Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Základní návod k použití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Základní návod k použití."— Transkript prezentace:

1 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Základní návod k použití

2 Co je a k čemu slouží benchmarking? Benchmarking znamená porovnávání výkonnostní úrovně mezi podniky. Lze ho jednoduše charakterizovat jako stanovení laťky (kterou bychom chtěli překonat) nebo kritérií pro srovnání. Benchmarking identifikuje rozdíl výkonnosti, pomáhá ověřit úspěšnost, udržuje stimulaci pro zlepšování, pomáhá stanovit podnikovou strategii. Benchmarking však nemusí být vždy pouze cestou k napodobení druhých (úspěšnějších). Může být také východiskem pro hledání vlastní cesty. Uvědomění si odlišnosti vede k úvahám nad chováním. Odhalení problémů je prvním krokem k jejich řešení.

3 Proč Benchmarkingový systém? Protože umožňuje nikoli pouze srovnávat jednotlivé vybrané izolované ukazatele, ale vidět také jejich vazby a porovnat celkový stav finanční výkonnosti podniku. Jde o systém umožňující srovnání hodnot finančních ukazatelů konkrétního podniku s hodnotami odvětví popřípadě s hodnotami nejlepších podniků v odvětví. MPO ČR sbírá data za podniky v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, čímž vznikla jedinečná databáze pro aplikaci jedinečné metodiky benchmarkingu.

4 Help Benchmarkingového systému Seznamte se s helpy: Schéma modelu (mapa kroků analýzy): –Vyplnění vstupních údajů (povinný krok) –Nastavení ratingového modelu (nepovinný krok) –Výběr analýzy (povinný krok) Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti Hodnocení úrovně rizika (odhad r e ) Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) Hodnocení úrovně provozní oblasti Hodnocení finanční politiky (politiky kapitálové struktury) Hodnocení úrovně likvidity INFA (Metodika Benchmarkingového systému) Věnujte pozornost grafům a jejich stručným komentářům!

5 Základní benchmarking Nejjednodušší verse benchmarkingu je určena pro zájemce o izolované porovnání vybraných ukazatelů za podnik s ukazateli za OKEČ. Základní benchmarking je založen na hodnocení jednotlivých finančních indikátorů bez vzájemných vazeb.

6 Základní benchmarking Podnikové hodnoty vybraných ukazatelů (finančních indikátorů) jsou porovnány s hodnotami za odvětví (OKEČ) a skupinu nejlepších podniků odvětví (TH). Výsledek porovnání je patrný z grafů, symbolů semaforové signalizace a vztahuje se k němu stručný komentář. Pozn. Základní benchmarking nepředpokládá úpravy modelu odhadu r e (2. krok neupravujte a pokračujte dále).

7 Přiřazení symbolů semaforové signalizace Zelený symbol signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je lepší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Žlutý symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele se nachází mezi odvětvovou hodnotou a hodnotou nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Červený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je horší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH).

8 Příklad

9 Hodnota ROE podniku

10 Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE odvětví

11 Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE odvětví Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)

12 Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE odvětví Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Stručný komentář (automaticky generovaný): „Gratulujeme hodnota ROE podniku je vynikající a je vyšší než hodnota u nejlepších podniků v odvětví“.

13 Legenda ke grafům benchmarkingu Pro porovnání jednotlivých ukazatelů lze v grafech rozlišit hodnoty za: Podnik (porovnávaný podnik) Odvětví (OKEČ celkem) TH (nejlepší podniky v odvětví) RF (velmi dobré podniky v odvětví) ZI (ziskové podniky v odvětví) ZT (ztrátové podniky v odvětví)

14 Benchmarking INFA obsahuje následující grafy: 1.Spread 2.ROE 3.r e (+ graf Struktura r e ) 4.EBIT/Aktiva 5.Obrat aktiv 6.Marže 7.PH/Výnosy 8.Osobní náklady/Výnosy 9.Odpisy/Výnosy 10.(Ostatní V-N)/Výnosy 11.Úplatné zdroje/Aktiva (+ graf Struktura UZ/Aktiva) 12.Vlastní kapitál/Aktiva 13.Úroková míra 14.Likvidita L3 (+ graf Struktura L3) 15.Likvidita L2 16.Likvidita L1 Definice ukazatelů jsou obsaženy v helpu Vyplnění údajů.


Stáhnout ppt "Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Základní návod k použití."

Podobné prezentace


Reklamy Google