Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulační systém a jeho využití v řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulační systém a jeho využití v řízení"— Transkript prezentace:

1 Kalkulační systém a jeho využití v řízení

2 Odlišnosti kalkulací ve vztahu k časovému horizontu
kalkulace se třeba sestavovat variantně s ohledem na úroveň řízení pro operativní řízení pro taktické řízení pro strategické řízení fázi řídicího cyklu ve fázi plánování a kontroly → předběžné kalkulace v průběhu či po skončení tvorby a prodeje výkonů → výsledné kalkulace cílem je poskytnout informace pro řízení hodnoty výkonu po celou dobu jeho existence kalkulace jsou významné nejen samostatně ale zejména jako ucelený systém → kalkulační systém Strana  2

3 Kalkulační systém Strana  3

4 Propočtová kalkulace v hromadné a sériové výrobě
 ve fázi výzkumu a vývoje nového výkonu  účel: posouzení účinnosti nového výrobku ve srovnání s cenou  je limitem pro útvary technické přípravy výroby při zakázkové činnosti  ve fázi přípravy zakázky  účel: zpracování cenové nabídky a jednání o ceně se zákazníkem  je výchozí úrovní nákladové náročnosti pro útvary zajišťující přípravu a realizaci zakázky při sestavování se vychází z informací o podobných výkonech, z normativů obecnější platnosti a z odborných odhadů Strana  4

5 Plánová kalkulace ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které by mělo být v průběhu rozpočtového období dosaženo  má význam u výkonů, jejichž tvorba se opakuje v průběhu období účel: plánování hodnotových veličin na středních a vyšších úrovních řízení → podklad pro hlavní podnikový rozpočet rozpočet nákladů v rozpočtové výsledovce rozpočet výdajů v rozpočtu peněžních toků rozpočet zásob vlastní výroby v rozpočtové rozvaze je úkolem pro útvary technické přípravy výroby při sestavování se vychází z existujících podmínek a uvažovaných změn kalkulace dílčího období – váže na předpokládaný průběh změn kalkulace celého rozpočtového období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným objemem výkonů sestavuje se na úrovni jednicových nákladů, případně vč. variabilní režie Strana  5

6 Operativní kalkulace ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů, které by mělo být při stávajících technologických a konstrukčních podmínkách dosaženo  ve vazbě na plán. kalkulaci zpřesňuje předem stanovenou výši nákladů účel: posouzení dodržení úkolu útvary zajišťujícími podmínky tvorby výkonu (→ technická příprava výroby) je úkolem pro útvary zajišťující tvorbu výkonů při sestavování se vychází z konkrétních konstrukčních a technologických podmínek činnosti kalkulace dílčího období – odráží skutečný průběh změn podmínek činnosti kalkulace celého sledovaného období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným či skutečným objemem výkonů sestavuje se na úrovni jednicových nákladů na základě aktuálních norem (→ norma * předem stanovená cena) Strana  6

7 Výsledná kalkulace v průběhu či po skončení tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které ve skutečnosti či v průměru byly vynaloženy na jednotku výkonu vyrobenou v určitém období či dávce účel: různé využití na jednotlivých úrovních řízení významné pro kontrolu hospodárnosti nápravná opatření (→ při výrobách s dalším cyklem) analýza příčin a odpovědnosti za vznik odchylek (→ ve výrobách s kratším cyklem) podle potřeby se sestavuje v různém obsahu i struktuře položek (od jednicových nákladů po plné náklady) Strana  7

8 Vztah kalkulace nákladů, ceny a zisku (marže) u zakázkové činnosti
Z (M) = PC – VK Z (M) = (PC – PrK) + (PrK – OK) + (OK – VK) Zisk (marže) = kalkulovaný zisk ± dodržení propočtové k. ± dodržení operativní k.  dodržení propočtové kalkulace v odpovědnosti útvarů zajišťujících podmínky tvorby výkonu  dodržení operativní kalkulace v odpovědnosti útvarů zajišťujících tvorbu výkonu Strana  8

9 Vztah kalkulace nákladů, ceny a zisku (marže) u hromadné činnosti
a) ke konkrétnímu okamžiku Úspora/překročení nákladů = (PlKd – OKd) + (OKd – VK) Úspora/překročení nákladů = dodržení plánové k. ± dodržení operativní k. b) ve vztahu k hodnocenému (např. ročnímu) období Z (M) = (PC – PlKr) + (PlKr – OKr,plánQ) + (OKr,plánQ – OKr,skQ) + (OKr, skQ – VK) Z (M) = kalkul. zisk ± dodrž. plánové k. ± vliv změny objemu ± dodrž. operativní k. Strana  9


Stáhnout ppt "Kalkulační systém a jeho využití v řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google