Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu."— Transkript prezentace:

1 Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu správců a zpracovatelů Marek Minárik Koordinační centrum pro přípravu podkladů k DNA legislativě

2 Založeno v prosinci 2007 3 specializované semináře (organizace, spoluorganizace) 5 příspěvků na odborných seminářích (lékařská, forenzní genetika) 245 registrovaných členů odebírajících informace

3 Hlavní oblasti zpracování genetických údajů
Lékařská genetika - zdravotní genetická testování (Klinika) Forenzní genetika – identita, kriminalistika, otcovství (Identita) Věda a výzkum – klinické a populační studie (Výzkum) Rekreační genetika – genografické testy, .. (Rekreace)

4 Obecný průběh zpracování
Vyhledání subjektu Indikace, objednávka, usnesení Získání vzorku Odběr (krev, stěr, stopa, tkáň) Laboratorní analýza DNA profil, polymorfismus/mutace, RNA Interpretace výsledku Přiřazení genotypu, hledání v databázi Archivace vzorku DNA banky, archívy vzorků, stop Archivace výsledku Databanky, klinické databáze, atd.

5 Interpretace výsledku
Možnosti regulace Vyhledání subjektu Regulace propagace (etický kodex ..) Získání vzorku Nucené odběry, poštovní transport, … Laboratorní analýza Kontrola kvality, způsobilost, … Interpretace výsledku Kontrola kvality, způsobilost, … Archivace vzorku Doba skladování, oprávněný přístup, .. Archivace výsledku

6 Legislativa provádění genetických testů
• Živnostenský zákon • Zákon o péči o zdraví lidu • Zákon o ochraně veřejného zdraví • Zákon o znalcích a tlumočnících • Zákon o rodině • Zákon o trestním řízení (trestní řád) • Zákon o ochraně osobních údajů

7 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Působnost zákona (§ 3) - nevztahuje se na náhodná zpracování - nevztahuje se na osobní potřebu Jinak se vztahuje na vše a na všechny bez rozdílu ! Soukromé firmy, Vysoké školy, AV ČR, Policie, Nemocnice, znalci … ignorance

8 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Stěžejní části – nejčastější potenciální prohřešky Informovaný souhlas (§ 9) Oznamovací povinnost/registrace na ÚOOÚ (§16) Likvidace (§20)

9 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Informovaný souhlas (§ 9) Kdo (Subjekt, Zpracovatel) Co (účel) Jak dlouho (maximálně na dobu zpracování) Poučení (informační povinnost)

10 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000
Kdy není třeba souhlas (§ 9 b - e) - když jde o zachování života či zdraví - když jde o zajišťování zdravotní péče - zákon o péči o zdraví lidu (Zdravotnictví) - zákon o ochraně veřejného zdraví (Hygiena, ochrana při práci, ..) - zákoník práce - když jde o zajištění a uplatnění právních nároků - když jde o údaje subjektem zveřejněné - když jde o prevenci, odhalování a stíhání u trestné činnosti Účel světí prostředky

11 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Oznamovací povinnost / Registrace na ÚOOÚ (§ 16) Před začátkem zpracování Kdo (Subjekt, Zpracovatel) Co (účel) Jaké údaje Od koho Kdo bude mít přístup Jak bude zabezpečeno

12 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000
Kdy není třeba registrace (§ 18 odst. 1) zpracování veřejně přístupných údajů zpracování dle zvláštního zákona - ?zákon o péči o zdraví lidu (zdravotnictví) - ?zákon o vysokých školách (věda a výzkum) - ?zákon o Akademii věd (věda a výzkum) - ?zákon o znalcích a tlumočnících Účel světí prostředky

13 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Likvidace (§ 20) Jakmile pomine účel Na základě žádosti subjekt údajů

14 VÝJIMKY Z ČÁSTÍ ZÁKONA 101/2000
Kdy není třeba likvidace § 20 odst. 2 - pro účel uplatňování práv v občanském, trestním či správním řízení § 5 odst. 1e - když jde o vědecké účely Účel světí prostředky

15 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon je postaven na účelu zpracování U DNA testování často není účel jednoznačný péče o zdraví vs. výzkum péče o zdraví vs. rekreační testy prevence kriminality vs. výzkum prevence kriminality vs. rekreační testy

16 ZÁVĚREM Většina laboratoří provádějících genetické analýzy má registraci nestátního zdravotnického zařízení, pro kterou je třeba prokázat technickou i personální vybavenost a způsobilost. Současný stav legislativy neumožňuje DNA testování bez souhlasu původce. Testy tzv. nestandardních vzorků u nás nabízí jedna domácí a jedna zahraniční laboratoř a dále někteří zprostředkovatelé. Již více než 8 let probíhají mezilaboratorní testy kontroly kvality pro určení otcovství. Většina laboratoř se jich pravidelně účastní. Přibývá i laboratoří, které se podrobují náročnému akreditačnímu řízení dle normy ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO17025. Z hlediska Zákona 101/2000Sb. je na místě zvážit definice založené čistě na účelu zpracování. Současná právní úprava nijak neřeší zprostředkování DNA testů v zahraničí (transportuje se materiál, nikoli DNA informace, navíc dle 101/2000Sb. nelze bránit předávání údajů uvnitř EU a ve specielních případech ani mimo EU).

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Současná situace zpracování citlivých genetických údajů v České republice: Specifika zdravotního, forenzního, výzkumného a rekreačního testování z pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google