Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonický pohyb Mgr. Alena Tichá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonický pohyb Mgr. Alena Tichá."— Transkript prezentace:

1 Harmonický pohyb Mgr. Alena Tichá

2 Sestavení rovnice Oscilátor koná harmonický pohyb s periodou 3 sekundy a amplitudou 2 milimetry. Určete frekvenci a napište rovnici tohoto pohybu. Načrtněte graf s vyznačením význačných hodnot.

3 Určení frekvence a rovnice
rovnice obecně:

4 Náčrtek grafu

5 Čtení rovnice Harmonický pohyb je dán rovnicí:
Určete všechny parametry pohybu. V jakém čase dosáhne oscilátor poprvé rovnovážné polohy?

6 Parametry amplituda fáze fázový posun úhlová frekvence frekvence
perioda

7 Výpočet času průchod rovnovážnou polohou znamená, že výchylka
výchylka je nulová v případě, že fáze dosáhne stejné hodnoty jako fázový posun (neboli celkový úhel je roven nule)

8 Čtení grafu Graf znázorňuje harmonický pohyb.
Určete parametry pohybu včetně rovnice.

9 Parametry čtené z grafu
amplituda: ym = 3cm čas fázového posunu: t = 1 s polovina periody: T/2 = (5-1) s T = 8s

10 Parametry vypočtené první průchod rovnovážnou polohou odpovídá vztahu:
frekvence: úhlová frekvence: výpočet fázového posunu: první průchod rovnovážnou polohou odpovídá vztahu: odtud:

11 Rovnice obecně: po dosazení: fázový posun amplituda úhlová frekvence


Stáhnout ppt "Harmonický pohyb Mgr. Alena Tichá."

Podobné prezentace


Reklamy Google