Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference k projektu „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Shrnutí výstupů projektu a jejich udržitelnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference k projektu „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Shrnutí výstupů projektu a jejich udržitelnost."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference k projektu „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Shrnutí výstupů projektu a jejich udržitelnost Mgr. Ladislav Kucharský místopředseda OSZSP ČR a senior konzultant projektu Praha 16. ledna 2012

2 Výstupy projektu  Projekt samotný byl rozdělen do třech základních částí  v první části projektu bylo podle původního plánu proškoleno 60 klíčových osob, tzv. školitelů  Ve druhé, rozhodující části bylo následně proškoleno více než 800 osob z mnoha organizací z celé České republiky

3 Výstupy projektu  Ve třetí, nejpracnější a taky nejtěžší části byly sestaveny intervenční zásahové týmy, u kterých je předpoklad dalšího působení. Týmy jsme se snažili proporcionálně rozdělit po celé ČR

4 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  Zpětná vazba a reakce od účastníků přímo z terénu  Pozitivní výstupy, vyjádření většinové spokojenosti  Velmi pozitivně hodnoceno rozdělení do teoretické a praktické části  Možnost „osahání“ konkrétních aktivit, např. v kurzech sebeobrany

5 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  Pomocí tohoto projektu se podařilo problematiku násilí na pracovišti dostat do povědomí na jednotlivých pracovištích v mnoha regionech celé České republiky.  Prostřednictvím kurzů a proškolení se tato problematika dostala do zorného pole zaměstnanců, kteří ji začali vnímat jako věc veřejnou a ne jako tabu.

6 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  Je reálný předpoklad, že na tuto nesmírně důležitou skutečnost budou moci jednotlivé organizace v budoucnu úspěšně navázat  Účastníci kurzů díky jednotlivým aktivitám v projektu zjistili, co všechno se skrývá pod pojmem násilí na pracovišti

7 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  Rozklíčování pojmů a rozpoznání jednotlivých indikátorů se ve všeobecnosti považuje za nejdůležitější část boje s násilím na pracovišti  Vědomost a schopnost rozeznat linii ataku vlastní anebo třetí osoby byla velmi pozitivně hodnocena všemi účastníky

8 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  Zde je opět reálný předpoklad využití získaných poznatků v praxi  Jsme totiž velmi často svědky toho, že lidé v terénu nedokážou rozeznat a ani pojmenovat jednotlivé druhy násilí – fyzické a psychické násilí, vyhrožování, útok, ponižování, bullying, mobbing, bossing, obtěžování včetně sexuálního a rasového atd.

9 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  U zaměstnanců, kteří se zúčastnili některé části projektu předpokládáme, že mohou a budou spolupracovat se svými zaměstnavateli na snižování rizikových faktorů a přímém odstraňování projevů násilí na pracovišti

10 Výstupy projektu  Nejdůležitější poznatky a „přidaná hodnota“  Dalším a velmi důležitým výstupem projektu je předpoklad vzniku profesionálních týmů  Projekt vyprodukoval týmy neprofesionální  MPSV budou předány základní podklady pro případný vznik profesionálních zásahových týmů v budoucím období

11 Výstupy projektu  Udržitelnost projektu !!!  Jaká je budoucnost řešení problematiky násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách?  Produktem tohoto projektu je velké množství proškolených posluchačů kurzů a vybudování zásahových týmů  Je to skvělý základ k další práci v terénu

12 Výstupy projektu  Udržitelnost projektu !!!  OSZSP ČR bude automaticky pokračovat v práci na tomto velmi důležitém tématu a bude ve vlastní režii pomáhat s pořádáním dalších vzdělávacích akcí  Je potřebné vyvinout maximální možné úsilí pro další fázi naší společné práce  Plán udržitelnosti projektu je reálný a při jeho dodržení je slibný velmi dobrý výsledek celého projektu!

13 Výstupy projektu  Nesporným pozitivem projektu je schopnost vytvářet a navrhovat doporučení pro jednotlivá ministerstva týkající se udržování preventivní kultury a politiky proti násilí na pracovišti

14 Výstupy projektu  V rámci OSZSP ČR je důležité spolupracovat s ostatními relevantními činiteli (zájmové skupiny pacientů nebo uživatelů a další nevládní organizace a občanská sdružení) na snižování výskytu násilí na pracovišti a eliminaci příčin jeho vzniku  Nesmírně důležitou činností je vytváření nezbytné důvěry k otevřené komunikaci mezi všemi zaměstnanci

15 Výstupy projektu  V současné době, kdy jsem svědky prudce akcelerující polarizace ve společnosti a kdy se v mnoha případech pracovní úspěch i neúspěch považuje za příčinu konfliktu jde o velmi žhavé téma, kterému je nutno věnovat neustálou a velmi vysokou pozornost a získané poznatky je potřebné kontinuálně rozšiřovat mezi zaměstnance

16 Děkuji za pozornost Mgr. Ladislav Kucharský Místopředseda OSZSP ČR a senior konzultant projektu


Stáhnout ppt "Závěrečná konference k projektu „Prevence násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ Shrnutí výstupů projektu a jejich udržitelnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google