Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oligopol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oligopol."— Transkript prezentace:

1 Oligopol

2 Charakteristika oligopolu
malý počet firem (alespoň dvě)‏ vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti homogenní i diferencovaný produkt významné bariéry vstupu do odvětví a výstupu z něj (ale nejsou nepřekonatelné)‏ bariéry vstupu: úspory z rozsahu, limitní ceny, právní restrikce, náklady na diferenciaci produktu atd. oligopolní firma je „price maker“ (tvůrce ceny) Krátkodobá rovnováha oligopolu je i dlouhodobou rovnováho oligopolu!

3 Rovnováha oligopolu Nastává pro takové množství produkce (Q0), ve kterém se protínají křivky MR a MC. Oligopol realizuje EP na jednotku ve vžši rozdílu AR-AC. Vzhledem k vysokým nákladům na vstup do odvětví, do odvětví nevstupují další firmy – křivka poptávky po produktech oligopolu zůstává stejná. Oligopol tak může dlouhodobě dosahovat kladného ekonomického zisku.

4 Oligopol – vysoké náklady na vstup do odvětví
Pokud jsou náklady na vstup do odvětví vysoké, tak v odvětví bude působit malý počet firem – jen ty firmy, které jsou schopny náklady uhradit. Vstup další firmy může způsobit, že poptávková křivka po produkci některého ze stávajících nebo nových producentů ( teoreticky všichni producenti) poklesne pod jeho úroveň průměrných nákladů. Tento producent bude dosahovat ztráty, Bude-li dlouhodobá, tak odjede z trhu.

5 Kartel kartel = smluvní neboli koluzivní oligopol
skupina firem, chovající se jako monopol s více závody cíl kartelu = maximalizace zisku celého odvětví (nikoli jednotlivých firem)‏ π = P.Q – [TC1(q1) + TC2(q2) +…+ TCn(qn)] MR(Q) = MCi(qi)‏ qi = produkce i-té firmy v kartelu příklad kartelu: OPEC – homogenní oligopol

6 Rovnováha kartelu MR(Q) = MCi(qi)‏ Firma 2 Firma 1 Kartel CZK/Q CZK/Q
AC2 AC1 PK D MR(Q)‏ q2 q q1 q Q* Q Celý kartel bude realizovat produkci Q* - tato produkce se rozdělí mezi jednotlivé firmy v kartelu – firma 1 bude dodávat množství q1, firma 2 množství q2

7 Zásadní problémy kartelu
Kartel je značně nestabilní uspořádání oligopolního trhu, protože: je většinou nelegální tudíž nelze právně vymáhat dodržování kartelové dohody if nestejné zisky firem v kartelu, odstředivé tendence tendence firem stanovit nižší cenu než je cena kartelu a tím zvýšit svůj tržní podíl a zisk

8 Oligopol s dominantní firmou
dominantní firma = cenový vůdce – firma, jejímiž jedinými konkurenty jsou firmy na tzv. konkurenčním okraji (konkurenční lem)‏ konkurenční lem přebírá cenu od dominantní firmy (podmínky jako v DoKo.)‏ max. zisk pro dominantní firmu: MR=MC max. zisk pro konkurenční lem: P=MCi(qi)‏

9 Oligopol s dominantní firmou
∑MC=SKO P Dominantní firma bude dodávat množství, při kterém se rovnají její MR a MC, čili množství QD, za cenu PD MC P1 Konkurenční okraj přejímá cenu PD a bude při ní dodávat množství QKO PD DD P2 DT MR QKO QD QT Q Celkové tržní množství při ceně PD je dáno součtem produkce dominantní firmy a produkce konkurenčního okraje: QT= QD+QKO Při ceně P1 a vyšší bude veškerou poptávku uspokojovat pouze konkurenční okraj Při ceně P2 a nižší bude výstup konkurenčního okraje nulový, QD = QT


Stáhnout ppt "Oligopol."

Podobné prezentace


Reklamy Google