Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management a rozvoj obce MRO ? ? Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management a rozvoj obce MRO ? ? Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012."— Transkript prezentace:

1 Management a rozvoj obce MRO ? ? Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012

2 ? Management – umění řídit, působit na určitou soustavu – z italského „managgiere“ (ovládat, směřovat), od 16. stol., termín se vztahoval k válečným aktivitám → proto mnohé managerské termíny pocházejí z vojenství [1] → např. strategie = řízení určité činnosti k dosažení základních cílů; obecný postup, umění koncepčně dosahovat stanovených cílů (původně plánování vojenských operací) [2] – kořeny z latinského „manus“ (ruka) [3] Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012 Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2011

3 ? Management (a rozvoj) podniku Je proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování a kontroly, za účelem stanovení a dosažení cíle podniku při použití všech dostupných zdrojů. [3] „Ale co je vlastně cílem podniku a tedy cílem managementu podniku ? Aby fungoval ? Zisk ? Nebo co ještě dalšího ? Rozvoj a všechny cíle jsou podřízeny zisku ??“ ptala se Lukášová „Obecně v Nauce o podniku a Managementu se vychází ze základní definice podnikání z Obchodního zákoníku (a ze Živnostenského zákona), tedy, že podnik je založen za účelem ZISKU, z toho se pak odvinulo, že základním cílem podniku a podnikání je ZISK.“ odpovídala doc. Rydvalová ale / nejen „ Zisk je samozřejmě pro rozvoj podniku důležitý, přičemž je vždy spojen s určitou mírou rizika. Ale podnikání je především proces s cílem vytvořit novou hodnotu finanční i nefinanční formy (v případě tzv. sociálního podnikání) a je spojeno i se společenskou odpovědností. Zisk a vytváření tržní hodnoty podniku je pak ekonomickým cílem podnikání.“ dodala doc. Rydvalová Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012 Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2011

4 ? Management a rozvoj obce Management je proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování a kontroly s cílem udržitelného rozvoje obce [Luk]. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce; je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající; pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. [zákon o obcích] Rozvoj ? populační růst obyvatel, stavební rozrůstání obce, výstavba nákupních center, výstavba školy, budování parků a hřišť, vznik a činnost zájmových spolků a sdružení.......?? ano ALE Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012 Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2011

5 ! Udržitelný rozvoj obce → Takový rozvoj obce, který uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích [SZ, § 18]. Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012

6 ? JAK ↓ Procesy a Nástroje plánování a řízení obcí ↓ ↓ rozvoje a rozhodování Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012

7 Nástroje rozvoje, řízení, plánování, rozhodování ? nástroj – nářadí, pomůcka k vykonávání práce [4] – instrument [Šů] ! nástroj – termín není jednoznačně definován, v podstatě jsou to způsoby či mechanismy, kterými plánujeme a řídíme rozvoj obcí, přičemž, prostředek může být současně nástrojem [5, Luk] Typy nástrojů dle charakteru → vybrané pro předmět MRO Komunikační → prostředky a způsoby komunikace Plánovací → programové, strategické Legislativní → obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy, rozhodnutí (usnesení), osvědčení, závazná stanoviska Ekonomické → rozpočet obce, plánovací smlouvy Územně plánovací → územně plánovací dokumentace a podklady Koncepční → oborové koncepce a generely Informační → www, tiskoviny, GIS Typy nástrojů dle časového rozlišení Dlouhodobé → strategie, politiky, programy, koncepce → 15 let Střednědobé → plány, programy, rozpočty → 5 let Operační → projekty, fondy, a další tzv. prováděcí nástroje Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012

8 ! M ůže se hodit [4] Program → posloupnost, pořadí, postup činností, souhrn zásad pro řízení procesů Plán → stanovení cíle a úkolů činnosti včetně prostředků k jejich dosažení, obvykle v závislosti na čase; dokument vyjadřující výsledek plánování Koncepce → způsob pojetí, idea, vůdčí záměr či konstrukční princip Strategie → postup dosažení cíle Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012

9 ! Provázanost a podmíněnost

10 ? O čem to vlastně všechno je ? → odpovědnost, respekt, pokora → vědomosti, znalosti, dovednosti → komunikace, informovanost → zájem, aktivita → stanovení a dodržování pravidel ↓ Morálka Historicky a kulturně podmíněný souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů a pravidel, jimiž se lidé řídí ve svém praktickém mravním jednání; dodržování morálky je kontrolováno veřejností a podléhá sociálnímu tlaku, zároveň však systém morálky spočívá na vnitřní sankci (svědomí); Ve vztahu k morálce se utváří sociální identita jednotlivce vůči společenství. [2] Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012 Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2011

11 Podklady [1] Vybrané kapitoly ze soudobého řízení měst a obcí. Karel Lacina a kol. Univerzita Pardubice. 1999. [2] Všeobecná encyklopedie Diderot. 1999. [3] Úvod do managementu. Sáva Kubias. TU v Liberci. 2010. [4] Malá ČS encyklopedie. Academia. 1987. [5] Příručka ICLEI pro řízení záležitostí životního prostředí určená orgánům místní správy a samosprávy v ČR. The International Coucil for Local Environmental Initiatives 1999. Zákon o obcích. Stavební zákon. Vlastní podklady a zkušenosti. Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012

12 Děkuji za pozornost Iveta Lukášová Věda, výzkum a vývoj tvoří nerozlučnou trojici, která patrně jako jediná může nastolit rovnováhu mezi překotně se vyvíjející lidskou společností, jejíž kvalitu určuje dynamika, rozvoj, pokrok, a okolním prostředím, jehož výrazem kvality je ekologická stabilita. [Lukáš, Lukášová]


Stáhnout ppt "Management a rozvoj obce MRO ? ? Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google