Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je a k čemu slouží benchmarking?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je a k čemu slouží benchmarking?"— Transkript prezentace:

1 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Základní návod k použití

2 Co je a k čemu slouží benchmarking?
Benchmarking znamená porovnávání výkonnostní úrovně mezi podniky. Lze ho jednoduše charakterizovat jako stanovení laťky (kterou bychom chtěli překonat) nebo kritérií pro srovnání. Benchmarking identifikuje rozdíl výkonnosti, pomáhá ověřit úspěšnost, udržuje stimulaci pro zlepšování, pomáhá stanovit podnikovou strategii. Benchmarking však nemusí být vždy pouze cestou k napodobení druhých (úspěšnějších). Může být také východiskem pro hledání vlastní cesty. Uvědomění si odlišnosti vede k úvahám nad chováním. Odhalení problémů je prvním krokem k jejich řešení.

3 Proč Benchmarkingový systém?
Protože umožňuje nikoli pouze srovnávat jednotlivé vybrané izolované ukazatele, ale vidět také jejich vazby a porovnat celkový stav finanční výkonnosti podniku. Jde o systém umožňující srovnání hodnot finančních ukazatelů konkrétního podniku s hodnotami odvětví popřípadě s hodnotami nejlepších podniků v odvětví. MPO ČR sbírá data za podniky v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, čímž vznikla jedinečná databáze pro aplikaci jedinečné metodiky benchmarkingu.

4 Help Benchmarkingového systému
Seznamte se s helpy: Schéma modelu (mapa kroků analýzy): Vyplnění vstupních údajů (povinný krok) Nastavení ratingového modelu (nepovinný krok) Výběr analýzy (povinný krok) Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti Hodnocení úrovně rizika (odhad re ) Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) Hodnocení úrovně provozní oblasti Hodnocení finanční politiky (politiky kapitálové struktury) Hodnocení úrovně likvidity INFA (Metodika Benchmarkingového systému) Věnujte pozornost grafům a jejich stručným komentářům!

5 Základní benchmarking
Nejjednodušší verse benchmarkingu je určena pro zájemce o izolované porovnání vybraných ukazatelů za podnik s ukazateli za OKEČ. Základní benchmarking je založen na hodnocení jednotlivých finančních indikátorů bez vzájemných vazeb.

6 Základní benchmarking
Podnikové hodnoty vybraných ukazatelů (finančních indikátorů) jsou porovnány s hodnotami za odvětví (OKEČ) a skupinu nejlepších podniků odvětví (TH). Výsledek porovnání je patrný z grafů, symbolů semaforové signalizace a vztahuje se k němu stručný komentář. Pozn. Základní benchmarking nepředpokládá úpravy modelu odhadu re (2. krok neupravujte a pokračujte dále).

7 Přiřazení symbolů semaforové signalizace
Zelený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je lepší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Žlutý symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele se nachází mezi odvětvovou hodnotou a hodnotou nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Červený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je horší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH).

8 Příklad

9 Příklad Hodnota ROE podniku

10 Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE odvětví

11 Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)
Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Hodnota ROE odvětví

12 Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)
Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Hodnota ROE odvětví Stručný komentář (automaticky generovaný): „Gratulujeme hodnota ROE podniku je vynikající a je vyšší než hodnota u nejlepších podniků v odvětví“.

13 Legenda ke grafům benchmarkingu
Pro porovnání jednotlivých ukazatelů lze v grafech rozlišit hodnoty za: Podnik (porovnávaný podnik) Odvětví (OKEČ celkem) TH (nejlepší podniky v odvětví) RF (velmi dobré podniky v odvětví) ZI (ziskové podniky v odvětví) ZT (ztrátové podniky v odvětví)

14 Benchmarking INFA obsahuje následující grafy:
Spread ROE re (+ graf Struktura re) EBIT/Aktiva Obrat aktiv Marže PH/Výnosy Osobní náklady/Výnosy Odpisy/Výnosy (Ostatní V-N)/Výnosy Úplatné zdroje/Aktiva (+ graf Struktura UZ/Aktiva) Vlastní kapitál/Aktiva Úroková míra Likvidita L3 (+ graf Struktura L3) Likvidita L2 Likvidita L1 Definice ukazatelů jsou obsaženy v helpu Vyplnění údajů.


Stáhnout ppt "Co je a k čemu slouží benchmarking?"

Podobné prezentace


Reklamy Google