Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kmitavý pohyb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kmitavý pohyb"— Transkript prezentace:

1 Kmitavý pohyb http://www.spszl.cz/~vascak/moje/fyzika_ve_flashi/novapruzina.php http://www.spszl.cz/~vascak/moje/fyzika_ve_flashi/kyvadlo.php

2 http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap13/cd361a.htm y Kmitavý pohyb  závaží na pružině (mechanický oscilátor)  závaží na pevném vlákně (kyvadlo) koná http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap13/cd361a.htm

3  kmit –periodicky opakující se část kmitavého pohybu  perioda T (s) –doba jednoho kmitu  frekvence f (Hz -hertz) –počet kmitů za 1 sekundu y 93/1,2,4,5

4  časový diagram – závislost výchylky y na čase  harmonický kmitavý pohyb – časový diagram- sinusoida  maximální výchylka y m – amplituda  rovnovážná poloha y = 0

5 pohyb po kružnici program kmitání  pro okamžitou výchylku platí : Pro případ, že v čase t =0 je y=0 (rovnovážná poloha) …….úhlová frekvence (jednotka s -1 ) 94/7

6 Napište rovnici harmonického kmitání průběh viz obr. t (s) 2 1 y(cm) Napište rovnici harmonického kmitání, které má amplitudu 1,5 dm a periodu 0,5 s v čase t = 0 je kmitající těleso v rovnovážné poloze A B

7 Rychlost kmitavého pohybu program kmitání

8 Zrychlení kmitavého pohybu program kmitání

9 Těleso koná harmonický kmitavý pohyb s amplitudou 2 cm a periodou 0,2 s v čase t = 0 je kmitající těleso v rovnovážné poloze. Napište rovnici : a) výchylky b) rychlosti c) zrychlení

10 3 s Napište rovnici pro okamžitou výchylku, pro okamžitou rychlost a zrychlení harmonického kmitání průběh viz obr. D 1 1 dm

11 Pro případ, že v čase t =0 je y =0 …….počáteční fáze

12 program kmitání 95/11,12,13

13 Rovnoměrný pohyb po kružnici – nejednodušší křivočarý pohyb trajektorie hmotného bodu je kružnice velikost rychlosti je konstantní směr rychlosti se neustále mění (směr tečny k trajektorii) koná jej např. koncový bod ručky hodin, body na obvodu ventilátoru atd. pohyb po kružnici.fig

14 x Polohu hmotného bodu určujeme pomocí tzv.polárních souřadnic. A [| r |;φ ] r φ | r | ….velikost polohového vektoru φ ….. úhel, který polohový vektor svírá s kladnou poloosou x y O

15 Velikost úhlu φ určujeme v radiánech x A s φ r O

16 Úhlová rychlost ω x A s r O A/A/ ∆φ jednotka úhlové rychlosti …. rad.s -1 (radián za sekundu) např. ω =2 rad.s -1 nebo ω =2 s -1 φ…bezrozměrné číslo zpět

17


Stáhnout ppt "Kmitavý pohyb"

Podobné prezentace


Reklamy Google