Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních."— Transkript prezentace:

1 Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

2 Zahájení a ukončení projektu : 1.2.2010 – 31.1.2010 Projekt se zaměřuje na tři základní nosné části :  zmapování stavu a vývoje násilí na pracovištích (objektivizace problému a zjištění aktuálního stavu),  vývoj nástrojů a postupů pro předcházení, odhalování a zvládání násilí, stresu a dalších neg. jevů (vzdělávání, osvěta a propagace, pracovněprávní vtahy, BOZP, rozvoj lidských zdrojů),  vybudování dobrovolných a profesionálních zásahových týmů.

3 Žadatel : Partner projektu : Českomoravská konfederace odborových svazů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

4 Role partnera projektu spočívá ve :  výběru organizací, které se aktivně účastní realizace projektu,  výběru klíčových osob (lektorů) a jejich zaškolení,  výběru organizací, které se zúčastní pouze jako příjemci vzdělávacích aktivit.

5 A.V úvodu projektu :  oslovení cílové skupiny ( pracovníci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách - 40 organizací zaměstnavatelů a zákl. odbor. organizací)  zajištění distribuce dotazníků cílové skupině (1500 účastníků diagnostického šetření)  zajištění správného sběru dat od cílové skupiny

6 B. Ve fázi vzdělávání :  přijímání přihlášek ke vzdělání (800 účastníků),  vedení prezenčních listin a přehledu vyškolených účastníků,  zajištění zázemí pro vzdělávání,  osvětová činnost na pracovišti na téma prevence násilí na pracovišti (při kolektivním vyjednávání nebo jiné formě sociálního dialogu).

7  Projekt bude realizován na celém území ČR, kromě regionu Praha.  Do vzdělávání budou zapojeni zaměstnanci ZZ, kteří jsou členy : - Asociace nemocnic ČR - Asociace českých a moravských nemocnic - Asociace zdravotnických záchranných služeb - Asociace poskytovatelů sociálních služeb.  Vzdělávací akce se budou konat zejména v zařízeních zapojených organizací.

8  zlepšení kultury bezpečí na pracovišti s ohledem na sociální dialog  vytvoření vzdělávacích programů pro předcházení vzniku násilí na pracovištích zdravotnických zařízení  vyškolení pracovníků v uvedené problematice ->vytvoření zásahového týmu odborníků připravených poskytnout odbornou pomoc při incidentu na pracovišti AKREDITOVANÝ KURZ

9

10 Násilí negativně ovlivňuje kvalitu poskytované zdravotní a sociální péče, produktivitu práce a způsobuje ekonomické ztráty. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách zabraňuje prohlubování problému pramenícího z neznalosti příčin, projevů a následků násilí.

11 Řízení a koordinace projektu  Řídící tým projektu – 5 zástupců ČMKOS 2 zástupci KZPS  Zadání VZ na dodavatele vzdělávání a diagnostického šetření.  Kontrola dodržování harmonogramu realizace projektu.  Nastavení pravidel komunikace.  Zajištění přípravy jednotlivých vzdělávacích aktivit.  Zajištění publicity projektu.

12 Diagnostické šetření  Zmapování stavu, vývoje a celkové objektivizaci problému násilí na pracovišti s využitím dotazníkového šetření.  Oslovení 1500 respondentů cílové skupiny (zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a soc. službách v celé ČR (kromě Prahy).  V průběhu aktivity ->sběr dat->statistické šetření->stanovení požadavků na další úrovně statistické analýzy -> zpracování a tisk závěrečné zprávy.  Zahájení ve 3. měsíci trvání projektu a ukončení na konci 6. měsíce trvání projektu.

13 Vzdělávání klíčových pracovníků  Zajištění proškolení klíčových osob vysoce kvalifikovanými odborníky.  Cílovou skupinou jsou pracovníci žadatele a partnerů projektu.  Zahájení ve 3. měsíci trvání projektu a ukončení na konci 7. měsíce trvání projektu.

14 Vzdělávání cílové skupiny  Zahájení vzdělávacích kurzů v 5 až 8 organizacích (zajistí vybraný dodavatel).  Základní moduly kurzu : - Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace - Základy sebeobrany - Management prevence násilí.  Délka trvání kurzu – 80 hodin.  Zahájení v 8. měsíci projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

15 Vytvoření zásahových týmů  Absolventi vzdělávacích kurzů (zejména klíčové osoby) se budou moci zapojit do zásahových týmu.  Předpokládaný počet – 13 místních týmů v krajích ČR.  Hlavní cíl aktivity – vypracovat statut profesionálního národního zásahového týmu a vytvoření zásahových týmů na podnikové úrovni.  Zahájení od 15. měsíce projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

16 Publicita  Cílem je informovat cílovou skupinu a veřejnost o účelu a přínosu projektu pro pracovníky a zaměstnavatele ve zdravotnictví a sociálních službách.  Oslovení cílové skupiny, odborné veřejnosti a veřejnosti obecně prostřednictvím webových stránek, informačních letáků, publicity v odborných periodikách a odborovém Bulletinu.

17 Evaluace  Průběžné vyhodnocování projektu - 2 způsoby : 1. Prostřednictvím řídícího týmu – hodnocení naplnění cílů projektu,nastavené procesy a použité metody,finanční řízení. 2. Prostřednictvím dotazníků – zjištění postojů a názorů cílové skupiny, lektorů a zástupců zaměstnavatelských organizací. Výstupem budou případné upravené vzdělávací moduly a modifikované procesní a řídící postupy.  Zahájení od 7. měsíce projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

18 Závěrečná konference Zhodnocení projektu, jeho realizace, závěry a úspěšnost budou prezentovány na závěrečné konferenci (únor 2012), která se bude konat za účasti nejen účastníků projektu, ale rovněž široké odborné veřejnosti, vzdělavatelů a zaměstnavatelů. O průběhu a výsledcích projektu bude vydán sborník. Závěrečná konference má za cíl předat výsledky a zkušenosti z průběhu projektu a svěřit další průběh vzdělávání jednotlivým organizacím, ve kterých vzdělávání probíhalo a zástupcům vzdělávacích institucí, které byly do projektu zapojeny.


Stáhnout ppt "Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google