Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika I-2014, přednáška 5 1 5.Kmity a vlnění 5.1 Harmonické kmity Netlumený kmit Tlumený kmit Vynucený kmit 5.2 Skládání kmitů Geometrické znázornění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika I-2014, přednáška 5 1 5.Kmity a vlnění 5.1 Harmonické kmity Netlumený kmit Tlumený kmit Vynucený kmit 5.2 Skládání kmitů Geometrické znázornění."— Transkript prezentace:

1 Fyzika I-2014, přednáška 5 1 5.Kmity a vlnění 5.1 Harmonické kmity Netlumený kmit Tlumený kmit Vynucený kmit 5.2 Skládání kmitů Geometrické znázornění kmitů Skládání rovnoběžných kmitů Skládání kolmých kmitů

2 Kmity – pohyby, kdy těleso nepřekročí určitou konečnou vzdálenost od rovnovážné polohy aplikace: IČ spektroskopii, vlnění, harm. vlnění 5.1 Harmonické kmity pohyb popsán harmonickou funkcí (cos, sin) harmonický oscilátor – těleso konající harmon. pohyb harmonický pohyb – způsoben lineární návratnou silou, tj. |F| ~ x Netlumený kmit 5. Kmity a vlnění Fyzika I-2014, přednáška 5 2

3 3 A - amplituda  – počáteční fáze

4 Fyzika I-2014, přednáška 5 4 průběh pohybové funkce lin. harm. osc. pro  = 0 rychlost zrychlení

5 Fyzika I-2014, přednáška 5 5 potenciální energie – jen pro konzervativní sílu, lin. návr. síla je konzervativní tabule celková energie kinetická energie

6 Fyzika I-2014, přednáška 5 6 Tlumený harmonický pohyb příčina: lin. harm. síla + odporová (tlumicí) síla F b : velikost  F b  ~ v směr proti pohybu řešíme pohyb. rov.  = b / 2m … součinitel tlumení,  0 … vlastní frekvence a) ≥ 0 → reálné kořeny, aperiodický průběh b) < 0 → imaginární kořeny, periodický průběh

7 Fyzika I-2014, přednáška 5 7 Periodický případ, úhlová frekvence tlumeného kmitu je konstantní a menší než vlastní frekvence (tj. frekvence bez tlumení) amplituda exponenciálně klesá útlum – poměr hodnot po sobě následujících amplitud … e  T

8 Vynucené kmity lin. návratná + tlumicí + další periodická síla F 0,  … amplituda, úhlová frekvence vnější periodické síly pohyb. rovnice stacionární řešení: B …amplituda vynucených kmitů,  …kruhová frekvence vyn. kmitů  …počáteční fáze vyn. kmitů konstanty – substitucí: rezonance : ( ,  0, F = F 0 / m )  =0 11 22 33 Fyzika I-2014, přednáška 5 8

9 9 5.Kmity a vlnění 5.1 Harmonické kmity Netlumený kmit Tlumený kmit Vynucený kmit 5.2 Skládání kmitů Geometrické znázornění kmitů Skládání rovnoběžných kmitů Skládání kolmých kmitů

10 10 5.2 Skládání kmitů → … fázor Geometrické znázornění kmitů pohyb. funkce lin. harm. oscilátoru: pro skládání kmitů – nepraktické → komplexní čísla geometrické vyjádření kmitů vztah geometr. a graf. vyjádření Fyzika I-2014, přednáška 5

11 11 Skládaní kmitů skládání kmitů: grafické, analytické, geometrické Skládání rovnoběžných kmitů a) se stejnou frekvencí:  1 =  2 výsledná úhl. frekvence  =  1 =  2 výsledná amplituda: fáz. rozdíl  1 –  2 = 0°, 180° počáteční fáze výsl. kmitu: sčítání grafůsčítání goniometr. funkcísčítání fázorů * t = 0 Fyzika I-2014, přednáška 5

12 b) s různou frekvencí před.: A 1 = A 2, n 1, n 2 … malá celá čísla volba času, aby  1 =  2 =  výsledná amplituda: … se mění s kr. frekvencí úhl. frekvence výsl. kmitu: Fyzika I-2014, přednáška 5 12 Skládání rovnoběžných kmitů výsledný kmit:

13 Fyzika I-2014, přednáška 5 13 typický průběh funkce změny amplitudy …modulační frekvence frekvence rázů f >> f m

14 Fyzika I-2014, přednáška 5 14 Skládání kolmých kmitů kmit podél osy x, kmit podél osy y, stejná frekvence  1 =  2  1 /  2 = n 2 /n 1 malá celá čísla…Llissajousovy obrazce a)  2 -  1 =  b)  2 -  1 =  c)  2 -  1 = 

15 Fyzika I-2014, přednáška 5 15 např.  1 /  2 = n 2 /n 1 =3/2, n 1 … počet dotykových bodů se stranou rovn. s osou x n 2 … počet dotykových bodů se stranou rovn. s osou y

16 Fyzika I-2014, přednáška 5 16 6. Vlnění 6.1 Popis vlnění Harmonické vlnění Vlnová rovnice Rychlost šíření vlnění Intenzita vlnění 6.2 Odraz a lom Zákon odrazu a lomu Mezní úhel Disperze Změna fáze a vlnové délky na rozhraní 6.3 Interference vlnění


Stáhnout ppt "Fyzika I-2014, přednáška 5 1 5.Kmity a vlnění 5.1 Harmonické kmity Netlumený kmit Tlumený kmit Vynucený kmit 5.2 Skládání kmitů Geometrické znázornění."

Podobné prezentace


Reklamy Google