Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO 1. Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita) 2. Eticky citlivé momenty a vztahy 3. Období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO 1. Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita) 2. Eticky citlivé momenty a vztahy 3. Období."— Transkript prezentace:

1 Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO 1. Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita) 2. Eticky citlivé momenty a vztahy 3. Období bezstarostnosti a slavné maléry (2x) 4. Institucionalizace základních pravidel 5. Současná legislativní úprava v ČR 6. Jak zajistit práva a chránit zkoumané 7. Ohrožení výzkumníka a další dilemata

2 Universální a lokální etika Kvalitativní výzkum – metodický proces interakce s realitou a význam (data) jako výsledek této interakce, zejména obtrusivní (invazivní). Situačně vyjednávaná a reflexivní morálka, osobní odpovědnost („éticita“) vs. Kvantitativní výzkum – metoda jako neutrální medium, Neutralita, standardně zajištěná etika (anonymita…)

3 Klíčové aspekty etických dilemat aneb co a kdo je ve hře Výzkumník (– tým) Prostředí - sociální objekty - terén (in situ) Veřejnost - veřejné mínění - média - občanská sdružení… Věda - ČSS, profesní sdružení - grantové agentury Zadavatel a donátor – projektu, výzkumu Stát (právo)

4 - Chicago school W. F Whyte 1943 Street Corner Society. Chicago - Boelen W. A. Marianne 1992. Street Corner Society. Cornerville revisited. - Laud Hampreys 1970 „Tearoom Trade“ Dilemata: invaze do soukromí podvodné identity a charakteru výzkumu Skandály jako podnět k institucionalizaci etických pravidel

5 Skandály jako podnět k institucionalizaci etických pravidel Začátky institucionalizace Millgramův výzkum autoritativních sklonů lidí vs. Mayer Dilemata: dobrovolnosti, nálepkování, validity (reflexivity) Reakce: od 70. l. vznik legislativy USA (následuje GB a další) k ochraně práv a soukromí zkoumaných 1974 Privacy Act, etické kodexy a rady (IRBs) Obecně 2003 Úmluva o ochraně lidských práv

6 Zákony týkající se kvalitativního výzkumu Ústava ČR a Listina základních práv a svobod (právo na zachování lidské důstojnosti, cti, dobré pověsti a ochraně jména, právo před neoprávněným zasahováním do soukromí, právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním zveřejňováním a zneužíváním osobních údajů) Občanský zákoník (nyní se mění) Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Pojem „citlivý osobní údaj“ - „údaj o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích členství v odborových org. náboženství a filosofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů“

7 Jak zajistit práva, soukromí a bezpečnost zkoumaných? Seznámení s cíli výzkumu a institucí Informovaný souhlas (písemný) s podmínkami: anonymizace, nakládání s údaji (archivace, sekundární analýzy atp.), podobou zveřejnění, možností odstoupit otázka odměny

8 Právo či povinnost hájit soukromí? Poučení z dalšího „skandálu“ Mario Barhuja odmítá vydat své polní poznámky Federální soud 1984 přiznal Odvolací soud zrušil (Brahuja vydal polní poznámky selektivně)

9 Ohrožení výzkumníka a týmu nejen v tzv. „nebezpečném prostředí“ Rosenbaum 1973 „Být zdráv na nezdravých místech“ Riziko fingované identity Efekt labellingu Uvíznutí v roli (V. Jakoubek) Riziko zkoumání vlastního prostředí (Horáková Kosmosvět) Riziko ohrožení soukromí a stigmatizace (Matoušek) Riziko sociální intervence, připoutání (ohrožení obou stran) Riziko dozvědět se více (nezákonné kriminální praktiky)

10 „Eticita“ výzkumu Snaha o mocensky vyrovnanější interakci – zájem na cílech výzkumu „subjekty“ nikoli „objekty“ (nepoškodit) Osobní odpovědnost Spravedlnost přínosů a nákladů Reflexivita etické stránky výzkumu - zvyšuje validitu, správnost nálezů

11 Drobné sociálně-psychické újmy Na zvláštní škole jsme způsobili újmu dětem, které se ukázali jako příliš neproblémové (o drogách a experimentech nic nevěděli). V druhém kole rozhovorů jsme s nimi již nechtěli mluvit a poslali je hned zpátky do tříd, povídali jsme si jen se „školními esy“. Trochu pozdě jsme zjistili, že povídat si s vysokoškoláky posiluje prestiž dětí v očích druhých dětí.


Stáhnout ppt "Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO 1. Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita) 2. Eticky citlivé momenty a vztahy 3. Období."

Podobné prezentace


Reklamy Google