Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZTAH SOUDNICTVÍ OBECNÉHO A ROZHODČÍHO PŘEDNÁŠKA Č. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZTAH SOUDNICTVÍ OBECNÉHO A ROZHODČÍHO PŘEDNÁŠKA Č. 4."— Transkript prezentace:

1 VZTAH SOUDNICTVÍ OBECNÉHO A ROZHODČÍHO PŘEDNÁŠKA Č. 4

2 VZTAH SOUDNICTVÍ OBECNÉHO A ROZHODČÍHO  SAMOSTATNÁ ŘÍZENÍ, VŮČI SOBĚ V RÁMCI ARBITRABILITY SPORU ALTERNATIVNÍ  DEFICIT DONUCOVACÍ PRAVOMOCI ROZHODČÍHO SOUDNICTVÍ  PRAVOMOC ZASAHUJÍCÍ JEN VZTAHY INTER PARTES  NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍHO FUNGOVÁNÍ ROZHODČÍHO SOUDNICTVÍ, POMOC SOUDNICTVÍ OBECNÉHO  NUTNOST ZAJIŠTĚNÍ OBRANY PROTI ROZHODČÍMU SOUDNICTVÍ – KONTROLNÍ PRAVOMOCI SOUDNICTVÍ OBECNÉHO

3 DEFINICE FUNKCÍ SOUDŮ OBECNÉHO VE VZTAHU K ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ  FUNKCE POMOCNÁ  FUNKCE KONTROLNÍ  TERITORIÁLNÍ DOSAH OBOU FUNKCÍ A) ZÁSADNĚ ZASAHUJE JEN ÚZEMÍ STÁTU B) PŘÍPADY OMEZENÍ KONTROLNÍ FUNKCE (ŠVÝCARSKÁ ÚPRAVA) C) PŘÍPADY ROZŠÍŘENÍ KONTROLNÍ FUNKCE (NĚMECKÁ ÚPRAVA PO NOVELE

4 PŮSOBENÍ SOUDŮ OBECNÝCH PŘED JEDNÁNÍM VE VĚCI SAMÉ  POMOCNÁ FUNKCE A. JMENOVÁNÍ ROZHODCE (§9 ZRŘ) B. VYLOUČENÍ ROZHODCE(§ 12 ZRŘ) C. PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ (§ 22 ZRŘ) D. ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI (§ 6 ZRŘ)  KONTROLNÍ FUNKCE V TÉTO FÁZI SE NEUPLATŇUJE V TÉTO FÁZI SE NEUPLATŇUJE

5 PŮSOBENÍ SOUDŮ OBECNÝCH V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ  FUNKCE POMOCNÁ A. PROVEDENÍ DŮKAZŮ (§ 20 ZRŘ) B. PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ (§ 22 ZRŘ) C. ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI (§ 6 ZRŘ)  FUNKCE KONTROLNÍ V TÉTO FÁZI NEPŮSOBÍ

6 PŮSOBENÍ SOUDŮ OBECNÝCH PO VYDÁNÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU  FUNKCE POMOCNÁ A. ÚSCHOVA NÁLEZU U ŘÍZENÍ AD HOC (§ 29 ZRŘ) B. ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI (§ 6 ZRŘ)  FUNKCE KONTROLNÍ A. ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU B. ZASTAVENÍ NAŘÍZENÉHO VÝKONU C. ODEPŘENÍ UZNÁNÍ A VÝKONU

7 ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU DLE ZRŘ PŘEDMĚT ZRUŠENÍ ROZHODČÍ NÁLEZ DOMÁCÍ VYDANÝ DLE § 23 ZRŘ VYDANÝ DLE § 27 ZRŘ VYDANÝ DLE § 24 ODST.2 ZRŘ (OMEZENÉ DŮVODY ZRUŠENÍ)

8 PŘEDMĚT ZRUŠENÍ V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU ŘÍZENÍ  ZRUŠEN MŮŽE BÝT: A) ROZHODČÍ NÁLEZ KONEČNÝ CELKOVÝ B) ROZHODČÍ NÁLEZ KONEČNÝ ČÁSTEČNÝ  ZRUŠEN NEMŮŽE BÝT: A) ROZHODČÍ NÁLEZ MEZITIMNÍ B) USNESENÍ

9 ZRUŠENÍ ROZHODČÍHO NÁLEZU DLE ZRŘ  INICIACE: STRANA, NIKOLI SOUD ČI STÁTNÍ ZÁSTUPCE  LHŮTY: A) PŘIROZENÁ – NEŽ JE POŽÁDÁNO O VÝKON B) ZÁKONNÁ – TŘI MĚSÍCE OD DORUČENÍ STRANĚ, KTERÁ SE ZRUŠENÍ DOMÁHÁ C) OMEZENÍ TAM, KDE NEBYLY UPLATNĚNY NÁMITKY - § § 31 b) c)

10 DŮVODY PRO ZRUŠENÍ DLE ZRŘ - § 31  NEARBITRABILITA  NEPLATNOST ROZHODČÍ SMLOUVY (NÁMITKA PŘED ZAHÁJENÍM VE VĚCI SAMÉ)  NEZPŮSOBILOST ROZHODCE (NÁMITKA PŘED ZAHÁJENÍM VE VĚCI SAMÉ)  ROZHODČÍ NÁLEZ NEBYL USNESEN VĚTŠINOU ROZHODCŮ  STRANĚ NEBYLA DÁNA MOŽNOST PŘÍPAD PROJEDNAT PŘED ROZHODCI  EXISTENCE DŮVODŮ, PRO KTERÉ JE MOŽNÉ ŽÁDAT V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM O OBNOVU  PLNĚNÍ, KE KTERÉMU JE STRANA ODSOUZENA - NEBYLO ŽÁDÁNO - JE DLE TUZEMSKÉHO PRÁVA NEMOŽNÉ ČI NEDOVOLENÉ

11 POSTUP PO ZRUŠENÍ  ZRUŠENÍ Z DŮVODU, PRO KTERÝ NELZE KONAT ROZHODČÍ ŘÍZENÍ: SOUD PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ POKRAČUJE NA NÁVRH NĚKTERÉ STRANY SOUD PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ POKRAČUJE NA NÁVRH NĚKTERÉ STRANY  ZRUŠENÍ NEZASÁHLO MOŽNOST KONAT ROZHODČÍ ŘÍZENÍ: BUDE POKRAČOVÁNO V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ. PŮVODNÍ ROZHODCI JSOU Z PROJEDNÁVÁNÍ VYLOUČENI.

12 ZRUŠENÍ A VÝKON  PODÁNÍ NÁVRHU NEMÁ AUTOMATICKY ODKLADNÝ ÚČINEK (§ 32 ODST. 2 ZRŘ, PODOBNĚ MEZINÁRODNÍ ÚPRAVY)  ZRUŠENÍ A VÝKON V JINÉM STÁTĚ A) EX NIHILO NIL FIT B) TRENDY PODPORUJÍCÍ VÝKON ROZHODNUTÍ ZRUŠENÉHO V JINÉM STÁTĚ (PŘÍPAD CHROMALLOY)

13 ZASTAVENÍ NAŘÍZENÉHO VÝKONU ROZHODČÍHO NÁLEZU  STEJNÉ PODMÍNKY JAKO PRO ZRUŠENÍ  DOBA: ČÁSTEČNĚ PRODLOUŽENÍ MOŽNOSTI ZRUŠENÍ

14 ZASTAVENÍ NAŘÍZENÉHO VÝKONU ROZHODČÍHO NÁLEZU DŮVODY § 35 ZRŘ § 268 OSا 31a) d) f) DALŠÍ UVEDENÉ V § 35

15 POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ DŮVODŮ  PŘERUŠÍ SE ŘÍZENÍ  PODAT NÁVRH NA ZRUŠENÍ VE LHŮTĚ 30 DNŮ  NENÍ-LI PODÁN, POKRAČOVAT DÁLE V ŘÍZENÍ O VÝKON  JE-LI PODÁN A JE-LI ZRUŠENO, POTOM POSTUP JAKO U ZRUŠENÉHO NÁLEZU

16 DĚKUJI ZA POZORNOST PŘÍŠTÍ TÉMA: UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍHO ROZHODČÍHO NÁLEZU, ODEPŘENÍ UZNÁNÍ


Stáhnout ppt "VZTAH SOUDNICTVÍ OBECNÉHO A ROZHODČÍHO PŘEDNÁŠKA Č. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google