Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO"— Transkript prezentace:

1 Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO
Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita) Eticky citlivé momenty a vztahy Období bezstarostnosti a slavné maléry (2x) Institucionalizace základních pravidel Současná legislativní úprava v ČR Jak zajistit práva a chránit zkoumané Ohrožení výzkumníka a další dilemata Etika je předpisem (preskripcí) pravidel podle kterých se má jednat, aby bylo dobru učiněno zadost . Bauman poukazuje i na to, že potřeba morální expertizy je důsledkem toho, že správné jednání není možné bez expertů a specializovných služeb. Specializované služby ovšem svým výkonem často neuspokojují očekávání, která vzbudily. Výzkum je ovšem jako každá sociální interakce je i vyjednáváním o tom jaké akty jsou či byly oprávněné, spravedlivé a dobré. Jak bude jednání podle lokálních (aktérských i expertních kritérií - tedy oboustranně) souzeno a hodnoceno, závisí na konkrétním průběhu dané interakce a na tom, jak je výzkumník schopen morální aspekt akce i z perspektivy aktérů reflektovat. Jak je schopen toto lokální poučení vztáhnout k (komunikovat) s normativní a relativně universální a obecnou etikou vědy Dilemata morální provázejí prakticky každý kvalitativní výzkum, především – ale nejen - terénní (obtrusiní) „in situ“.

2 Universální a lokální etika
Kvalitativní výzkum – metodický proces interakce s realitou a význam (data) jako výsledek této interakce, zejména obtrusivní (invazivní). Situačně vyjednávaná a reflexivní morálka, osobní odpovědnost („éticita“) vs. Kvantitativní výzkum – metoda jako neutrální medium, Neutralita, standardně zajištěná etika (anonymita…)

3 Klíčové aspekty etických dilemat aneb co a kdo je ve hře
Výzkumník (– tým) Prostředí - sociální objekty - terén (in situ) Veřejnost - veřejné mínění - média - občanská sdružení… Věda - ČSS , profesní sdružení - grantové agentury Zadavatel a donátor – projektu, výzkumu Stát (právo)

4 Chicago school W. F Whyte 1943 Street Corner Society. Chicago
Skandály jako podnět k institucionalizaci etických pravidel Chicago school W. F Whyte 1943 Street Corner Society. Chicago Boelen W. A. Marianne Street Corner Society. Cornerville revisited. Laud Hampreys 1970 „Tearoom Trade“ Dilemata: invaze do soukromí podvodné identity a charakteru výzkumu Cítili všichni hořkost, že je takto vylíčil ani s obrazem Cornervillu jako slumu, kde vládnou gangy a výběrčí výpalného, žijící za hranou zákona. Docův syn tvrdil, že za to, že jej přivedl, ho Whyte poškodil, a Doc se pak z Cornervillu odstěhoval a litoval, že se do podniku pustil. Podle nich si na nich udělal kariéru a slávu a nadělal balík peněz. Na druhé straně Bohelnová hovořila s oběma stranami (starým Whyteem i pamětník-účastníky) a dokazuje, že když se Whyte do Cornervillu vrátil po publikaci knihy nesetkal se s žádným faktuálním nesouhlasem 1951 o tom W. píše). Humpreys K publicitě snad paradoxně přispěla i cena Charlese Wrighta Millse, kterou za knihu dostal. Veřejné mínění, či spíše média reprezentující jeho hlas, otevřela otázku oprávněnosti invaze do soukromí a podvodného zkoumání pod falešnou identitou.

5 Millgramův výzkum autoritativních sklonů lidí vs. Mayer
Skandály jako podnět k institucionalizaci etických pravidel Začátky institucionalizace Millgramův výzkum autoritativních sklonů lidí vs. Mayer Dilemata: dobrovolnosti, nálepkování, validity (reflexivity) Reakce: od 70. l. vznik legislativy USA (následuje GB a další) k ochraně práv a soukromí zkoumaných 1974 Privacy Act, etické kodexy a rady (IRBs) Obecně 2003 Úmluva o ochraně lidských práv VMělo jít o to, za jakých podmínek se lidé učí a jak působí negativní „povzbuzení“. Tímto negativním povzbuzením měl být elektrický šok při chybné odpovědi na podnět (páry slov) o d 15 do 450 voltů. Měl být bolestivý, ale ne nebezpečný.

6 Zákony týkající se kvalitativního výzkumu
Ústava ČR a Listina základních práv a svobod (právo na zachování lidské důstojnosti, cti, dobré pověsti a ochraně jména, právo před neoprávněným zasahováním do soukromí, právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním zveřejňováním a zneužíváním osobních údajů) Občanský zákoník (nyní se mění) Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Pojem „citlivý osobní údaj“ - „údaj o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích členství v odborových org. náboženství a filosofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů“

7 Jak zajistit práva, soukromí a bezpečnost zkoumaných?
Seznámení s cíli výzkumu a institucí Informovaný souhlas (písemný) s podmínkami: anonymizace, nakládání s údaji (archivace, sekundární analýzy atp.), podobou zveřejnění, možností odstoupit otázka odměny Problém „efektu záhlaví“ a „nepřímého donucení Ohrožení identity újma fyzická duševní materiální sociální . Ad I Kant člověk nesmí složit jako prostředek pro cíl a svobodná vůle resp. autonomie rozhodování. Př. Úřad práce a spol. chce naše poznatky o nezaměstnaných v rekvalifikaci dtto Matoušek policie Fyzické a materiální ad Úžerník Kotlár a naše informátorka a „Slečna“ Duševní ad. sociometrie ve škole - Sociální Worren homoorientovaní nestáli o to aby se většinové stereotypy o přihřátých zženštilých rozpustily, dílky nim jsou neviditelní a nestojí o „MORÁLNÍ POSELSTVÍ VĚDY“ DTTO NÁŠ POZNATEK nikdo o to, jak chodí romobyznys moc nestojí ani RVPRZ

8 Právo či povinnost hájit soukromí? Poučení z dalšího „skandálu“
Mario Barhuja odmítá vydat své polní poznámky Federální soud 1984 přiznal Odvolací soud zrušil (Brahuja vydal polní poznámky selektivně) Právo či povinnost – právo dtto Sabina Slonková a Olovo, Srba solidarita profesního svazu . Závěr nelze mít více práv než občan

9 Ohrožení výzkumníka a týmu nejen v tzv. „nebezpečném prostředí“
Rosenbaum 1973 „Být zdráv na nezdravých místech“ Riziko fingované identity Efekt labellingu Uvíznutí v roli (V. Jakoubek) Riziko zkoumání vlastního prostředí (Horáková Kosmosvět) Riziko ohrožení soukromí a stigmatizace (Matoušek) Riziko sociální intervence, připoutání (ohrožení obou stran) Riziko dozvědět se více (nezákonné kriminální praktiky)

10 „Eticita“ výzkumu Snaha o mocensky vyrovnanější interakci – zájem na cílech výzkumu „subjekty“ nikoli „objekty“ (nepoškodit) Osobní odpovědnost Spravedlnost přínosů a nákladů Reflexivita etické stránky výzkumu - zvyšuje validitu, správnost nálezů

11 Drobné sociálně-psychické újmy
Na zvláštní škole jsme způsobili újmu dětem, které se ukázali jako příliš neproblémové (o drogách a experimentech nic nevěděli). V druhém kole rozhovorů jsme s nimi již nechtěli mluvit a poslali je hned zpátky do tříd, povídali jsme si jen se „školními esy“. Trochu pozdě jsme zjistili, že povídat si s vysokoškoláky posiluje prestiž dětí v očích druhých dětí.


Stáhnout ppt "Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google