Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Právní úprava: zákon č. 155 / 1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky, stanovení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, redukčních hranic za jednotlivé roky apod.) zákon č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Základní principy: 1) účast prakticky všech ekonomicky aktivních osob 2) jednotný systém a právní úprava 3) povinná účast (i pro os. dostatečně finančně zajištěné) 4) nárokovost (obligatornost) dávek systém je navázán na stát 5) příjmová solidarita průběžné financování (pay as you go) dynamičnost ochrana nabytých práv

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Systém důchodů důchody přímé důchody pozůstalostní Povinná účast – osoby podle § 5 Dobrovolná účast – osoby podle § 6 Osoba samostatně výdělečně činná - §9 Doba pojištění – po 31. 12. 1995 náhradní doba pojištění – nebylo placeno pojištění Doba zaměstnání (a náhradní doby)

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Způsob výpočtu důchodů Tři významné principy 1) univerzálnost – zohledňuje se jen výpočtový základ a celková doba pojištění 2) dvousložkovost a) základní výměra – pro všechny stejná b) procentní výměra – promítá zásluhovost 3) dynamičnost

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Obsah dávkové formule Vyměřovací základ (§5 zák. č. 589/1992 Sb.) souhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů („hrubý výdělek“) Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu - §17 k výpočtu se použije tzv. přepočítací koeficient (stanoven vyhláškou) zohledňuje se zde vývoj průměrné měsíční mzdy v čase Roční vyměřovací základ souhrn vyměřovacích základů krát koeficient nárůstu …

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Rozhodné období v tomto období se zjišťují: a) roční vyměřovací základy (jejich úhrny) b) vyloučené doby začíná kalendářním rokem po dosažení 18 let a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházející roku přiznání důchodu nezahrnují se roky před rokem 1986 (z toho výjimky) vyloučené doby - §16/4 nezapočítávají se do osobního vyměřovacího základu doba studia, pracovní neschopnosti apod. – nízké příjmy vyloučené doby lze započítávat na základě žádosti

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Osobní vyměřovací základ - §16 měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období (součin koeficientu 30,4167 (= 365/12) a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období) tzv. zachování osobního vyměřovacího základu (§19) – pro osoby, které pobíraly starobní či invalidní důchod pojištěnce aj. Redukce osobního vyměřovacího základu - §15 od 30. září 2011 nová úprava – odlišná úprava do a od 1. ledna 2014 tři redukční hranice – do první částky těchto hranic se počítá 100%, dále již dochází ke krácení, od 1. 1. 2014 se nepřihlíží k tomu, co přesahuje druhou redukční hranici takto se určí tzv. výpočtový základ

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Starobní důchod podmínky (§28) a) potřebná doba pojištění - počítají se i náhradní doby, pokud doba pojištění alespoň jeden rok „odstupňování“ doby pojištění - §29 b) dosažení stanoveného věku výše důchodového věku: 1) narození do roku 1936 – „výčet“ v §32 2) narození v letech 1936 – 1977 - příloha k zákonu 3) narození po r. 1977 – k věku 67 let se přičte dvojnásobek počtu měsíců, než kolik let činí rozdíl mezi rokem narození a rokem 1977 Snížený důchodový věk (zachování již dosažených nároků) (§74, 74a, 76 a 94)

10 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Obecný starobní důchod Předčasný starobní důchod (nejde o tzv. předdůchod) podmínky předčasného důchodu (§ 31): 1) splněna doba pojištění 2) do dosažení zbývá doba a) 3 roky, je-li důchodový věk nižší, než 63 let b) 5 let, pokud důchod. věk alespoň 63 let a dosáhl 60 let volba pojištěnce, zda se rozhodne pro předčasný starobní důchod (důsledkem nižší výše důchodu – zůstává i po dosažení důchodového věku pro obecný starobní důchod)

11 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Výše obecného starobního důchodu 1) do vzniku nároku na důchod za každý celý rok (365 dní) pojištění 1,5% výpočtového základu 2) po vzniku nároku a) není-li důchod pobírán – nárůst o 1,5% výpočtového základu za každých ukončených 90 dní b) pobírán jen ve výši polovin důchodu – nárůst o 1,5% výpočtového základu za každých ukončených 180 dní c) pojištěnec nadále vykonává výdělečnou činnost a pobírá při tom důchod - nárůst o 0,4 % výpočtového základu za každých ukončených 360 dní

12 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Výše předčasného starobního důchodu Přepočet starobního důchodu Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnnosti (§37)

13 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Invalidní důchod 1) nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li vyšší 2) stal se invalidním a) a získal potřebnou dobu pojištění b) v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání Od 1. 1. 2008 zrušeno dělení na plný a částečný invalidní důchod Invalidita – pokles pracovní schopnosti nejméně o 35% tři stupně invalidity (invalidní důchod však existuje pouze jeden) pokles pracovní schopnosti: a) o 35-49% - první stupeň b) o 50-69% - druhý stupeň c) nejméně o 70% - třetí stupeň

14 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Důchodové pojištění Potřebná doba pojištění pro invalidní důchod odstupňována podle věku pojištěnce - §40 Výše invalidního důchodu - §41 Souběh invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti


Stáhnout ppt "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google