Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Závěrka ve fiktivní firmě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Závěrka ve fiktivní firmě."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Závěrka ve fiktivní firmě

2 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0266 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_ZiJ_FF_3OA_20 Autor Ing. Jiří Žídek Tematický celekZávěrka ve fiktivní firmě Ročník 3. Datum tvorby 21. 12. 2013 Anotace Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Fiktivní firma. Metodický pokyn Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo programu typu Master Eye.

3 Jako Závěrku označujeme výkazy sestavované po skončení účetního období. Povinnost sestavit závěrku ukládá Zákon o účetnictví. Tento zákon také určuje, které účetní jednotky jsou povinny sestavit Závěrku v plném rozsahu. Fistav, s.r.o. sestavuje Závěrku v plném rozsahu. Účetní Závěrka

4 Účetní uzávěrka Před sestavením Závěrky je třeba provést účetní uzávěrku. Účetní uzávěrka je souhrn činností na konci účetního období, směřující k uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky. Účetní uzávěrkou vrcholí účetní práce za celé účetní období.

5 Etapy účetní uzávěrky Postup prací při uzavírání účetních knih můžeme rozdělit do dvou etap: 1.Přípravné práce 2.Účetní uzávěrka

6 Přípravné práce V průběhu přípravných prací se vykonávají následující činnosti: inventarizace zaúčtování účetních operací na konci roku Fiktivní firma provádí inventarizaci u zásob fiktivně. Skutečnou inventarizaci provádí pouze dokladovou.

7 Účetní uzávěrka V průběhu účetní uzávěrky se vykonávají následující činnosti: zjištění hospodářského výsledku před zdaněním výpočet základu daně z příjmů účetní jednotky a zaúčtování daňové povinnosti uzavření všech účtů

8 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky. Výše hospodářského výsledku je výchozí hodnotou pro výpočet základu daně z příjmů. Musíme rozlišovat Hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý účetní zisk) Hospodářský výsledek po zdanění (disponibilní zisk)

9 Zjištění hospodářského výsledku Hospodářský výsledek se zjišťuje porovnáním nákladů vynaložených na provedení výkonů a výnosů z těchto výkonů. Účetní hospodářský výsledek se zjišťuje ve struktuře: Provozní – porovnáním účtových skupin 50 až 55 a 60 až 64 Finanční - porovnáním účtových skupin 56, 57 a 66 Mimořádný - porovnáním účtových skupin 58 a 68

10 Výpočet základu daně z příjmů Hospodářský výsledek není možno použít přímo jako základ daně z příjmů, neboť je tvořen též nedaňovými náklady a výnosy. Proto je třeba účetní hospodářský výsledek pro potřeby výpočtu základu daně z příjmů upravit o: Položky zvyšující základ daně Položky snižující základ daně

11 Položky zvyšující základ daně Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelné Náklady na reprezentaci Pokuty a penále s výjimkou smluvních, dary Příspěvky právnickým osobám, které nevyplývají ze zákona Výdaje přesahující stanovené limity Manka a škody přesahující náklady za ně a jiné

12 Položky snižující základ daně Náklady, které jsou daňově uznatelné, ale v účetnictví nejsou zaznamenány Zaplacené smluvní pokuty jejichž předpis byl zaúčtován v předchozích účetních obdobích Pojistné z mezd odvedené po termínu uvedeném v ZDP Výnosy nezahrnované do základu daně

13 Výpočet daně z příjmů Základ daně - Odčitatelné položky (např. ztráta) Základ daně snížený o odčitatelné položky -Dary Základ daně snížený o odčitatelné položky včetně darů x sazba daně z příjmů (19%) Daň z příjmů splatná

14 Zaúčtování daně z příjmů V rámci uzávěrkových prací zaúčtujeme daňovou povinnost: Daň z příjmů z běžné činnosti 591 / 341 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 593 / 341

15 Po provedení uzávěrkových prací můžeme sestavit Závěrku. Závěrka obsahuje následující části: Rozvahu Výkaz zisku a ztráty (Výsledovku) Přílohu Závěrku odešle ředitel Fistav, s.r.o na finanční úřad CEFIF Části závěrky

16 1.NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na: http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem. http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem 2.NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na: CD CEFIF 2013-14. 3.FISTAV, s.r.o. – fiktivní firma při Gymnáziu a Obchodní akademii Hodonín: materiály vytvořené vyučujícím a studenty fiktivní firmy FISTAV, s.r.o. 4.Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín: Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín, platnost od 1. 9. 2012, strany 172 – 176. Použité zdroje


Stáhnout ppt "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Závěrka ve fiktivní firmě."

Podobné prezentace


Reklamy Google