Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana osobních údajů v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana osobních údajů v České republice"— Transkript prezentace:

1 Ochrana osobních údajů v České republice
Ing. Hana Doležalová Úřad pro ochranu osobních údajů Odbor právní podpory a schengenské spolupráce

2 Struktura přednášky úvod do problematiky
právní úprava - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů základní pojmy ze zákona Úřad pro ochranu osobních údajů závěr

3 Úvod do ochrany osobních údajů
téma nové a aktuální rozvoj technologií – zvýšení rizika zneužití osobních údajů ochrana osobních údajů se týká každého z nás osobní údaje informují o naší osobě, zálibách, zvyklostech, vlastnostech a názorech či o našich majetkových poměrech každý by měl znát svá práva a aktivně se podílet na ochraně svých dat a tím i soukromí

4 Právní úprava ochrana osobních údajů vychází z práva na ochranu soukromého a rodinného života Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

5 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
ukládá povinnosti těm, kteří s osobními údaji nakládají, upravuje práva osob, o jejichž data se jedná zákon se vztahuje jak na manuální tak automatizované (s využitím výpočetní techniky) způsoby zpracování zákon se nevztahuje na zpracování pro osobní potřebu a na nahodilé shromažďování

6 Vybrané pojmy ze zákona č. 101/2000 Sb.
Osobní údaj „jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“

7 Vybrané pojmy ze zákona č. 101/2000 Sb.
Citlivý údaj „osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů“ Subjekt údajů „fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují“

8 Vybrané pojmy ze zákona č. 101/2000 Sb.
Zpracování „jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“ Správce „každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj“

9 Úřad pro ochranu osobních údajů
provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů vede registr povolených zpracování osobních údajů vyřizuje podněty a stížnosti občanů na porušení zákona poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů projednává přestupů a správních deliktů podílí se na mezinárodní spolupráci

10 Děkuji za pozornost. www. uoou.cz


Stáhnout ppt "Ochrana osobních údajů v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google