Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Jozef Beňuška DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU aneb Jaká síla způsobuje harmonické kmitání?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Jozef Beňuška DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU aneb Jaká síla způsobuje harmonické kmitání?"— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU aneb Jaká síla způsobuje harmonické kmitání?

2 l o - délka nezatížené pružiny  l - prodloužení pružiny při deformaci tíhovou silou F G Při vytvoření oscilátoru se pružina prodlouží.

3 Velikost síly pružnosti pružiny F p je přímo úměrná prodloužení pružiny  l. Prodloužením pružiny vzniká síla pružnosti F p.

4 k - tuhost pružiny, direkční síla Konstanta úměrnosti k

5 Tuhost pružiny k číselně odpovídá velkosti síly F, která způsobí prodloužení pružiny o 1 metr. Tuhost pružiny k

6 je výsledná působící síla na pružinu rovna nule, tíhová síla závaží F G je rovna síle pružnosti pružiny F p. V rovnovážné poloze závaží... RP

7 Příčinou harmonického kmitání mechanického oscilátoru je síla F V přímo úměrná okamžité výchylce y. Vychýlením závaží do vzdálenosti y... RP

8 Okamžitá výchylka y je rovna nule, výsledná síla F v je rovna také nule. Nachází-li se oscilátor v rovnovážné poloze... RP

9 Výsledná síla F v má opačný směr než okamžitá výchylka, výsledná síla F v má směr do rovnovážné polohy. Nachází-li se oscilátor pod rovnovážnou polohou... RP

10 Výsledná síla F v má opačný směr než okamžitá výchylka, výsledná síla F v má směr do rovnovážné polohy. Nachází-li se oscilátor nad rovnovážnou polohou... RP

11 Harmonický pohyb mechanického oscilátoru je způso- ben silou, která neustále směřuje do rovnovážné polohy a je přímo úměrná okamžité výchylce.

12 Časový diagram Maximální síla - F Vm - působí na těleso v amplitudách. 0 y, F v t

13 Kmitání bez ovlivňování vnějšími silami je vlastní kmitání.  0 - úhlová frekvence vlastního kmitání oscilátoru

14 Úhlová frekvence vlastního kmitání závisí na parametrech oscilátoru: - tuhosti pružiny k, - hmotnosti závaží m. Perioda a frekvence vlastního kmitání oscilátoru. S využitím... Kmitání bez ovlivňování vnějšími silami je vlastní kmitání.

15 Oscilátor vznikl zavěšením závaží s hmotností 10 kg na pružinu, která se prodloužila o 15 cm. Určete periodu vlastních kmitů oscilátoru. T = 0,78 s Řešte úlohu:

16 Na oscilátor harmonicky kmitající s periodou T působí v počátečním okamžiku, když oscilátor dosahuje amplitu- du výchylky, síla o velikosti F. Určete, jaká velká síla působí na oscilátor v časech: Řešte úlohu:

17 Tuhost pružiny je 50 N.m -1. Prodloužení pružiny o 1m způsobí závaží s hmotností: a) m = 50 kg, b) m = 5 kg, c) m = 500 kg, d) m = 0,5 kg. Test 1

18 Velikost síly pružnosti pružiny je přímo úměrná: a) prodloužení pružiny, b) rychlosti pohybu oscilátoru, c) okamžité výchylce, d) okamžitému zrychlení. Test 2

19 Velikost síly způsobující harmonické kmitání oscilátoru je přímo úměrná: a) prodloužení pružiny, b) rychlosti pohybu oscilátoru, c) okamžité výchylce, d) okamžitému zrychlení. Test 3

20 Vektor síly způsobující harmonické kmitání oscilátoru má vždy směr: a) svislý nahoru, b) svislý dolů, c) do amplitudy, d) do rovnovážné polohy. Test 4

21 Mezi parametry mechanického oscilátoru nepatří: a) délka pružiny, b) hmotnost závaží, c) tuhost pružiny, d) frekvence kmitání. Test 5

22 Vztah mezi frekvencí vlastních kmitů oscilátoru a jeho parametry: Test 6


Stáhnout ppt "PaedDr. Jozef Beňuška DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU aneb Jaká síla způsobuje harmonické kmitání?"

Podobné prezentace


Reklamy Google