Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulační systém a jeho využití v řízení. Strana  2 Odlišnosti kalkulací ve vztahu k časovému horizontu  kalkulace se třeba sestavovat variantně s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulační systém a jeho využití v řízení. Strana  2 Odlišnosti kalkulací ve vztahu k časovému horizontu  kalkulace se třeba sestavovat variantně s."— Transkript prezentace:

1 Kalkulační systém a jeho využití v řízení

2 Strana  2 Odlišnosti kalkulací ve vztahu k časovému horizontu  kalkulace se třeba sestavovat variantně s ohledem na  úroveň řízení -pro operativní řízení -pro taktické řízení -pro strategické řízení  fázi řídicího cyklu -ve fázi plánování a kontroly → předběžné kalkulace -v průběhu či po skončení tvorby a prodeje výkonů → výsledné kalkulace  cílem je poskytnout informace pro řízení hodnoty výkonu po celou dobu jeho existence  kalkulace jsou významné nejen samostatně ale zejména jako ucelený systém → kalkulační systém

3 Strana  3 Kalkulační systém KALKULACE NÁKLADŮ PŘEDBĚŽNÁ PROPOČTOVÁNORMOVÁ PLÁNOVÁ OPERATIVNÍ VÝSLEDNÁ

4 Strana  4 Propočtová kalkulace  v hromadné a sériové výrobě  ve fázi výzkumu a vývoje nového výkonu  účel: posouzení účinnosti nového výrobku ve srovnání s cenou  je limitem pro útvary technické přípravy výroby  při zakázkové činnosti  ve fázi přípravy zakázky  účel: zpracování cenové nabídky a jednání o ceně se zákazníkem  je výchozí úrovní nákladové náročnosti pro útvary zajišťující přípravu a realizaci zakázky  při sestavování se vychází z informací o podobných výkonech, z normativů obecnější platnosti a z odborných odhadů

5 Strana  5 Plánová kalkulace  ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které by mělo být v průběhu rozpočtového období dosaženo  má význam u výkonů, jejichž tvorba se opakuje v průběhu období  účel: plánování hodnotových veličin na středních a vyšších úrovních řízení → podklad pro hlavní podnikový rozpočet -rozpočet nákladů v rozpočtové výsledovce -rozpočet výdajů v rozpočtu peněžních toků -rozpočet zásob vlastní výroby v rozpočtové rozvaze  je úkolem pro útvary technické přípravy výroby  při sestavování se vychází z existujících podmínek a uvažovaných změn -kalkulace dílčího období – váže na předpokládaný průběh změn -kalkulace celého rozpočtového období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným objemem výkonů  sestavuje se na úrovni jednicových nákladů, případně vč. variabilní režie

6 Strana  6 Operativní kalkulace  ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů, které by mělo být při stávajících technologických a konstrukčních podmínkách dosaženo  ve vazbě na plán. kalkulaci zpřesňuje předem stanovenou výši nákladů  účel: posouzení dodržení úkolu útvary zajišťujícími podmínky tvorby výkonu (→ technická příprava výroby)  je úkolem pro útvary zajišťující tvorbu výkonů  při sestavování se vychází z konkrétních konstrukčních a technologických podmínek činnosti -kalkulace dílčího období – odráží skutečný průběh změn podmínek činnosti -kalkulace celého sledovaného období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným či skutečným objemem výkonů  sestavuje se na úrovni jednicových nákladů na základě aktuálních norem (→ norma * předem stanovená cena)

7 Strana  7 Výsledná kalkulace  v průběhu či po skončení tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které ve skutečnosti či v průměru byly vynaloženy na jednotku výkonu vyrobenou v určitém období či dávce  účel: různé využití na jednotlivých úrovních řízení  významné pro kontrolu hospodárnosti -nápravná opatření (→ při výrobách s dalším cyklem) -analýza příčin a odpovědnosti za vznik odchylek (→ ve výrobách s kratším cyklem)  podle potřeby se sestavuje v různém obsahu i struktuře položek (od jednicových nákladů po plné náklady)

8 Strana  8 Vztah kalkulace nákladů, ceny a zisku (marže) u zakázkové činnosti Z (M) = PC – VK Z (M) = (PC – PrK) + (PrK – OK) + (OK – VK) Zisk (marže) = kalkulovaný zisk ± dodržení propočtové k. ± dodržení operativní k.  dodržení propočtové kalkulace v odpovědnosti útvarů zajišťujících podmínky tvorby výkonu  dodržení operativní kalkulace v odpovědnosti útvarů zajišťujících tvorbu výkonu

9 Strana  9 Vztah kalkulace nákladů, ceny a zisku (marže) u hromadné činnosti a) ke konkrétnímu okamžiku Úspora/překročení nákladů = (PlK d – OK d ) + (OK d – VK) Úspora/překročení nákladů = dodržení plánové k. ± dodržení operativní k. b) ve vztahu k hodnocenému (např. ročnímu) období Z (M) = (PC – PlK r ) + (PlK r – OK r,plánQ ) + (OK r,plánQ – OK r,skQ ) + (OK r, skQ – VK) Z (M) = kalkul. zisk ± dodrž. plánové k. ± vliv změny objemu ± dodrž. operativní k.


Stáhnout ppt "Kalkulační systém a jeho využití v řízení. Strana  2 Odlišnosti kalkulací ve vztahu k časovému horizontu  kalkulace se třeba sestavovat variantně s."

Podobné prezentace


Reklamy Google