Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavosti z konference GIREP Vojtěch Žák KDF MFF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavosti z konference GIREP Vojtěch Žák KDF MFF UK."— Transkript prezentace:

1 Zajímavosti z konference GIREP Vojtěch Žák KDF MFF UK

2 Co to je GIREP? Konference GIREP – EPEC název „Frontiers of Physics Education“, tedy „Hranice fyzikálního vzdělávání“ či „Hraniční oblasti fyzikálního vzdělávání“ 26. - 31. srpna, Opatija, Chorvatsko ____________________________________________________ Organizace GIREP = The International Research Group on Physics Teaching, tj. Mezinárodní výzkumná skupina pro vyučování fyzice EPEC = konference organizovaná institucí „European Physical Society“

3 Kdo tam byl? odborníci na fyzikální vzdělávání a fyziku (5 kontinentů)  přes 200 účastníků  i „exotické země“ – Nigerie, Írán, … „Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers.“ Josef Albert

4 Sekce a témata I modelování ve výuce fyziky (schopnosti studentů vytvářet matematické modely, studium pohybu molekul ve virtuálním prostředí), historie fyziky (historie přírodních věd a experimentování, role historie přírodních věd při posilování výzkumu fyzikálního vzdělávání v Brazílii), trénink učitelů (význam dialogu jako prostředku k učení se, nástroj k hodnocení pojmových profilů „vyučovat“ a „učit se“), školská fyzika (vytváření experimentů v oblasti radioaktivity na základních a středních školách, skutečné životní situace jako problémové úlohy školské fyziky),

5 Sekce a témata II fyzika na univerzitách (Hallův jev jako experimentální důkaz existence nosičů kladného náboje v polovodičích), kontextově pojatá fyzika (modelování transportu vody ve vysokých stromech, od atomu ke hvězdám: astrofyzika ve škole), kvantová fyzika (cesta středoškoláků k učení se kvantové fyzice, analogie mechanické vlny a kvantové vlnové funkce), jednoduché experimenty (hmotnost horkovzdušného balonu, magický svět zvuku),

6 Sekce a témata III ICT a multimedia při učení se fyzice a její výuce (směrem k lepšímu fyzikálnímu vzdělávání prostřednictvím kooperativního učení založeného na ICT, charakteristické vlastnosti polovodičů v experimentech a modelech), fyzikální komunikace (národní hodnocení znalostí ve fyzice po skončení základní školy: důležitá informace pro učitele), nové metody při učení se fyzice a její výuce (kurzy biofyziky ve veterinární medicíně, nový přístup k učení se fyzice: optika a fotonika jako model k rozvoji základních pojmů),

7 Sekce a témata IV konceptuálně pojatá fyzika (vyučování atomu na střední škole, chápání elektřiny žáky tureckých základních škol), motivační techniky (zvyšování motivace studentů k učení se fyziky použitím angličtiny jako prostředku výuky, zlepšování postojů studentů k přírodním vědám prostřednictvím cvičeních ve fyzice).

8 George F. Smoot (NC 2006) The history and fate of the universe

9 Newtonovy zákony „s bruslemi“

10

11

12

13 Zájem o studium fyziky

14 Situace v Německu (?) (přistěhovalci X domácí)

15 Studentky a studenti fyziky na Humboldtově univerzitě v Německu

16 Studentky a studenti fyziky na univerzitě v Sarajevu

17 Hypotézy o rozdílnosti BH X N

18 Porovnání BH X Německo

19 Odkazy  sborník celých příspěvků (vyjde 2008)  sborník abstraktů  fotky http://picasaweb.google.com/irena.009 http://picasaweb.google.com/irena.009

20

21 Zajímavosti z konference ČAPV „Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu“ ČAPV = Česká asociace pedagogického výzkumu 12. – 14. září 2007, České Budějovice přes 150 účastníků (naprostá většina ČR)

22 Sekce a témata I Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy (RVP a ŠVP) Výzkum role učitele v kontextu kurikulární reformy (ICT v přípravě na výuku, Učí učitelé konstruktivisticky?) Výzkum vnitřní proměny školy v širších sociálních souvislostech (Strategie volby další vzdělávací cesty po ukončení povinné školní docházky, Podmínky vzdělávání na malotřídních školách)

23 Sekce a témata II Výzkum výchovy a vzdělávání v mimoškolním prostředí (Masmédia jako partner výchovy, Péče o děti mimo školu ve znevýhodněném prostředí) Výzkum dítěte, žáka a studenta (Preference témat a vyučovacích metod ve fyzice z hlediska genderu – MK, VŽ, Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků?)

24 Sekce a témata III Výzkum vzdělávání učitelů (Kdo je „kvalitním učitelem“ z pohledu studentů 2. stupně učitelství ZŠ na FPE ZČU v Plzni? Heuristická výuka v přípravě budoucích učitelů) Výzkum celoživotního vzdělávání a učení (Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů)

25 Proč (ne)jezdit na „pedagogické konference“? + „naše témata“ (T. Janík – Videostudie výuky fyziky) + obecnější témata (motivace, neformální vzdělávání, výzkumy žáků) + pedagogický výzkum + příbuzní didaktici (Bi, Che) + témata „od věci“, ale zajímavá (předškolní vzdělávání, drogy) _____________________________________________________ - různá kvalita příspěvků i vystoupení - některé příspěvky velmi obecné - některé velmi specifické a netýkající se našich témat - bezobsažnost


Stáhnout ppt "Zajímavosti z konference GIREP Vojtěch Žák KDF MFF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google