Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové prostředí obce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové prostředí obce"— Transkript prezentace:

1 Marketingové prostředí obce

2 Z metodiky obr. 1

3 Vnější prostředí Demografické Ekonomické
Politicko- právní (obec může spoluvytvářet) Sociálně kulturní Přírodní Technologické

4 Vnitřní prostředí Situace organizace Obecný rozpočet
Zaměstnanci obecního úřadu a institucí, které obecní úřad přímo řídí

5 Materiální prostředí Okolní příroda Územní uspořádání
Soubor budov a zařízení Základní:součástí poskytované služby – prostor ve které je služba poskytována Periferní:dotváří dojem zákazníka Vybudování konkurenční výhody

6 Řízení prostředí Zahrnuje vše co ovlivňuje výkon a komunikaci
Součást plánu mkg. mixu Negativní příklad: Plánování prostředí řeší:funkční požadavky, pocity klientů, jakou úlohu hraje exteriér,co má probíhat v přilehlých prostorách

7 Vnější prostředí: tvar budov, velikost budov, průčelí budov, užití znaku, vchody, venkovní osvětlení…. Vnitřní prostředí: kombinace barev,vybavení,pomůcky, osvětlení, šířka chodeb, klimatizace, větrání, vytápění, znak…. Nástrojem řízení je územní plán a aktivity stavebního úřadu.

8 Postavení obce v konkurenčním prostředí
Hledání, vymezení postavení obce vůči zákazníkům a vůči jiným městům – positioning: Turistická oblast Středisko rozvoje průmyslu Středisko rozvoje služeb Nákupní centrum Komerční a finanční centrum

9 Tržní postavení Konkurenti Dominantní kultura obce
Geografická orientace obce Duch místa

10 Segmentace teritoriálního marketingu
Segmentace proces rozdělení zákazníků do odlišitelných skupin s podobnými vlastnostmi, potřebami a chováním. Tyto skupiny jsou vnitřně relativně homogenní, navzájem pak heterogenní. Zákazníci jsou občané, podnikatelé, návštěvníci či potenciální investoři působící dočasně či trvale na území kraje/obce, kteří čerpají v nějaké formě poskytované služby či produkty. Tržním segmentem je ta skupina zákazníků (obyvatel, podniků), která má podobné potřeby a chování.

11 Cílová skupina je segment zákazníků, na kterou je zaměřena pozornost kraje či obce:
Jedná se o: externí podniky, které se chtějí v území usídlit, finanční zprostředkovatele, poskytující externí financování pro rozvoj kraje/obce, podniky, jejichž odchodu z kraje/obce je potřebné zabránit, obyvatele kraje/obce - spotřebitele (klienty) veřejných služeb, návštěvníky kraje/obce, management kraje/obce, včetně producentů veřejných služeb.

12 Segmentace cílových skupin územního marketingu
Velké skupiny /masový marketing Specifičtí jednotlivci/přímé formy marketingu Interní cílové skupiny Obyvatelé města/regionu Místní úředníci, místní podnikatelé Externí cílové skupiny Domácí turisté, zahraniční turisté,cestovatelé, obchodníci Domácí i zahraniční investoři, st.úředníci, instituce

13 Aktéři teritoriálního marketingu
Obligatorní aktéři Fakultativní aktéři Lokálně specifičtí aktéři Respektované osobnosti

14 Financování teritoriálního marketingu
Dáno: Typem teritoriálního marketingu Délkou trvání projektu Velikostí území Nároky na personální a materiální vybavení Mírou autonomie ve veřejné správě

15 Zdroje Veřejné zdroje Soukromý sektor Smíšené financování


Stáhnout ppt "Marketingové prostředí obce"

Podobné prezentace


Reklamy Google