Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA 1 Mgr. J. Urzová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA 1 Mgr. J. Urzová."— Transkript prezentace:

1 OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA 1 Mgr. J. Urzová

2 LITERATURA: [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.
BFY1 LITERATURA: [1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika - Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha: Prometheus, (pětidílná) 1. Mechanika. 2. Mechanika a termodynamika. [2] Kutílek, Mikšovský: Fyzikální praktikum I, II, FBMI, (pro BMT – laboratorní cvičení) [3] Studijní materiály na stránkách školy [4] Prezentace označené BFY1 na vyuka.urza.cz/jfy

3 zkouška BFY1

4 Požadavky zápočtu a zkoušky
BFY1 Požadavky zápočtu a zkoušky Obor BMT Zápočet: Vypracování všech laboratorních prací Zápočtový test na 6. teoretickém cvičení (aspoň na 60%) Zkouška: Splněné podmínky zápočtu Písemná zkouška – skládá se z: Šesti početních příkladů (max. 60 bodů) Čtyř teoretických otázek (max. 40 bodů) Obor BMI Klasifikovaný zápočet: Písemný test – skládá se z: Deseti otázek (max. 100 bodů) Příklady v otázkách pouze v rozsahu přednášky

5 BFY1 OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 1. Soustava SI. Základy kinematiky: poloha částice, rychlost, zrychlení, typy pohybů, svislý vrh. [1] kapitoly 1, 2, Základy dynamiky: pohyb a síla, vektory, skládání a rozklad sil, typy sil. Hybnost, Newtonovy zákony, pohybové rovnice. Setrvačné síly. [1] kapitoly 5, 6, Práce, výkon, účinnost, kinetická a potenciální energie, konzervativní a nekonzervativní síly. Zákon zachování mechanické energie. [1] kapitoly 7, Gravitační pole: gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, rakety a družice, Keplerovy zákony. [1] kapitola 14.

6 BFY1 OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 5. Pohyby těles, šikmý vrh, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec. Pohyb po kružnici. [1] kapitoly 4, Soustava hmotných bodů, těžiště, 1.impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné. [1] kapitoly 9, Rovnováha. Rotační pohyb tuhého tělesa. Moment síly, moment setrvačnosti. [1] kapitola 12, Kinetická teorie látek, molární veličiny. Pevné látky – struktura a vlastnosti, deformace, pružnost, Hookův zákon, křivka deformace. [1] kapitola 13.

7 BFY1 OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 9. Struktura a vlastnosti kapalin. Pascalův a Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice [1] kapitola 15. 10. Termodynamika, teplota a teplo, vnitřní energie, tepelná výměna, termodynamické zákony. Kinetická teorie plynů, děje v plynech, entropie [1] kapitoly 19, 20, 21. 11. Kmitavý pohyb, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance [1] kapitoly 16, 17. 12. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk [1] kapitoly 17, 18.


Stáhnout ppt "OBSAH PŘEDMĚTU FYZIKA 1 Mgr. J. Urzová."

Podobné prezentace


Reklamy Google