Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH. Směrná účtová osnova Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH. Směrná účtová osnova Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů."— Transkript prezentace:

1 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH

2 Směrná účtová osnova Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o předmětu účetnictví. Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o předmětu účetnictví. Pro účetní jednotky je závazná (paragraf 14 zákona o účetnictví). Pro účetní jednotky je závazná (paragraf 14 zákona o účetnictví). Je základem jednotné organizace finančního účetnictví. Je základem jednotné organizace finančního účetnictví. Je nástrojem účetní standardizace. Je nástrojem účetní standardizace.

3 Směrná účtová osnova Je členěna do deseti účtových tříd (0 – 9). Je členěna do deseti účtových tříd (0 – 9). Každá účtová třída má až 9 účtových skupin (01 – 09). Každá účtová třída má až 9 účtových skupin (01 – 09). Účtové skupiny si potom může účetní jednotka dále třídit na syntetické a analytické účty. Účtové skupiny si potom může účetní jednotka dále třídit na syntetické a analytické účty.

4 Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 - Zásoby Účtová třída 1 - Zásoby Účtová třída 2 - Kr. finanční majetek a kr. bankovní úvěry Účtová třída 2 - Kr. finanční majetek a kr. bankovní úvěry Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dl. závazky Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dl. závazky Účtová třída 5 - Náklady Účtová třída 5 - Náklady Účtová třída 6 - Výnosy Účtová třída 6 - Výnosy Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

5 Směrná účtová osnova ukázka účtových skupin pro účetní třídu 1 - Zásoby 11 – Materiál 11 – Materiál 12 – Zásoby vlastní výroby 12 – Zásoby vlastní výroby 13 – Zboží 13 – Zboží 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 19 – Opravné položky k zásobám 19 – Opravné položky k zásobám

6 Směrná účtová osnova ukázka účtových skupin pro účetní třídu 6 - Výnosy 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 – Aktivace 62 – Aktivace 64 – Jiné provozní výnosy 64 – Jiné provozní výnosy 66 – Finanční výnosy 66 – Finanční výnosy 68 – Mimořádné výnosy 68 – Mimořádné výnosy 69 – Převodové účty 69 – Převodové účty

7 Hlediska uplatňovaná při konstrukci směrné účtové osnovy Hledisko závěrkové – účty jsou rozděleny na rozvahové a výsledkové. Hledisko závěrkové – účty jsou rozděleny na rozvahové a výsledkové. Majetek a závazky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Majetek a závazky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Hledisko likvidnosti majetkových složek. Hledisko likvidnosti majetkových složek. Účty nákladů a výnosů jsou oddělené – zákaz kompenzace (až na výjimky). Účty nákladů a výnosů jsou oddělené – zákaz kompenzace (až na výjimky). Náklady a výnosy jsou členěny na provozní, finanční a mimořádné. Náklady a výnosy jsou členěny na provozní, finanční a mimořádné. Náklady jsou tříděny podle druhů. Náklady jsou tříděny podle druhů.

8 Účtový rozvrh Musejí ho mít všechny účetní jednotky. Musejí ho mít všechny účetní jednotky. Sestavuje se na podkladě směrné účtové osnovy. Sestavuje se na podkladě směrné účtové osnovy. Je to seznam všech účtů, potřebných k zaúčtování všech účetních případů v dané účetní jednotce a k sestavení účetní závěrky. Je to seznam všech účtů, potřebných k zaúčtování všech účetních případů v dané účetní jednotce a k sestavení účetní závěrky. Je sestavován pro každé účetní období. V průběhu účetního období ho lze doplňovat. Je sestavován pro každé účetní období. V průběhu účetního období ho lze doplňovat.

9 Příklad Přiřaďte čísla následujícím účtům. Závazky vůči dodavatelům Závazky vůči dodavatelům Pohledávky za odběrateli Pohledávky za odběrateli Bankovní účty Bankovní účty Bankovní úvěry Bankovní úvěry Základní kapitál Základní kapitál Závazky vůči zaměstnancům Závazky vůči zaměstnancům Mzdové náklady Mzdové náklady Úroky výnosové Úroky výnosové Úroky nákladové Úroky nákladové Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje výrobků Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu


Stáhnout ppt "SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH. Směrná účtová osnova Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů."

Podobné prezentace


Reklamy Google