Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oligopol Charakteristika oligopolu  malý počet firem (alespoň dvě)‏  vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti  homogenní i diferencovaný produkt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oligopol Charakteristika oligopolu  malý počet firem (alespoň dvě)‏  vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti  homogenní i diferencovaný produkt."— Transkript prezentace:

1

2 Oligopol

3 Charakteristika oligopolu  malý počet firem (alespoň dvě)‏  vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti  homogenní i diferencovaný produkt  významné bariéry vstupu do odvětví a výstupu z něj (ale nejsou nepřekonatelné)‏  bariéry vstupu: úspory z rozsahu, limitní ceny, právní restrikce, náklady na diferenciaci produktu atd.  oligopolní firma je „price maker“ (tvůrce ceny)  Krátkodobá rovnováha oligopolu je i dlouhodobou rovnováho oligopolu!

4 Rovnováha oligopolu Nastává pro takové množství produkce (Q 0 ), ve kterém se protínají křivky MR a MC. Oligopol realizuje EP na jednotku ve vžši rozdílu AR-AC. Vzhledem k vysokým nákladům na vstup do odvětví, do odvětví nevstupují další firmy – křivka poptávky po produktech oligopolu zůstává stejná. Oligopol tak může dlouhodobě dosahovat kladného ekonomického zisku.

5 Oligopol – vysoké náklady na vstup do odvětví Pokud jsou náklady na vstup do odvětví vysoké, tak v odvětví bude působit malý počet firem – jen ty firmy, které jsou schopny náklady uhradit. Vstup další firmy může způsobit, že poptávková křivka po produkci některého ze stávajících nebo nových producentů ( teoreticky všichni producenti) poklesne pod jeho úroveň průměrných nákladů. Tento producent bude dosahovat ztráty, Bude-li dlouhodobá, tak odjede z trhu.

6 Kartel kkartel = smluvní neboli koluzivní oligopol sskupina firem, chovající se jako monopol s více závody ccíl kartelu = maximalizace zisku celého odvětví (nikoli jednotlivých firem)‏ ππ = P.Q – [TC 1 (q 1 ) + TC 2 (q 2 ) +…+ TC n (q n )] MMR(Q) = MC i (q i )‏ q i = produkce i-té firmy v kartelu ppříklad kartelu: OPEC – homogenní oligopol

7 Rovnováha kartelu MR(Q) = MC i (q i )‏ ∑MC MC 1 MC 2 AC 1 AC 2 QQ* MR(Q)‏ D CZK/Q q1q1 q2q2 Firma 1Firma 2Kartel qq PKPK Celý kartel bude realizovat produkci Q* - tato produkce se rozdělí mezi jednotlivé firmy v kartelu – firma 1 bude dodávat množství q 1, firma 2 množství q 2

8 Zásadní problémy kartelu Kartel je značně nestabilní uspořádání oligopolního trhu, protože: 1. je většinou nelegální 2. tudíž nelze právně vymáhat dodržování kartelové dohody 3. if nestejné zisky firem v kartelu, odstředivé tendence 4. tendence firem stanovit nižší cenu než je cena kartelu a tím zvýšit svůj tržní podíl a zisk

9 Oligopol s dominantní firmou ddominantní firma = cenový vůdce – firma, jejímiž jedinými konkurenty jsou firmy na tzv. konkurenčním okraji (konkurenční lem)‏ kkonkurenční lem přebírá cenu od dominantní firmy (podmínky jako v DoKo.)‏ mmax. zisk pro dominantní firmu: MR=MC mmax. zisk pro konkurenční lem: P=MC i (q i )‏

10 Q P ∑MC=S KO MR D DTDT MC QTQT QDQD Q KO P1P1 P2P2 PDPD Dominantní firma bude dodávat množství, při kterém se rovnají její MR a MC, čili množství Q D, za cenu P D Konkurenční okraj přejímá cenu P D a bude při ní dodávat množství Q KO Celkové tržní množství při ceně P D je dáno součtem produkce dominantní firmy a produkce konkurenčního okraje: Q T = Q D +Q KO Při ceně P 1 a vyšší bude veškerou poptávku uspokojovat pouze konkurenční okraj Při ceně P 2 a nižší bude výstup konkurenčního okraje nulový, Q D = Q T


Stáhnout ppt "Oligopol Charakteristika oligopolu  malý počet firem (alespoň dvě)‏  vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti  homogenní i diferencovaný produkt."

Podobné prezentace


Reklamy Google