Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00006 Projekt realizovaný Unií zaměstnavatelských svazů ČR financovaný z Operačního programu Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00006 Projekt realizovaný Unií zaměstnavatelských svazů ČR financovaný z Operačního programu Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00006 Projekt realizovaný Unií zaměstnavatelských svazů ČR financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pomocí Evropského sociálního fondu Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

2 I. Identifikace projektu Zahájení a ukončení projektu: 1.2.2010 – 31.1.2012 Projekt se zaměřuje na tři nosné základní části: zmapování stavu a vývoje násilí na pracovištích ( objektivizace problému a zjištění aktuálního stavu), vývoj nástrojů a postupů pro předcházení, odhalování a zvládání násilí, stresu a dalších negativních jevů ( vzdělávání, osvěta a propagace, pracovněprávní vztahy, BOZP, rozvoj lidských zdrojů), vybudování dobrovolných a profesionálních zásahových týmů.

3 II. Identifikace řešitele a partnerů projektu Řešitel projektu: Českomoravská konfederace Odborový svaz zdravotní odborových svazů a sociální péče Partneři projektu: Konfederace zaměstnavatelských Unie a podnikatelských svazů zaměstnavatelských svazů ČR

4 III. Role partnera projektu ( KZPS) Role partnera projektu spočívá ve: výběru organizací, které se účastní realizace projektu, výběru klíčových osob ( lektorů) a jejich zaškolení, výběru organizací, které se zúčastní pouze jako příjemci vzdělávacích aktivit.

5 IV. Fáze projektu A. V úvodu projektu : oslovení cílové skupiny ( zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách - 40 organizací zaměstnavatelů a zákl. odbor. organizací), zajištění distribuce dotazníků cílové skupině (1500 účastníků diagnostického šetření), zajištění správného sběru dat od cílové skupiny, vytipování klíčových osob.

6 B. Ve fázi vzdělávání zajištění vzdělávání klíčových osob pro výkon lektorské činnosti, přijímání přihlášek ke vzdělávání cílové skupiny ( 800 účastníků), zajištění zázemí pro vzdělávání, vedení prezenčních listin a přehledu vyškolených účastníků, osvětová činnost na pracovišti na téma prevence násilí na pracovišti ( při kolektivním vyjednávání nebo jiné formě sociálního dialogu).

7 V. Místa realizace projektu Projekt bude realizován na celém území ČR, kromě regionu Praha. Vzdělávací akce se budou konat zejména v zařízeních zapojených organizací. Do vzdělávání budou zapojeni zaměstnanci ZZ, kteří jsou členi: Asociace českých a moravských zdravotnických nemocnic a záchranných služeb ČR Asociace nemocnic ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

8 VI. Hlavní cíle projektu Zlepšení kultury bezpečí na pracovišti s ohledem na sociální dialog. Vytvoření vzdělávacích programů pro předcházení vzniku násilí na pracovištích zdravotnických zařízení. Vyškolení pracovníků v uvedené problematice – vytvoření zásahového týmu odborníků připravených poskytnout odbornou pomoc při incidentu na pracovišti. AKREDITOVANÝ KURZ

9 VII. Zdůvodnění potřebnosti projektu

10 Násilí negativně ovlivňuje kvalitu poskytované zdravotní a sociální péče, produktivitu práce a způsobuje ekonomické ztráty. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách zabraňuje prohlubování problému pramenícího z neznalosti příčin, projevů a následků násilí.

11 VIII. Klíčové aktivity Řízení a koordinace projektu Řídící tým projektu – 5 zástupců ČMKOS, 2 zástupci KZPS. Zadání VZ na dodavatele vzdělávání a diagnostického šetření. Kontrola dodržování harmonogramu realizace projektu. Nastavení pravidel komunikace. Zajištění přípravy jednotlivých vzdělávacích aktivit. Zajištění publicity projektu.

12 Diagnostická šetření Diagnostické šetření pro projekt realizuje občanské sdružení EURO EDUCA (www.euroeduca.cz)www.euroeduca.cz Cíle diagnostického šetření : Zmapování stavu, vývoje a celkové objektivizaci problému násilí na pracovišti s využitím dotazníkového šetření. Oslovení 1500 respondentů cílové skupiny (zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a soc. službách v celé ČR (kromě Prahy).

13 V průběhu aktivity ->sběr dat->statistické šetření- >stanovení požadavků na další úrovně statistické analýzy -> zpracování a tisk závěrečné zprávy. Zahájení v dubnu 2010 a ukončení na konci července 2010.

14 Vzdělávání klíčových osob s předpokladem pro lektorskou činnost Vzdělávání klíčových osob realizuje společnost www. edcprague.eu www.hmccr.cz Zajištění proškolení klíčových osob vysoce kvalifikovanými odborníky na univerzitní úrovni. Bonusový interaktivní kurz „Train-the-trainer“ (lektorské minimum).

15 Místa realizace kurzů pro region Čechy ( Praha) - pro region Morava (Olomouc) Zahájení v dubnu 2010 a ukončení na konci srpna 2010.

16 Vzdělávání cílové skupiny Zahájení vzdělávacích kurzů v 5 až 8 organizacích (zajistí vybraný dodavatel). Základní moduly kurzu : Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace Základy sebeobrany

17 Management prevence násilí. Délka trvání kurzu – 80 hodin. Zahájení v září 2010 a ukončení na konci prosince 2011.

18 Vytvoření zásahových týmů Absolventi vzdělávacích modulů se budou moci zapojit do zásahových týmu. Předpokládaný počet – 13 místních týmů v krajích ČR. Hlavní cíl aktivity – vypracovat statut profesionálního národního zásahového týmu a vytvoření zásahových týmů na podnikové úrovni. Zahájení od dubna 2011 a ukončení v prosinci 2011.

19 Publicita Cílem je informovat cílovou skupinu a veřejnost o účelu a přínosu projektu pro pracovníky a zaměstnavatele ve zdravotnictví a sociálních službách. Oslovení cílové skupiny, odborné veřejnosti a veřejnosti obecně prostřednictvím webových stránek, informačních letáků, publicity v odborných periodikách a odborovém Bulletinu. Informace o projektu naleznete v letácích a na webových stránkách :

20 www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-cmkos-a-kzps www.socialnidialog.cz www.azzs.cz www.apsscr.cz/projekty/nasili_na_pracovisti.pdf www.euroeduca.cz www.edcprague.eu

21 Evaluace Průběžné vyhodnocování projektu - 2 způsoby : 1. Prostřednictvím řídícího týmu – hodnocení naplnění cílů projektu,nastavené procesy a použité metody,finanční řízení. 2. Prostřednictvím dotazníků – zjištění postojů a názorů cílové skupiny, lektorů a zástupců zaměstnavatelských organizací. Výstupem budou případné upravené vzdělávací moduly a modifikované procesní a řídící postupy. Zahájení od 7. měsíce projektu a ukončení na konci 23. měsíce.

22 Závěrečná konference Zhodnocení projektu, jeho realizace, závěry a úspěšnost budou prezentovány na závěrečné konferenci (únor 2012), která se bude konat za účasti nejen účastníků projektu, ale rovněž široké odborné veřejnosti, vzdělavatelů a zaměstnavatelů. O průběhu a výsledcích projektu bude vydán sborník. Závěrečná konference má za cíl předat výsledky a zkušenosti z průběhu projektu a svěřit další průběh vzdělávání jednotlivým organizacím, ve kterých vzdělávání probíhalo a zástupcům vzdělávacích institucí, které byly do projektu zapojeny.

23 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00006 Projekt realizovaný Unií zaměstnavatelských svazů ČR financovaný z Operačního programu Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google