Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcové a školní vzdělávací programy. Co je smyslem rámcových vzdělávacích programů? Stanovit závaznou (standardní) úroveň pro jednotlivé etapy vzdělávání,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcové a školní vzdělávací programy. Co je smyslem rámcových vzdělávacích programů? Stanovit závaznou (standardní) úroveň pro jednotlivé etapy vzdělávání,"— Transkript prezentace:

1 Rámcové a školní vzdělávací programy

2 Co je smyslem rámcových vzdělávacích programů? Stanovit závaznou (standardní) úroveň pro jednotlivé etapy vzdělávání, kterou by měli dosáhnout všichni žáci. Stanovit závaznou (standardní) úroveň pro jednotlivé etapy vzdělávání, kterou by měli dosáhnout všichni žáci. Odvíjet tuto úroveň od úrovně vědomostí a dovedností, které je žák schopen na konci vzdělávání prokázat, nikoli jen od výčtu učiva, které se má „naučit“. Odvíjet tuto úroveň od úrovně vědomostí a dovedností, které je žák schopen na konci vzdělávání prokázat, nikoli jen od výčtu učiva, které se má „naučit“. Umožnit ředitelům a učitelům rozhodovat o podobě vzdělávání na své škole a posílit jejich zodpovědnost za obsah a kvalitu vzdělávání Umožnit ředitelům a učitelům rozhodovat o podobě vzdělávání na své škole a posílit jejich zodpovědnost za obsah a kvalitu vzdělávání

3 Kurikulární reforma v ČR – systém nových kurikulárních dokumentů Státní úroveň Národní program vzdělávání Rámcové vzdělávací programy RVP PVRVP ZV RVP G(SP) RVP SOV Jiné RVP Školní úroveň Školní vzdělávací programy Manuály Portál

4 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání První pracovní verze RVP GV První pracovní verze RVP GV - srpen 2003 - srpen 2003 Připomínkové řízení Připomínkové řízení - září 2003 až prosinec 2003 - září 2003 až prosinec 2003 Pilotní verze RVP GV Pilotní verze RVP GV - červen 2004 - červen 2004 Ověřování tvorby ŠVP – Pilot G Ověřování tvorby ŠVP – Pilot G - září 2004 až červen 2006 - září 2004 až červen 2006 Upravená verze RVP G - 2006 Upravená verze RVP G - 2006 Ověřování ŠVP v praxi – Pilot G Ověřování ŠVP v praxi – Pilot G - září 2006 až červen 2008

5 Cíle projektu PILOT G ověřit, zda lze na základě pilotní verze RVP GV vytvořit kvalitní ŠVP ověřit, zda lze na základě pilotní verze RVP GV vytvořit kvalitní ŠVP využít poznatků z ověřování při tvorbě manuálu, který bude sloužit jako metodická příručka při zavádění programu do všeobecné praxe využít poznatků z ověřování při tvorbě manuálu, který bude sloužit jako metodická příručka při zavádění programu do všeobecné praxe využít poznatků z ověřování k vypracování definitivní verze RVP GV určené k zavedení do všeobecné praxe využít poznatků z ověřování k vypracování definitivní verze RVP GV určené k zavedení do všeobecné praxe

6 Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání v roce 2001 vznikly první verze rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a směry odborného vzdělávání v roce 2001 vznikly první verze rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a směry odborného vzdělávání tyto první RVP byly podrobeny veřejné diskusi a připomínkovému řízení tyto první RVP byly podrobeny veřejné diskusi a připomínkovému řízení v roce 2002 vzniklo prvních 8 RVP v roce 2002 vzniklo prvních 8 RVP od roku 2003 se pracuje na RVP pro další obory vzdělání od roku 2003 se pracuje na RVP pro další obory vzdělání více na www.nuov.cz více na www.nuov.czwww.nuov.cz

7 Části RVP G Část A – Systém kurikulárních dokumentů a principy RVP Část A – Systém kurikulárních dokumentů a principy RVP Část B – Organizační uspořádání vzdělávání Část B – Organizační uspořádání vzdělávání − (Podmínky k přijetí a ukončení G studia) Část C Část C – Klíčové kompetence – Klíčové kompetenceKlíčové kompetenceKlíčové kompetence – Vzdělávací oblasti a obory – Vzdělávací oblasti a oboryVzdělávací oblasti a oboryVzdělávací oblasti a obory – Průřezová témata – Průřezová témataPrůřezová témataPrůřezová témata – Rámcový učební plán – Rámcový učební plán Část D Část D – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných – Podmínky pro realizaci vzdělávání – Podmínky pro realizaci vzdělávání – Zásady pro přípravu ŠVP – Zásady pro přípravu ŠVP

8 Školní vzdělávací program (ŠVP) Pedagogický dokument vycházející z RVP, který bude ze zákona vytvářet každá škola Pedagogický dokument vycházející z RVP, který bude ze zákona vytvářet každá škola ŠVP prezentuje vlastní zaměření školy, škola v něm může zohlednit zájmy a potřeby žáků, regionu apod. ŠVP prezentuje vlastní zaměření školy, škola v něm může zohlednit zájmy a potřeby žáků, regionu apod. ŠVP obsahuje mimo jiné i učební osnovy (škola rozpracovává vzdělávací obsah z RVP) ŠVP obsahuje mimo jiné i učební osnovy (škola rozpracovává vzdělávací obsah z RVP)

9 Struktura ŠVP Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika školy Charakteristika školy Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP Učební plán Učební plán Učební plán Učební plán Učební osnovy Učební osnovy Učební osnovy Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy

10 Učební plán Učební plán

11 Učební osnovy Název vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu -Obsahové vymezení -Časové vymezení -Organizační vymezení -Výchovné a vzdělávací strategie > > Rozpracování vzdělávacího obsahu Rozpracování vzdělávacího obsahu -Výstupy -Učivo -Tematické okruhy průřezových témat >

12 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků -způsoby hodnocení -kritéria hodnocení Autoevaluace školy Autoevaluace školy -oblasti ( Vyhláška 15/2005 Sb.) oblasti -cíle (zhodnocení stavu) -nástroje (řízené rozhovory, školní dokumentace, dotazníky, hodnocení práce učitelů vedením školy…) -časové rozvržení

13 Informační zdroje Publikace RVP Publikace RVP www.vuppraha.cz www.vuppraha.cz www.vuppraha.cz www.nuov.cz www.nuov.cz www.nuov.cz Metodický portál (www.rvp.cz) Metodický portál (www.rvp.cz)www.rvp.cz

14 Vzdělávací obsah RVP RVP GV Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie)Fyzika Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis) Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis) Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Umění a kultura (hudební obor, výtvarný obor) Umění a kultura (hudební obor, výtvarný obor) Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie zpět RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Fyzika Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (1. stupeň)

15 Průřezová témata RVP ZV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Environmentální výchova Mediální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana Výchova demokratického občana RVP GV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Environmentální výchova Mediální výchova Mediální výchova zpět

16 Koordinátor tvorby ŠVP Motivuje ostatní Koordinátor Plánuje harmonogram činností Podílí se na vytvoření pracovních týmů, vymezí zodpovědnost Pozná nedostatky programu Doporučí konkrétní vzdělávání učitelů Kontroluje plnění jednotlivých kroků tvorby Řídí sestavení konečné podoby ŠVP Řídí tým učitelů, organizuje společnou i skupinovou práci při tvorbě ŠVP


Stáhnout ppt "Rámcové a školní vzdělávací programy. Co je smyslem rámcových vzdělávacích programů? Stanovit závaznou (standardní) úroveň pro jednotlivé etapy vzdělávání,"

Podobné prezentace


Reklamy Google