Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlny ČVUT FEL, Praha Katedra fyziky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlny ČVUT FEL, Praha Katedra fyziky."— Transkript prezentace:

1 Vlny ČVUT FEL, Praha Katedra fyziky

2 Vlny Rozdíl mezi vlnou a kmitem
Vlnění postupné, stojaté, příčné, podélné Vlnová rovnice Rychlost vlny a prostředí Typické rychlosti Skládání Dopplerův jev Huygensův princip

3 Problém ve značení Na co je třeba dát pozor
v a c je rychlost pohybu vlny ve směru osy x u je výchylka, x,y,z prostorová souřadnice Rychlost výchylky u je značena jako du/dt Je-li v literatuře v rychlost výchylky pak c je rychlost šíření vlny v prostoru

4 Kmit je funkcí času Vlna funkci času a prostoru. Parametrem je rychlost šíření Vlna je pohybující se kmit v prostoru

5 Vlnová rovnice Vlna je kmit pohybující se rychlostí v prostorem.
Vlna je obecný pohyb splňující rovnici

6 Vlnová rovnice Vlna má proměnnou čas t prostorové souřadnice x, y, z
parametr rychlost v

7 Vlnová rovnice Co to je tx je doba potřebná k tomu, aby kmit u se rychlostí v dostal do bodu x

8 Co zná matematika v je rychlost šíření vlny v prostředí podélné vlny
příčné vlny vlny v plynu, akustika

9 Mezní rychlosti šíření vln
v = m·s-1 rychlost ve vzduchu v = m·s-1 rychlost ve vodě v = m·s-1 rychlost v oceli v = m·s kosmická rychlost, též rychlost výbuchu c = 3·108 m·s-1 rychlost světla ve vakuu

10 Fyzikální vyjádření

11 Vlny Dělení vln postupné stojaté příčné podélné rovinné kulové
harmonické

12 Vlny podélné a příčné u × v = 0 podélné vlny, akustika, plyn u · v = 0 příčné vlny, struna, elmg. vlny

13 Zápis vlny kmit vlna du/dt … rychlost výchylky [m·s-1]
Rychlost výchylky vlny Zrychlení výchylky vlny du/dt … rychlost výchylky [m·s-1] v … rychlost pohybu vlny v prostoru [m·s-1]

14 další varianty vlnové rovnice
"obyčejná" vlnová rovnice, disperzní relace w = ck, bez disperze Kleinova Gordonova rovnice, popisuje částice se spinem 0, disperze, vf*vg=c2 nelineární KG rovnice nelineární člen kompenzuje disperzi, poskytuje solitonová řešení sin-Gordonova rovnice nelineární člen kompenzuje disperzi, poskytuje solitonová řešení kdV (Korteweg de Vriesova) rovnice. První rovnice popisující soliton na vodě (1895!)

15 Operátor Laplace

16 vlnová rovnice 1D 3D Disperzní relace této vlnové rovnice je w = v k
Laplaceův operátor D'Alambertův (vlnový) operátor

17 fáze, vlnoplocha, paprsek
fotografie rozvlněného prostoru stojím na místě a sleduji pohyb amplituda fáze vlnoplocha: plocha konstantní fáze fázová rychlost vf : rychlost přemísťování vlnoplochy paprsek: kolmice na vlnoplochu úhlová frekvence ω: změna fáze s časem vlnový vektor k: změna fáze s prostorem

18 podélná (longitudinální) vlna příčná (transverzální) vlna
příčné a podélné vlnění podélná (longitudinální) vlna např. zvuk 1 mod (polarizace) příčná (transverzální) vlna např. struna, elmg. 2 mody (polarizace) vlna na vodě (podélná i příčná)

19 Vlny postupné, příčné y

20 příčné a podélné vlnění
vlna na vodě (podélná i příčná)

21 Harmonická postupná vlna
x = 0

22 Harmonická postupná vlna

23 Harmonická postupná vlna

24 Harmonická postupná vlna
podélná

25 Stojaté vlny Využiji součtového vzorce z geometrie
Část závislá na souřadnici prostorové časové

26 Stojaté vlny Průběh obálky vlnění na vzdálenosti x

27 Stojaté vlny Průběh obálky vlnění na vzdálenosti x

28 Vlny rovinné a kulové 3D

29 Huygensův princip Christiaan Huyghens (1690)
Každý bod vlnoplochy se stává zdrojem elementárního vlnění. Výslednou vlnoplochou je obálka elementárních vlnoploch. Gustav Kirchhof (19. století) Výsledná obálka se bere ve směru šíření. V opačném směru se vlny vyruší.

30 zdroj i pozorovatel v klidu
Dopplerův jev zdroj i pozorovatel v klidu

31 Dopplerův jev pozorovatel se hýbe

32 Dopplerův jev zdroj se hýbe

33 zdroj i pozorovatel se hýbe
Dopplerův jev zdroj i pozorovatel se hýbe

34 Dopplerův jev – rázová vlna


Stáhnout ppt "Vlny ČVUT FEL, Praha Katedra fyziky."

Podobné prezentace


Reklamy Google