Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je a k čemu slouží benchmarking?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je a k čemu slouží benchmarking?"— Transkript prezentace:

1 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Rozšířený návod k použití

2 Co je a k čemu slouží benchmarking?
Benchmarking znamená porovnávání výkonnostní úrovně mezi podniky. Lze ho jednoduše charakterizovat jako stanovení laťky (kterou bychom chtěli překonat) nebo kritérií pro srovnání. Benchmarking identifikuje rozdíl výkonnosti, pomáhá ověřit úspěšnost, udržuje stimulaci pro zlepšování, pomáhá stanovit podnikovou strategii. Benchmarking však nemusí být vždy pouze cestou k napodobení druhých (úspěšnějších). Může být také východiskem pro hledání vlastní cesty. Uvědomění si odlišnosti vede k úvahám nad chováním. Odhalení problémů je prvním krokem k jejich řešení.

3 Proč Benchmarkingový systém?
Protože umožňuje nikoli pouze srovnávat jednotlivé vybrané izolované ukazatele, ale vidět také jejich vazby a porovnat celkový stav finanční výkonnosti podniku. Jde o systém umožňující srovnání hodnot finančních ukazatelů konkrétního podniku s hodnotami odvětví popřípadě s hodnotami nejlepších podniků v odvětví. MPO ČR sbírá data za podniky v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, čímž vznikla jedinečná databáze pro aplikaci jedinečné metodiky benchmarkingu.

4 Help Benchmarkingového systému
Seznamte se s helpy: Schéma modelu (mapa kroků analýzy): Vyplnění vstupních údajů (povinný krok) Nastavení ratingového modelu (nepovinný krok) Výběr analýzy (povinný krok) Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti Hodnocení úrovně rizika (odhad re ) Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) Hodnocení úrovně provozní oblasti Hodnocení finanční politiky (politiky kapitálové struktury) Hodnocení úrovně likvidity INFA (Metodika Benchmarkingového systému) Věnujte pozornost grafům, schématům, grafům vlivů a jejich stručným komentářům!

5 Měřící jednotky vývoje poměrových ukazatelů
Benchmarkingový systém pracuje s ukazateli, jejichž měřící jednotkou je procento. Vyjadřujeme-li absolutní vývoj těchto ukazatelů, je měřící jednotkou výsledku, dle statistické terminologie, procentní bod. Např. pokud činila hodnota ROE v podniku 15 % a v OKEČ 14 %, používá Benchmarkingový systém absolutní srovnání, že hodnota ukazatele ROE v podniku je oproti ROE v OKEČ větší o jeden procentní bod ( ). Není použito relativní srovnání, že ROE v podniku je větší o 7 procent (15/14 - 1), které není obvyklé a je pro běžné uživatele matoucí. Ve schématech, grafech vlivů a doprovodném hodnotícím komentáři je pro procentní body, stejně jako pro procenta použit symbol %. Při předpokladu absolutního srovnání ukazatelů, které pravděpodobně běžný uživatel intuitivně předpokládá, nemůže dojít k záměně.

6 Rozšířený benchmarking
Rozšířená verse benchmarkingu plně využívá možnosti Benchmarkingového systému INFA. Je určena pro zájemce, kteří se nespokojí se srovnáváním jednotlivých izolovaných ukazatelů, ale chtějí vidět také jejich vazby a porovnat celkový stav finanční výkonnosti podniku se situací za OKEČ. Rozšířená verse benchmarkingu zahrnuje oproti základní versi pyramidové rozklady INFA a grafy vlivů dílčích ukazatelů na rozdíl vrcholového ukazatele. Pyramidové rozklady obsahují porovnání hodnot podniku oproti hodnotám nastaveného benchmarku.

7 Rozšířený benchmarking
Podnikové hodnoty ukazatelů (finančních indikátorů) jsou porovnány s hodnotami za odvětví (OKEČ) a skupinu nejlepších podniků odvětví (TH). Rozšířený benchmarking předkládá kromě grafů, symbolů semaforové signalizace a k tomu vztaženého stručného komentáře také pohled na vliv rozdílů dílčích ukazatelů (podnik oproti benchmarku) na rozdíl vrcholového ukazatele. Vše v podobě schémat, grafů vlivů a doprovodným hodnotícím komentářem „Srovnání s nastaveným benchmarkem“. Pozn. Rozšířený benchmarking nepředpokládá úpravy modelu odhadu re (2. krok neupravujte a pokračujte dále).

8 Přiřazení symbolů semaforové signalizace
Zelený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je lepší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Žlutý symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele se nachází mezi odvětvovou hodnotou a hodnotou nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Červený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je horší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH).

9 Benchmarking INFA obsahuje následující schémata:
Spread (ROE – re) ROE Alternativní náklad na kapitál (re) Produkční síla (EBIT/Aktiva)

10 Příklad

11 Hodnota ROE podniku je 63,90%
Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%

12 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13%

13 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13% Rozdíl hodnot ROE je 47,77 procentních bodů, tj. podnik má ROE o 47,77 procentních bodů lepší než benchmark.

14 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Rozdíl hodnot úrokové míry je -1,27 procentních bodů = 5,94% - 7,21%. Ovšem tento rozdíl měl vliv na rozdíl v ROE -2,19 procentních bodů. Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13% Rozdíl hodnot ROE je 47,77 procentních bodů, tj. podnik má ROE o 47,77 procentních bodů lepší než benchmark.

15 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Rozdíl hodnot úrokové míry je -1,27 procentních bodů = 5,94% - 7,21%. Ovšem tento rozdíl měl vliv na rozdíl v ROE -2,19 procentních bodů. Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13% Pyramidový rozklad vrcholového ukazatele (zde ROE) umožňuje nejen porovnání jednotlivých ukazatelů s hodnotami za odvětví či skupinu TH, ale i vyčíslení vlivu jejich rozdílu na rozdíl vrcholového ukazatele oproti nastavenému benchmarku. Rozdíl hodnot ROE je 47,77 procentních bodů, tj. podnik má ROE o 47,77 procentních bodů lepší než benchmark.

16 Příklad

17 Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde
Příklad Graf vlivů je velikostní setřídění vlivů dílčích ukazatelů (ty, které se v pyramidě dále nerozkládají) na rozdíl ve vrcholovém ukazateli. Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde -2,19 procentních bodů.

18 Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde
Příklad Graf vlivů je velikostní setřídění vlivů dílčích ukazatelů (ty, které se v pyramidě dále nerozkládají) na rozdíl ve vrcholovém ukazateli. Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde -2,19 procentních bodů. Stručný text ke srovnání s nastaveným bechmarkem (v tomto případě je benchmarkem odvětví jako celek) má podobu : „Srovnání s nastaveným benchmarkem: Gratulujeme. Máte lepší ROE než nastavený benchmark. Dobří jste díky vaší síle v ukazatelích: (Ostatní V-N)/V, CZ/Zisk, VK/A. Naopak problémy máte: V/A, Úroková míra, Odpisy/V, UZ/A, ON/V, PH/V.“

19 Benchmarking INFA obsahuje následující grafy:
Spread ROE re (+ graf Struktura re) EBIT/Aktiva Obrat aktiv Marže PH/Výnosy Osobní náklady/Výnosy Odpisy/Výnosy (Ostatní V-N)/Výnosy Úplatné zdroje/Aktiva (+ graf Struktura UZ/Aktiva) Vlastní kapitál/Aktiva Úroková míra Likvidita L3 (+ graf Struktura L3) Likvidita L2 Likvidita L1 Definice ukazatelů jsou obsaženy v helpu Vyplnění údajů.

20 Příklad

21 Příklad Hodnota ROE podniku

22 Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE odvětví

23 Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)
Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Hodnota ROE odvětví

24 Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)
Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Hodnota ROE odvětví Stručný komentář (automaticky generovaný): „Gratulujeme hodnota ROE podniku je vynikající a je vyšší než hodnota u nejlepších podniků v odvětví“.

25 Legenda ke grafům benchmarkingu
Pro porovnání jednotlivých ukazatelů lze v grafech rozlišit hodnoty za: Podnik (porovnávaný podnik) Odvětví (OKEČ celkem) TH (nejlepší podniky v odvětví) RF (velmi dobré podniky v odvětví) ZI (ziskové podniky v odvětví) ZT (ztrátové podniky v odvětví)


Stáhnout ppt "Co je a k čemu slouží benchmarking?"

Podobné prezentace


Reklamy Google