Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu."— Transkript prezentace:

1 Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu správců a zpracovatelů Marek Minárik www.dnalegislativa.cz Koordinační centrum pro přípravu podkladů k DNA legislativě

2 Založeno v prosinci 2007 3 specializované semináře (organizace, spoluorganizace) 5 příspěvků na odborných seminářích (lékařská, forenzní genetika) 245 registrovaných členů odebírajících informace

3 Hlavní oblasti zpracování genetických údajů Lékařská genetika - zdravotní genetická testování (Klinika) Forenzní genetika – identita, kriminalistika, otcovství (Identita) Věda a výzkum – klinické a populační studie (Výzkum) Rekreační genetika – genografické testy,.. (Rekreace)

4 Obecný průběh zpracování Vyhledání subjektu Získání vzorku Laboratorní analýza Interpretace výsledku Archivace vzorku Archivace výsledku Indikace, objednávka, usnesení Odběr (krev, stěr, stopa, tkáň) DNA profil, polymorfismus/mutace, RNA Přiřazení genotypu, hledání v databázi DNA banky, archívy vzorků, stop Databanky, klinické databáze, atd.

5 Možnosti regulace Vyhledání subjektu Získání vzorku Laboratorní analýza Interpretace výsledku Archivace vzorku Archivace výsledku Nucené odběry, poštovní transport, … Kontrola kvality, způsobilost, … Doba skladování, oprávněný přístup,.. Regulace propagace (etický kodex..)

6 Legislativa provádění genetických testů Živnostenský zákon Zákon o péči o zdraví lidu Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o znalcích a tlumočnících Zákon o rodině Zákon o trestním řízení (trestní řád) Zákon o ochraně osobních údajů www.topwalpapers.com

7 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Působnost zákona (§ 3) Soukromé firmy, Vysoké školy, AV ČR, Policie, Nemocnice, znalci … - nevztahuje se na náhodná zpracování - nevztahuje se na náhodná zpracování - nevztahuje se na osobní potřebu - nevztahuje se na osobní potřebu Jinak se vztahuje na vše a na všechny bez rozdílu ! ignorance

8 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Stěžejní části – nejčastější potenciální prohřešky Informovaný souhlas (§ 9) Oznamovací povinnost/registrace na ÚOOÚ (§16) Likvidace (§20)

9 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Informovaný souhlas (§ 9) -Kdo (Subjekt, Zpracovatel) -Co (účel) -Jak dlouho (maximálně na dobu zpracování) -Poučení (informační povinnost)

10 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000 Kdy není třeba souhlas (§ 9 b - e) - když jde o zachování života či zdraví - když jde o zajišťování zdravotní péče - zákon o péči o zdraví lidu (Zdravotnictví) - zákon o ochraně veřejného zdraví (Hygiena, ochrana při práci,..) - zákoník práce - když jde o zajištění a uplatnění právních nároků - když jde o údaje subjektem zveřejněné - když jde o prevenci, odhalování a stíhání u trestné činnosti Účel světí prostředky

11 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Oznamovací povinnost / Registrace na ÚOOÚ (§ 16) -Před začátkem zpracování -Kdo (Subjekt, Zpracovatel) -Co (účel) -Jaké údaje -Od koho -Kdo bude mít přístup -Jak bude zabezpečeno

12 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000 Kdy není třeba registrace (§ 18 odst. 1) -zpracování veřejně přístupných údajů -zpracování dle zvláštního zákona - ?zákon o péči o zdraví lidu (zdravotnictví) - ?zákon o vysokých školách (věda a výzkum) - ?zákon o Akademii věd (věda a výzkum) - ?zákon o znalcích a tlumočnících Účel světí prostředky

13 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Likvidace (§ 20) -Jakmile pomine účel -Na základě žádosti subjekt údajů

14 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000 Kdy není třeba likvidace § 20 odst. 2 - pro účel uplatňování práv v občanském, trestním či správním řízení § 5 odst. 1e - když jde o vědecké účely Účel světí prostředky

15 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Zákon je postaven na účelu zpracování U DNA testování často není účel jednoznačný -péče o zdraví vs. výzkum -péče o zdraví vs. rekreační testy -prevence kriminality vs. výzkum -prevence kriminality vs. rekreační testy

16 1)Většina laboratoří provádějících genetické analýzy má registraci nestátního zdravotnického zařízení, pro kterou je třeba prokázat technickou i personální vybavenost a způsobilost. 2)Současný stav legislativy neumožňuje DNA testování bez souhlasu původce. Testy tzv. nestandardních vzorků u nás nabízí jedna domácí a jedna zahraniční laboratoř a dále někteří zprostředkovatelé. 3)Již více než 8 let probíhají mezilaboratorní testy kontroly kvality pro určení otcovství. Většina laboratoř se jich pravidelně účastní. 4)Přibývá i laboratoří, které se podrobují náročnému akreditačnímu řízení dle normy ČSN EN ISO 15189 nebo ČSN EN ISO17025. 5)Z hlediska Zákona 101/2000Sb. je na místě zvážit definice založené čistě na účelu zpracování. 6)Současná právní úprava nijak neřeší zprostředkování DNA testů v zahraničí (transportuje se materiál, nikoli DNA informace, navíc dle 101/2000Sb. nelze bránit předávání údajů uvnitř EU a ve specielních případech ani mimo EU). ZÁVĚREM ZÁVĚREM

17 Děkuji za pozornost www.DNAlegislativa.cz


Stáhnout ppt "Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google