Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking Š&Sch., s.r.o. 9. 12. 2011, Brno Připravili: Bc. Petra Hlavová Bc. Petr Horák Bc. Radka Mráčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking Š&Sch., s.r.o. 9. 12. 2011, Brno Připravili: Bc. Petra Hlavová Bc. Petr Horák Bc. Radka Mráčková."— Transkript prezentace:

1 Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking Š&Sch., s.r.o , Brno Připravili: Bc. Petra Hlavová Bc. Petr Horák Bc. Radka Mráčková Bc. Renáta Pelcová

2 strana 2 Cíl a metodika práce Cíl –Provést zhodnocení vybrané společnosti metodou Benchmarking a navrhnout doporučení pro její efektivní fungování v budoucnu Metodika –Získání potřebných dat, charakteristika společnosti –Finanční analýza –Samotné hodnocení pomocí Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA Webová aplikace, která je součástí webu MPO Porovnává podniky v rámci jednotlivých odvětví –Navržení doporučení Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

3 strana 3 Základní informace o podniku Název společnosti: Š&Sch.,s.r.o Sídlo: Praha 3, Šrobárova 25 Den zápisu do OR: Oblast podnikání: vending – prodejní automaty –Vendingovým odvětvím se rozumí provozovatelé a výrobci prodejních automatů, dále dodavatelé náplní, pohárků, příslušenství a náhradních dílů pro prodejní automaty (ČVA, 2011). –Současně orientace především na pražský region, snaha rozšířit působnost Majoritní vlastník: COFFEEBREAK s.r.o. (11/12) – plánovaná fúze Velikost: 80 zaměstnanců, 2000 automatů Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

4 strana 4 FA – likvidita a zadluženost Položka Opt. hodnoty Běžná likvidita1,270,921,161,15 1,5 – 2,5 Pohotová likvidita0,790,670,640,49 1 – 1,5 Hotovostní likvidita0,350,410,360,16 0,2 – 0,5 Položka Celková zadluženost (v %)41,1952,3943,2834,98 Dlouhodobá zadluženost (v %)0,001,531,871,59 Krátkodobá zadluženost (v %)41,1950,8641,4133,38 Míra samofinancování (v %)57,4738,0654,5263,41 Dluh na vlastní kapitál (v Kč)0,721,380,790,55 Úrokové krytíx29,8127,7513,62 Ukazatel podkapitalizování1,930,911,381,50 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

5 strana 5 FA − doby obratu a rentabilita Položka Obrat CA6,474,123,693,47 Obrat DHM22,509,549,098,05 Obrat zásob32,2231,9717,0815,63 Doba obratu zásob (dny) Obrat pohledávek35,8231,4431,8831,78 Doba obratu pohledávek (dny) Obrat závazků15,7011,7611,9313,14 Doba obratu závazků (dny) Položka ROA zdaněné20,2611,7819,758,62 Nezdaněné25,2816,6923,829,99 ROE35,2529,8334,9812,67 ROCE35,2520,6728,7511,72 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

6 strana 6 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Výchozí data pro Benchmarkingový model Položka Aktiva Celkem Zásoby Pohledávky Kr. fin. Majetek Vlastní kapitál Dluhopisy a směnky 0000 Běžné BÚ a fin. Výpomoci Dlouhodobé BÚ 0000 Krátkodobé závazky Tržby za prodané zboží Náklady na prodané zboží Výkony Výkonová spotřeba Osobní náklady Odpisy nákladové úroky HV za účetní období Výnosy celkem Náklady celkem

7 Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti strana 7 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

8 strana 8

9 Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking strana 9

10 Úroveň ROE Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking strana 10

11 strana 11 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking Hodnocení úrovně rizika

12 Úroveň re strana 12 Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking

13 strana 13 Doporučení Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking –Sledovat likviditu (běžná i pohotová), pracovat na zlepšení tohoto ukazatele  Snížit krátkodobé závazky –Financovat podnik více z cizích zdrojů (míra samofinancování v roce 2009 až 63 procent)  Zlepšení některých ukazatelů –V rámci zadluženosti zvýšit dl. zadluženost (dl. cizí zdroje podnik nevyužívá)  Zlepšila by se i likvidita –V rámci ostatních ukazatelů pokračovat ve stávajícím trendu (rentabilita, obrat zásob i DHM, apod.)

14 strana 14 Prostor pro vaše dotazy. Děkujeme za pozornost. Moderní metody hodnocení podniku - Benchmarking


Stáhnout ppt "Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku − Benchmarking Š&Sch., s.r.o. 9. 12. 2011, Brno Připravili: Bc. Petra Hlavová Bc. Petr Horák Bc. Radka Mráčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google