Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH"— Transkript prezentace:

1 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH

2 Směrná účtová osnova Určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o předmětu účetnictví. Pro účetní jednotky je závazná (paragraf 14 zákona o účetnictví). Je základem jednotné organizace finančního účetnictví. Je nástrojem účetní standardizace.

3 Směrná účtová osnova Je členěna do deseti účtových tříd (0 – 9).
Každá účtová třída má až 9 účtových skupin (01 – 09). Účtové skupiny si potom může účetní jednotka dále třídit na syntetické a analytické účty.

4 Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Účtová třída 1 - Zásoby Účtová třída 2 - Kr. finanční majetek a kr. bankovní úvěry Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dl. závazky Účtová třída 5 - Náklady Účtová třída 6 - Výnosy Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

5 Směrná účtová osnova ukázka účtových skupin pro účetní třídu 1 - Zásoby
11 – Materiál 12 – Zásoby vlastní výroby 13 – Zboží 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 19 – Opravné položky k zásobám

6 Směrná účtová osnova ukázka účtových skupin pro účetní třídu 6 - Výnosy
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 – Aktivace 64 – Jiné provozní výnosy 66 – Finanční výnosy 68 – Mimořádné výnosy 69 – Převodové účty

7 Hlediska uplatňovaná při konstrukci směrné účtové osnovy
Hledisko závěrkové – účty jsou rozděleny na rozvahové a výsledkové. Majetek a závazky se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Hledisko likvidnosti majetkových složek. Účty nákladů a výnosů jsou oddělené – zákaz kompenzace (až na výjimky). Náklady a výnosy jsou členěny na provozní, finanční a mimořádné. Náklady jsou tříděny podle druhů.

8 Účtový rozvrh Musejí ho mít všechny účetní jednotky.
Sestavuje se na podkladě směrné účtové osnovy. Je to seznam všech účtů, potřebných k zaúčtování všech účetních případů v dané účetní jednotce a k sestavení účetní závěrky. Je sestavován pro každé účetní období. V průběhu účetního období ho lze doplňovat.

9 Příklad Přiřaďte čísla následujícím účtům.
Závazky vůči dodavatelům Pohledávky za odběrateli Bankovní účty Bankovní úvěry Základní kapitál Závazky vůči zaměstnancům Mzdové náklady Úroky výnosové Úroky nákladové Tržby z prodeje výrobků Spotřeba materiálu


Stáhnout ppt "SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH"

Podobné prezentace


Reklamy Google