Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná evaluace vzdělávání cílové skupiny, shrnutí projektu Projekt „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Závěrečná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná evaluace vzdělávání cílové skupiny, shrnutí projektu Projekt „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Závěrečná."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná evaluace vzdělávání cílové skupiny, shrnutí projektu Projekt „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Závěrečná konference projektu, 16.1.2012, Praha

2 Úloha Promaco Consulting, s.r.o. v rámci projektu Hlavní cíl: Hlavním cílem bylo provedení nezávislé externí evaluace projektu a ověření jeho přínosů a dopadů v praxi. Aktivity evaluace: • zpracování dílčích evaluačních zpráv a závěrečné zprávy, • provedení Závěrečného šetření, • vypracování Vyhodnocení projektu pro řídící tým. Hlavn í výstupy: – Průběžné evaluační zprávy, – Závěrečná zpráva, – Závěrečné šetření, – Vyhodnocení projektu pro řídící tým

3 1) Průběh závěrečné evaluace • Sběr dat: realizace v průběhu roku 2011 (4-12/2011) • Forma kontaktování: prostřednictvím lektorů (tel. kontakt, zaslání dotazníků poštou) • Zpracování dat: po skončení modulu/bloku modulů, zpracování výstupů v grafické podobě a slovní interpretace zjištěných skutečností • Průběh: uskutečnění na závěr každého modulu. Absolventům rozdán hodnotící dotazník, možnost uvést připomínky a náměty na zlepšení výuky. • Celkem získáno 698 dotazníků z 787 oslovených respondentů (89 %) v rámci závěrečného hodnocení.

4 Shrnutí – závěrečné evaluace Hlavní závěry v rámci závěrečné evaluace: Obecně: přínosný, absolvování co nejvíce zdravotníků, konání kurzů na pracovišti • Lektor (z pracoviště) • Modul 3 nejlépe hodnocen, využití v osobním i pracovním životě Obecně: harmonogram konání – dlouhé prodlevy mezi moduly (individuálně přizpůsobit) • Lektor (zdrav. X soc. sféra) M1 a M2: • dlouhé - sloučit dohromady, opakování informací, obecné informace, M3 – dlouhodobější charakter M4 – pouze pro management

5 Doporučení • doplnění videí, vč. školících materiálů, kazuistik, • Opomenuta právní problematika použití sebeobrany vůči pacientovi • Zaměřit se na komunikaci s agresivním pac.

6 2) Závěrečné šetření • Kontaktováni zástupci zaměstnavatelů a lektoři • Forma kontaktování: telefonické, email • Specifické dotazníky • Návratnost: požadované 100Ks, získáno 159Ks

7 Závěry ze závěrečného šetření • Navýšit časovou dotaci M3 – dlouhodobější charakter (1-2x týdně), • Snížit dotaci na teorii (změnit poměr) – nadhodnocená, opakování, obecné info, praktičtější zaměření výuky – vyzkoušení aktivit • Výhoda lektor z prostředí organizace, zaměření na konkrétní situace, soc./zdrav. zaměření lektora • Zaměřit kurz na specifické skupiny • Proškolit co nejvíce pracovníků ve zdrav.

8 3) Vyhodnocení projektu pro řídící tým Obsahuje vyhodnocení jednotlivých aktivit projektu: 1. Diagnostické šetření – blíže EURO EDUCA 2. Vzdělávání klíčových pracovníků – proběhlo ve dvou fázích (obecné, specializované moduly), + hodnocení – lektoři zároveň zaměstnanci organizace, pozitivní hodnocení cíl. skupiny 3. Vzdělávání cílové skupiny – viz hodnocení Závěrečná zpráva a Závěrečné šetření 4. Vytvoření zásahových týmů – klíčové osoby, cílová skupina, probíhá formování týmů, lektoři jsou schopni řešit specifické problémy organizace (+ hodnocení zást. zaměstnavatelů, cíl. skupiny)

9 Přínosy pro cílovou skupinu: Do budoucna žádané: • Pravidelnější a dlouhodobější konání modulu sebeobrany • Snížení dotace teoretických modulů, popř. jejich sloučení • Poskytnutí školících materiálů před konáním kurzů, popř. videomateriál • Přizpůsobit harmonogram konání kurzů jednotlivým pracovištím a jejich provozu • Rozdělit výuku pro zdravotnické a sociální pracovníky, tématiku přizpůsobit jednotlivým specifikům a vybírat lektora z dané odbornosti

10 Závěr • Vysoký zájem o vzdělávání ze strany cílové skupiny • Naplněna očekávání cílové skupiny • Projekt úspěšně zrealizoval plánované aktivity pouze s menšími organizačními změnami • Naplněny indikátory projektu • Splněny jednotlivé cíle projektu • Zájem o pokračování projektových aktivit i v budoucnu Na základě zjištěných skutečností lze projekt hodnotit jako úspěšný!!!

11 Tel.: (+420) 222 364 560, (+420) 777 214 006, (+420) 777 214 097 E-mail: praha@promaco.czpraha@promaco.cz Web: www.promaco.cz IČO: 277 61 151 DIČ: CZ 277 61 151 Promaco Consulting, s. r. o. Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje Děkuji za pozornost Ing. Jiří Kocánek, jednatel společnosti


Stáhnout ppt "Závěrečná evaluace vzdělávání cílové skupiny, shrnutí projektu Projekt „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Závěrečná."

Podobné prezentace


Reklamy Google