Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. J. Urzová.  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. J. Urzová.  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika."— Transkript prezentace:

1 Mgr. J. Urzová

2  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika.  2. Mechanika a termodynamika.  [2] Kutílek, Mikšovský: Fyzikální praktikum I, II, FBMI, 2009 (pro BMT – laboratorní cvičení)  [3] Studijní materiály na stránkách školy  [4] Prezentace označené BFY1 na vyuka.urza.cz/jfy BFY1

3 ZKOUŠKA BFY1

4 Obor BMT  Zápočet:  Vypracování všech laboratorních prací  Zápočtový test na 6. teoretickém cvičení (aspoň na 60%)  Zkouška:  Splněné podmínky zápočtu  Písemná zkouška – skládá se z: Šesti početních příkladů (max. 60 bodů) Čtyř teoretických otázek (max. 40 bodů) Obor BMI  Klasifikovaný zápočet:  Písemný test – skládá se z: Deseti otázek (max. 100 bodů) Příklady v otázkách pouze v rozsahu přednášky BFY1

5 1. Soustava SI. Základy kinematiky: poloha částice, rychlost, zrychlení, typy pohybů, svislý vrh. [1] kapitoly 1, 2, 3. 2. Základy dynamiky: pohyb a síla, vektory, skládání a rozklad sil, typy sil. Hybnost, Newtonovy zákony, pohybové rovnice. Setrvačné síly.[1] kapitoly 5, 6, 9. 3. Práce, výkon, účinnost, kinetická a potenciální energie, konzervativní a nekonzervativní síly. Zákon zachování mechanické energie. [1] kapitoly 7, 8. 4. Gravitační pole: gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, rakety a družice, Keplerovy zákony. [1] kapitola 14. BFY1

6 5. Pohyby těles, šikmý vrh, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec. Pohyb po kružnici. [1] kapitoly 4, 6. 6. Soustava hmotných bodů, těžiště, 1.impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné. [1] kapitoly 9, 10. 7. Rovnováha. Rotační pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment setrvačnosti.[1] kapitola 12,13. 8. Kinetická teorie látek, molární veličiny. Pevné látky – struktura a vlastnosti, deformace, pružnost, Hookův zákon, křivka deformace.[1] kapitola 13. BFY1

7 9. Struktura a vlastnosti kapalin. Pascalův a Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. [1] kapitola 15. 10. Termodynamika, teplota a teplo, vnitřní energie, tepelná výměna, termodynamické zákony. Kinetická teorie plynů, děje v plynech, entropie. [1] kapitoly 19, 20, 21. 11. Kmitavý pohyb, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance. [1] kapitoly 16, 17. 12. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk. [1] kapitoly 17, 18. BFY1


Stáhnout ppt "Mgr. J. Urzová.  [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, 2000. (pětidílná)  1. Mechanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google