů, vymezení zařízení náročnost (časová a administrativní) povolovacího procesu vyjasnění role odborně způsobilých osob princip vyjednávání provozovatele s úřadem – předjednání žádosti změnová řízení kontrolní mechanismus koncepce sankcí ve vztahu k zásadám správních deliktů změna ve vztahu ke zmocnění k vydání nařízení vlády o výměně informací o nejlepších dostupných technikách (§ 27 odst. 3 zákona; požadavek na změnu plyne z usnesení vlády č. 48 ze dne ) rozsah integrace ve vztahu ke složkovým právním aktům účast veřejnosti (změna směrnice o IPPC) – požadavky směrnice 2003/35/ES kompetenční zpřesnění vazba integrovaného povolení na další právní předpisy regulující investiční výstavbu

12 Problémové okruhy zákona o integrované prevenci
  časové ukotvení integrovaného povolení pro nová zařízení (§ 45)    institut odborně způsobilých osob (§ 6 a § 11)    postavení Agentury integrované prevence (§ 6)    kontrolní mechanismy a účastníci kontrol    změnová řízení   integrovaný registr znečišťování    vztah k energetickému zákonu

13 Odkazy Ministerstvo životního prostředí - http://www.env.cz/ippc
Česká informační agentura ŽP (CENIA) - Informační server o IPPC - Oddělení ippc - Evropská kancelář IPPC - Evropská komise -


Stáhnout ppt "Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google