Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_346_Jan Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Lenka Janovská VY_32_INOVACE_06_EKO_346_Jan

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie Předmět Ekonomika Ročník 2. Název tematické oblasti (sady) Lidské zdroje v podniku Název vzdělávacího materiálu Ochrana osobních údajů Anotace Prezentace seznamuje žáky s ochranou osobních údajů zejména ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. Ochrana osobních údajů je zakotvena v řadě zákonů, z nichž nejdůležitější je zákoník práce a zákon na ochranu osobních údajů. Institucí zabývající se ochranou osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů, na jehož stránky prezentace také odkazuje. Zhotoveno, (datum/období) Duben 2013 Ověřeno 30. dubna 2013

3 Ochrana osobních údajů

4 Zákonná úprava Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zákoník práce Občanský zákoník Zákon o svobodném přístupu k informacím

5 Listina základních práv a svobod Čl. 7 odst. 1 – právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Čl. 10 odst. 3 - právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě Tato ochrana se plně vztahuje i na občana v postavení zaměstnance

6 Povinnosti zaměstnavatele každý zaměstnavatel povinně vede osobní agendu o svých zaměstnancích zaměstnavatel je při vedení osobní evidence zaměstnanců povinen respektovat zákon o ochraně osobních údajů a zákoník práce v průběhu zaměstnání mohou být shromažďovány pouze takové informace, které mají příčinný vztah k pracovní činnosti zaměstnance zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost získaných dat o zaměstnancích

7 Základní pojmy zákona o ochraně osobních údajů Osobní údaje - informace týkající se konkrétní FO, které umožňují její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní a sociální identitu Citlivé údaje – údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu; politických postojích; členství v odborových organizacích; náboženském a filozofickém přesvědčení; odsouzení za trestný čin; zdravotním stavu; sexuálním životě Do kategorie citlivých údajů jsou zahrnuty i veškeré genetické údaje a biometrické údaje, které umožňují identifikaci nebo autentizaci příslušné FO

8 Oznamovací povinnost zaměstnavatele podle zákona č. 101/2000 Sb. podle § 16 tohoto zákona má ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, povinnost ohlásit tuto skutečnost Úřadu na ochranu osobních údajů to neplatí, pokud zaměstnavatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců pouze za účelem vedení personální a mzdové agendy povinnost oznámení nastane, pokud zaměstnavatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců pro jakýkoliv jiný účel než pracovněprávní vztah – např. prodává svoje výkony zaměstnancům a vede jejich databázi

9 Souhlas zaměstnance obecně platí, že základní podmínkou zpracování osobních údajů je obdržení souhlasu od osob, o jejichž údaje se jedná u zaměstnanců v oblasti administrace pracovněprávního vztahu tento souhlas mít zaměstnavatel od zaměstnance nemusí pokud účel zpracování osobních údajů jde nad rámec pracovněprávních předpisů musí souhlas zaměstnance zaměstnavatel získat – např. umisťování fotografií zaměstnanců na webu při zpracovávání citlivých údajů musí zaměstnavatel postupovat zvlášť opatrně a podle zákonů

10 Definice souhlasu Souhlas je definován zákonem č. 101/2000 Sb, v § 4 písm. n) jako „svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů“ z definice jasně vyplývá, že zaměstnavatel nesmí zaměstnance k souhlasu jakkoliv nutit zaměstnavatel by měl zvolit písemnou formu souhlasu zaměstnavatel by měl dále přijmout příslušnou vnitřní směrnici, ve které upraví pravidla a interní postupy pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců

11 Institucionální zabezpečení ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů – je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Má sídlo v Praze. V jeho čele stojí předseda jmenovaný prezidentem ČR. Státní úřad inspekce práce – je orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o BOZP.

12 Ochrana soukromí zaměstnance § 316 Zákoníku práce – odst. 1 - zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu může zaměstnavatel přiměřeným způsobem kontrolovat. § 316 – odst. 2 – zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu nebo kontrole elektronické pošty.

13 A co tedy e-maily zaměstnanců? pokud elektronická pošta přijde do osobní e-mailové schránky zaměstnance, tak ji zaměstnavatel nemůže číst (výjimky existují vždy např. vyšetřování trestného činu) zaměstnavatel může kontrolovat elektronickou poštu i z dalších závažných důvodů (ochrana a zdraví zaměstnavatele i jiných osob) musí však informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobu jejího provedení (platí i pro kamerové systémy a sledování soukromých telefonických hovorů) – jedná se o podniky, ve kterých je nutné chránit know-how nebo údaje občanů (banky, cestovní kanceláře apod.) bez souhlasu zaměstnance nesmí zaměstnavatel zveřejňovat e-mailovou adresu, ze které je patrné jméno zaměstnance (ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb.)

14 A co surfování v pracovní době? zaměstnanci musí plně využívat pracovní dobu a nesmí v pracovní době vyřizovat svoje soukromé záležitosti zaměstnavatel může přiměřeným způsobem kontrolovat využívání pracovní doby, zvlášť při zákazu používání internetu k soukromým účelům (vyhledávání stránek, které nejsou určeny k pracovním účelům; používání pracovního e-mailu k soukromým záležitostem) V závažných případech porušení zákazů může zaměstnavatel skončit pracovní poměr. Toto porušení pracovních povinností musí zaměstnavatel věrohodně prokázat – např. z adres v poště (nikoli z obsahu sdělení); používaných internetových stránek v pracovní době apod.

15 A něco na závěr úřad pro ochranu osobních údajů vyhlašuje každoročně soutěž pro mladé do 18 let letos má název „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ příspěvky lze posílat do 14. 5. 2013, pokud jste mladší než 18 let a máte zkušenosti se sociálními sítěmi podívejte se na internetovou stránku úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro další informace

16 Použitá literatura a zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a MÜNCH, Otto. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5. vyd. Praha: Eduko, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87204-60-3. ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84/2006.Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ ČESKO. Zákon č. 101 ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32/2000. ČESKO. Zákon č. 162 ze dne 12. června 1998 Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 56/1998. JANDA, Karel. Ochrana osobních údajů – kontrola. Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále. 2012, roč. VII., č. 7-8, s. 42 – 47. ISSN 1801-9935. JOUZA, Ladislav. Ochrana soukromí zaměstnance. Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále. 2012, roč. VII., č. 7-8, s. 48 – 52. ISSN 1801-99 http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=33 Zdroj všech obrázků v této prezentaci: Kliparty sady Microsoft Office dostupné pod licencí Microsoft Office. [cit. 2013-04-23]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google