Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Identifikace projektu Zahájení a ukončení projektu : 1.2.2010 – 31.1.2010 Projekt se zaměřuje na tři základní nosné části :  zmapování stavu a vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Identifikace projektu Zahájení a ukončení projektu : 1.2.2010 – 31.1.2010 Projekt se zaměřuje na tři základní nosné části :  zmapování stavu a vývoje."— Transkript prezentace:

1

2 I. Identifikace projektu Zahájení a ukončení projektu : 1.2.2010 – 31.1.2010 Projekt se zaměřuje na tři základní nosné části :  zmapování stavu a vývoje násilí na pracovištích (objektivizace problému a zjištění aktuálního stavu),  vývoj nástrojů a postupů pro předcházení, odhalování a zvládání násilí, stresu a dalších neg. jevů (vzdělávání, osvěta a propagace, pracovněprávní vtahy, BOZP, rozvoj lidských zdrojů),  vybudování dobrovolných a profesionálních zásahových týmů.

3 II. Identifikace řešitele a partnerů projektu Řešitel projektu : Partneři projektu : Českomoravská konfederace odborových svazů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů České republiky Odborový svaz zdravotní a sociální péče ČR

4 III. Role partnera projektu (KZPS) Role partnera projektu spočívá ve :  výběru organizací, které se aktivně účastní realizace projektu,  výběru klíčových osob (lektorů) a jejich zaškolení,  výběru organizací, které se zúčastní pouze jako příjemci vzdělávacích aktivit.

5 IV. Fáze projektu A.V úvodu projektu :  oslovení cílové skupiny ( zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách - 40 organizací zaměstnavatelů a zákl. odbor. organizací),  zajištění distribuce dotazníků cílové skupině (1500 účastníků diagnostického šetření),  zajištění správného sběru dat od cílové skupiny,  vytipování klíčových osob

6 B. Ve fázi vzdělávání :  zajištění vzdělávání klíčových osob pro výkon lektorské činnosti,  přijímání přihlášek ke vzdělávání cílové skupiny (800 účastníků),  zajištění zázemí pro vzdělávání,  vedení prezenčních listin a přehledu vyškolených účastníků,  osvětová činnost na pracovišti na téma prevence násilí na pracovišti (při kolektivním vyjednávání nebo jiné formě sociálního dialogu).

7 V. Místa realizace projektu  Projekt bude realizován na celém území ČR, kromě regionu Praha.  Do vzdělávání budou zapojeni zaměstnanci ZZ, kteří jsou členy : Asociace Asociace českých a moravských nemocniczdravotnických záchranných služeb ČR Asociace nemocnice České republikyAsociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  Vzdělávací akce se budou konat zejména v zařízeních zapojených organizací.

8 VI. Hlavní cíle projektu  Zlepšení kultury bezpečí na pracovišti s ohledem na sociální dialog.  Vytvoření vzdělávacích programů pro předcházení vzniku násilí na pracovištích zdravotnických zařízení.  Vyškolení pracovníků v uvedené problematice ->vytvoření zásahového týmu odborníků připravených poskytnout odbornou pomoc při incidentu na pracovišti. AKREDITOVANÝ KURZ

9 VII. Zdůvodnění potřebnosti projektu Celospolečenský růst násilí a vzestup agresivity Snižování sociálních jistot Zvyšující se tlak na výkonnost, produktivitu, flexibilitu Globální ekonomické prostředí Zostřující se konkurence Rostoucí hrozba nezaměstnanosti Rozpad tradičních hodnot

10 Násilí negativně ovlivňuje kvalitu poskytované zdravotní a sociální péče, produktivitu práce a způsobuje ekonomické ztráty. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách zabraňuje prohlubování problému pramenícího z neznalosti příčin, projevů a následků násilí.

11 VIII. Klíčové aktivity Řízení a koordinace projektu  Řídící tým projektu – 5 zástupců ČMKOS 2 zástupci KZPS  Zadání VZ na dodavatele vzdělávání a diagnostického šetření.  Kontrola dodržování harmonogramu realizace projektu.  Nastavení pravidel komunikace.  Zajištění přípravy jednotlivých vzdělávacích aktivit.  Zajištění publicity projektu.

12 Diagnostické šetření  Diagnostické šetření pro projekt realizuje občanské sdružení EURO EDUCA (www.euroeduca.cz)www.euroeduca.cz Cíle diagnostického šetření :  Zmapování stavu, vývoje a celkové objektivizaci problému násilí na pracovišti s využitím dotazníkového šetření.  Oslovení 1500 respondentů cílové skupiny (zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a soc. službách v celé ČR (kromě Prahy).  V průběhu aktivity ->sběr dat->statistické šetření->stanovení požadavků na další úrovně statistické analýzy -> zpracování a tisk závěrečné zprávy.  Zahájení ve 3. měsíci trvání projektu a ukončení na konci 6. měsíce trvání projektu.

13 Vzdělávání klíčových osob s předpokladem pro lektorskou činnost  Vzdělávání klíčových osob realizuje společnost www. edcprague.eu www.hmccr.eu  Zajištění proškolení klíčových osob vysoce kvalifikovanými odborníky na univerzitní úrovni.  Bonusový interaktivní kurz „Train-the-trainer“ (lektorské minimum).  Místa realizace kurzů – pro region Čechy ( Praha) - pro region Morava (Olomouc)  Zahájení ve 3. měsíci trvání projektu a ukončení na konci 7. měsíce trvání projektu.

14 Vzdělávání cílové skupiny  Zahájení vzdělávacích kurzů v 5 až 8 organizacích (zajistí vybraný dodavatel).  Základní moduly kurzu : Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace Základy sebeobrany Management prevence násilí.  Délka trvání kurzu – 80 hodin.  Zahájení v 8. měsíci projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

15 Vytvoření zásahových týmů  Absolventi vzdělávacích modulů se budou moci zapojit do zásahových týmu.  Předpokládaný počet – 13 místních týmů v krajích ČR.  Hlavní cíl aktivity – vypracovat statut profesionálního národního zásahového týmu a vytvoření zásahových týmů na podnikové úrovni.  Zahájení od 15. měsíce projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

16 Publicita  Cílem je informovat cílovou skupinu a veřejnost o účelu a přínosu projektu pro pracovníky a zaměstnavatele ve zdravotnictví a sociálních službách.  Oslovení cílové skupiny, odborné veřejnosti a veřejnosti obecně prostřednictvím webových stránek, informačních letáků, publicity v odborných periodikách a odborovém Bulletinu.  Informace o projektu naleznete v letácích a na webových stránkách : www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-cmkos-a-kzps www.socialnidialog.cz www.azzs.cz www.apsscr.cz/projekty/nasili_na_pracovisti.pdf www.euroeduca.cz www.edcprague.eu

17 Evaluace  Průběžné vyhodnocování projektu - 2 způsoby : 1. Prostřednictvím řídícího týmu – hodnocení naplnění cílů projektu,nastavené procesy a použité metody,finanční řízení. 2. Prostřednictvím dotazníků – zjištění postojů a názorů cílové skupiny, lektorů a zástupců zaměstnavatelských organizací. Výstupem budou případné upravené vzdělávací moduly a modifikované procesní a řídící postupy.  Zahájení od 7. měsíce projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

18 Závěrečná konference Zhodnocení projektu, jeho realizace, závěry a úspěšnost budou prezentovány na závěrečné konferenci (únor 2012), která se bude konat za účasti nejen účastníků projektu, ale rovněž široké odborné veřejnosti, vzdělavatelů a zaměstnavatelů. O průběhu a výsledcích projektu bude vydán sborník. Závěrečná konference má za cíl předat výsledky a zkušenosti z průběhu projektu a svěřit další průběh vzdělávání jednotlivým organizacím, ve kterých vzdělávání probíhalo a zástupcům vzdělávacích institucí, které byly do projektu zapojeny.


Stáhnout ppt "I. Identifikace projektu Zahájení a ukončení projektu : 1.2.2010 – 31.1.2010 Projekt se zaměřuje na tři základní nosné části :  zmapování stavu a vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google