Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

= kapitálová obchodní společnost - společníci = akcionáři se na ní podílejí poskytnutým kapitálem (přičemž samotný chod řídí profesionální management)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "= kapitálová obchodní společnost - společníci = akcionáři se na ní podílejí poskytnutým kapitálem (přičemž samotný chod řídí profesionální management)"— Transkript prezentace:

1

2 = kapitálová obchodní společnost - společníci = akcionáři se na ní podílejí poskytnutým kapitálem (přičemž samotný chod řídí profesionální management) - využití – a. s. vhodná především pro správu a provoz větších podniků (u kterých je potřeba velká kumulace kapitálu)

3 Založení a. s. - přijetím zakladatelského dokumentu - stanov - 1 osoba (FO nebo PO) – zakladatelskou listinou - více osob – společenskou smlouvou Způsob založení - zakladatelé sami vkládají celý základní kapitál Základní kapitál - min. výše dána zákonem: 2 mil. Kč nebo 80 000 euro (vede-li spol. účetnictví v eurech) (některé a. s. podle zvl. předpisů i vyšší min. výši ZK – např. banky) - je rozvržený na určitý počet akcií

4 Vklad společníka - povinný, představován hodnotou akcií Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů - podílet se na řízení a. s. - podílet se na zisku - podílet se na likvidačním zůstatku Hodnota akcie - jmenovitá (nominální) – uvedena na akcii - kurzovní (tržní) – hodnota, za kt. se akcie prodává

5 Podoba akcie 1. s jmenovitou hodnotou – určena konkrétní částkou napsanou na akcii 2. nově od 1. 1. 2014: „Kusové akcie“ - jejich hodnota je vyjádřena jako PODÍL na ZK (procentem nebo zlomkem) - pokud spol. např. vydá 10 kusových akcií – 1 akcie představuje 10 % podíl, pokud následně vydá dalších 10 kusových akcií – každá pak bude představovat 5 % podíl - a. s. musí zvolit, zda vydá akcie s JH nebo kusové akcie (vydá-li akcie jedné formy, nemůže vydat akcie formy druhé) – stanoví si to ve stanovách (SS, ZL)

6 Ručení - za závazky ručí svým majetkem společnost, akcionáři neručí Rezervní fond - až na výjimky není povinnost vytvářet RF (ano v případě, že a. s. koupí či získá vlastní akcie – vytvoří RF na jejich hodnotu)

7 1) Dualistický systém řízení Valná hromada - nejvyšší orgán společnosti - kolektivní orgán – shromáždění a hlasování všech akcionářů - rozhoduje o klíčových záležitostech - ↑↓ ZK, změna stanov, volí další orgány spol… Představenstvo - statutární orgán – řídí společnost = orgán obchodního vedení spol. - obvykle 3 členné /pokud nestanoví stanovy jinak/

8 Dozorčí rada - kontrolní orgán – kontroluje řízení spol., tzn. představenstvo (kontroluje, zda se podnikatelská činnost děje v souladu s právními předpisy a stanovami) - např. přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty - předkládá své vyjádření valné hromadě - má 3 členy (nestanoví-li stanovy jinak, členem nesmí být člen představenstva)

9 2) Monistický systém řízení - nově od 1. 1. 2014 Valná hromada - nejvyšší orgán Správní rada - kontrolně-řídící orgán (namísto dozorčí rady) - neurčí-li stanovy jinak, má 3 členy (může být i jednočlenná) - v čele předseda správní rady

10 Statutární ředitel - statutární orgán spol., je jmenován správní radou - vede společnost (obchodní vedení spol.) - jedná za spol. navenek - může jím být i předseda správní rady (pak v řízení spol. pouze 1 osoba – 1 orgán – odtud název „monistický“ – mono – jeden) Klady a zápory monistického systému - hrozí riziko kontroly sama sebe a ohrožení zájmů akcionářů + nižší náklady na řízení (méně lidí v řízení), jednodušší

11 Rozdělení zisku - zisk se zdaní (Daň z příjmu právnických osob) - případný příděl do RF (% ze zisku) - úhrada ztráty z minulosti - zvýšení ZK - na dividendy (daní se 15 % srážkovou daní u společnosti) Dividenda = podíl na zisku akciové společnosti vyplácený akcionářům (vlastníkům akcií) po schválení valnou hromadou


Stáhnout ppt "= kapitálová obchodní společnost - společníci = akcionáři se na ní podílejí poskytnutým kapitálem (přičemž samotný chod řídí profesionální management)"

Podobné prezentace


Reklamy Google