Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking"— Transkript prezentace:

1 Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking
, Brno Připravili: Bc. Petra Hlavová Bc. Petr Horák Bc. Radka Mráčková Bc. Renáta Pelcová Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking Š&Sch., s.r.o.

2 Cíl a metodika práce Cíl Metodika
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Cíl a metodika práce Cíl Provést zhodnocení vybrané společnosti metodou Benchmarking a navrhnout doporučení pro její efektivní fungování v budoucnu Metodika Získání potřebných dat, charakteristika společnosti Finanční analýza Samotné hodnocení pomocí Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA Webová aplikace, která je součástí webu MPO Porovnává podniky v rámci jednotlivých odvětví Navržení doporučení

3 Základní informace o podniku
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Základní informace o podniku Název společnosti: Š&Sch.,s.r.o Sídlo: Praha 3, Šrobárova 25 Den zápisu do OR: Oblast podnikání: vending – prodejní automaty Vendingovým odvětvím se rozumí provozovatelé a výrobci prodejních automatů, dále dodavatelé náplní, pohárků, příslušenství a náhradních dílů pro prodejní automaty (ČVA, 2011). Současně orientace především na pražský region, snaha rozšířit působnost Majoritní vlastník: COFFEEBREAK s.r.o. (11/12) – plánovaná fúze Velikost: 80 zaměstnanců, 2000 automatů

4 FA – likvidita a zadluženost
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking FA – likvidita a zadluženost Položka 2006 2007 2008 2009 Opt. hodnoty Běžná likvidita 1,27 0,92 1,16 1,15 1,5 – 2,5 Pohotová likvidita 0,79 0,67 0,64 0,49 1 – 1,5 Hotovostní likvidita 0,35 0,41 0,36 0,16 0,2 – 0,5 Položka 2006 2007 2008 2009 Celková zadluženost (v %) 41,19 52,39 43,28 34,98 Dlouhodobá zadluženost (v %) 0,00 1,53 1,87 1,59 Krátkodobá zadluženost (v %) 50,86 41,41 33,38 Míra samofinancování (v %) 57,47 38,06 54,52 63,41 Dluh na vlastní kapitál (v Kč) 0,72 1,38 0,79 0,55 Úrokové krytí x 29,81 27,75 13,62 Ukazatel podkapitalizování 1,93 0,91 1,50 Rozdíl mezi celkovou zadlužeností (závazky/aktiva) a míra samofinancování (VK/A) tvoří rezervy a časové rozlišení. Likvidita nižší. Úrokové krytí nemá smysl počítat protože neměli žádné nákladové úroky a ani dl. zadluženost

5 FA − doby obratu a rentabilita
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking FA − doby obratu a rentabilita Položka 2006 2007 2008 2009 Obrat CA 6,47 4,12 3,69 3,47 Obrat DHM 22,50 9,54 9,09 8,05 Obrat zásob 32,22 31,97 17,08 15,63 Doba obratu zásob (dny) 11 21 23 Obrat pohledávek 35,82 31,44 31,88 31,78 Doba obratu pohledávek (dny) 10 12 Obrat závazků 15,70 11,76 11,93 13,14 Doba obratu závazků (dny) 31 28 Vysoká rentabilita, propad v roce klesl zisk protože se snížili ostatní výnosy (nejvíc ostatní provozní výnosy) a narostly náklady (nejvíc ostatní provozní náklady). Obraty všechno v pohodě - rychlý. ALE!!! Doba obratu pohl. skoro stejná jako doba obratu závazků. Položka 2006 2007 2008 2009 ROA zdaněné 20,26 11,78 19,75 8,62 Nezdaněné 25,28 16,69 23,82 9,99 ROE 35,25 29,83 34,98 12,67 ROCE 20,67 28,75 11,72

6 Výchozí data pro Benchmarkingový model
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Výchozí data pro Benchmarkingový model Položka 2006 2007 2008 2009 Aktiva Celkem 21 716 40 360 43 342 42 672 Zásoby 4 359 5 198 9 376 9 478 Pohledávky 3 921 5 287 5 023 4 662 Kr. fin. Majetek 3 113 8 417 6 477 2 275 Vlastní kapitál 12 480 15 363 23 629 27 059 Dluhopisy a směnky Běžné BÚ a fin. Výpomoci 7 018 5 333 3 649 Dlouhodobé BÚ Krátkodobé závazky 8 944 13 510 12 614 10 597 Tržby za prodané zboží Náklady na prodané zboží 66 719 75 221 73 448 69 002 Výkony 8 749 8 977 8 752 8 945 Výkonová spotřeba 40 571 44 904 43 998 40 449 Osobní náklady 26 716 35 890 34 872 Odpisy 1 897 1 359 1 296 1 002 nákladové úroky 226 372 313 HV za účetní období 4 399 4 583 8 266 3 429 Výnosy celkem Náklady celkem

7 Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti

8 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking
strana 8 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

9 Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu
strana 9 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu

10 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking
strana 10 Úroveň ROE

11 Hodnocení úrovně rizika
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Hodnocení úrovně rizika

12 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking
Úroveň re

13 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking
Doporučení Sledovat likviditu (běžná i pohotová), pracovat na zlepšení tohoto ukazatele Snížit krátkodobé závazky Financovat podnik více z cizích zdrojů (míra samofinancování v roce 2009 až 63 procent) Zlepšení některých ukazatelů V rámci zadluženosti zvýšit dl. zadluženost (dl. cizí zdroje podnik nevyužívá) Zlepšila by se i likvidita V rámci ostatních ukazatelů pokračovat ve stávajícím trendu (rentabilita, obrat zásob i DHM, apod.)

14 Prostor pro vaše dotazy.
Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Prostor pro vaše dotazy. Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking"

Podobné prezentace


Reklamy Google