Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role litigace při implementaci „EU Race Equality Directive“ (Europské směrnice o rasové rovnosti): seminář pro soudce a další právníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role litigace při implementaci „EU Race Equality Directive“ (Europské směrnice o rasové rovnosti): seminář pro soudce a další právníky."— Transkript prezentace:

1 Role litigace při implementaci „EU Race Equality Directive“ (Europské směrnice o rasové rovnosti): seminář pro soudce a další právníky

2 Smlouva o Evropské unii – Ćlánek 13 směrnice Evropské komise 2000/43/EC "směrnice provádějící zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ (směrnice o rasové rovnosti)" směrnice Evropské komise 2000/78/EC "směrnice o rovném zacházení v zaměstnání"

3 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod článek 14 "Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu..."

4 Případ týkající se porušení čl. 14 CASE OF NACHOVA AND OTHERS v. BULGARIA (Applications nos. 43577/98 and 43579/98)

5 . Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod Protokol č. 12 "Užívání jakýchkoliv práv přiznaných zákonem musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu..."

6 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (ICERD) Definice rasové diskriminace: ".. jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu..."

7 ICERD – čl. 5 Práva, kterých se týká ochrana před diskriminujícím jednáním: rovné zacházení před soudy osobní bezpečnost politická práva občanská práva hospodářská, sociální a kulturní práva práva přístupu na všechna místa a na používání všech služeb určených pro veřejnost

8 Případy týkající se porušení CERD Miroslav Lacko v. Slovakia, 13/1998 Anna Koptova v. Slovakia, 13/1998 Luboslava Rigova and others v. Slovakia, 31/2003 Dragan Durmić v. Serbia and Montenegro, 29/2003

9 Směrnice o rasové rovnosti Definice Přímá diskriminace: článek 2 odst. 2 písm. a/ Nepřímá diskriminace: článek 2 odst. 2 písm. b/ Obtěžování: článek 2 odst. 3

10 Předmět úpravy přístup k povolání přístup k profesnímu školení a rekvalifikaci zaměstnanecké a pracovní podmínky členství v zaměstnaneckých a zaměstnavatelských organizacích sociální výhody vzdělání přístup ke zboží a službám a jejich poskytování

11 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu národnosti skutečný a rozhodující profesní požadavek pozitivní kroky


Stáhnout ppt "Role litigace při implementaci „EU Race Equality Directive“ (Europské směrnice o rasové rovnosti): seminář pro soudce a další právníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google