Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management 2. přednáška. Analýza globálního prostředíAnalýza globálního prostředí Analýza vnějšího prostředíAnalýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management 2. přednáška. Analýza globálního prostředíAnalýza globálního prostředí Analýza vnějšího prostředíAnalýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního."— Transkript prezentace:

1 Management 2. přednáška

2 Analýza globálního prostředíAnalýza globálního prostředí Analýza vnějšího prostředíAnalýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředíAnalýza vnitřního prostředí Volba strategieVolba strategie Typy strategiíTypy strategií

3 Analýza globálního prostředí předmět analýzy : –prostředí, které na podnik působí –prostředí, které je mimo rámec vlivu podniku metodické prostředky: –STEP analýza

4 STEP analýza ??? Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou blízké budoucnosti nejdůležitější? –v rámci následujících segmentů globálního prostředí

5 Společenský - předmětem analýzy je např..: –demografie –distribuce příjmů –mobilita obyvatelstva –životní styl –úroveň vzdělání –přístupy k práci a volnému času

6 Technologický- předmětem analýzy jsou např..: –vládní výdaje na vědu a výzkum –nové objevy, vynálezy a patenty –transfer technologií –míra zastarávání výrobních prostředků

7 Ekonomický- předmětem analýzy je např..: –trend vývoje domácího hrubého produktu –životní cyklus podniku –nabídka peněz, úroková míra –inflace –nezaměstnanost –dostupnost energie, náklady na ni

8 Politický- předmětem analýzy je např.: –stabilita vlády –regulace zahraničního obchodu –daňová politika –monopolní legislativa –ochrana životního prostředí

9 Analýza vnějšího prostředí předmět analýzy: –prostředí, které podnik může svou činností ovlivnit (prostředí odvětví) metodické prostředky analýzy: –analýza ekonomických charakteristik odvětví –analýza hybných sil odvětví –analýza konkurence v odvětví –strategické mapy

10 –analýza konkurentů –analýza atraktivity odvětví

11 Analýza ekonomických charakteristik odvětví úzce souvisí s s definováním odvětví samotného podpůrná metoda při rozhodování o vstupu do nového odvětví ???odvětví ??? –definováno jak výrobkem nebo službu tak i zákazníkem

12 vliv poptávky a nabídky na strukturu odvětví strategicky významné rysy odvětví: –počet a velikost kupců a prodejců –stupeň diferenciace výrobků –požadavky a podmínky pro vstup(výstup) z odvětví –vztah mezi fixními a variabilními náklady (nákladová struktura) –stupeň vertikální integrace (oběma směry)

13 ukazatele analýzy ekonomických charakteristik odvětví: –velikost trhu –míra rivality mezi konkurenty –míra růstu trhu –stádium životního cyklu –počet podniků v odvětví –zákazníci –stupeň vertikální integrace –složitost vstupu do odvětví –technologie / inovace –charakteristika výrobků /služeb –úspory z rozsahu –využití kapacita a profitabilita odvětví

14 Analýza hybných sil v odvětví teorie životní cyklu odvětví –ranný vývoj, rychlý rozvoj a „vzlet“, setřesení konkurence, konsolidace, ranné dozrání, nasycení, ústup a rozpad analýza: –stanovení životního cyklu odvětví –identifikace hybných sil –identifikace možných změn ve struktuře odvětví hybnými silami

15 skutečnosti, které vybízejí nebo nutí ke změnám: –změny v míře dlouhodobého růstu odvětví –změny ve složení zákazníků –změny ve způsobu používání nakoupených výrobků –inovace produktů –regulační opatření a změny ve vládní politice –inovace marketingu –vstup/výstup největších podniků do/z odvětví

16 Analýza konkurence v odvětví - Porterův model charakteristika na základě sady ekonomických a technických faktorů, které jsou základem konkurenčních sil součet působení pěti základních sil (potenciální substituty, dodavatelé, odběratelé, noví konkurenti, konkurence) = ziskový potenciál odvětví

17 intenzivní působení všech pěti konkurenčních sil = aktivní konkurence pokles ziskovosti podniků v odvětví hledání takové pozice, při které se podnik vyrovná s vlivem konkurenčních sil hledání přístupu ke konkurenci, který by: –izoloval podnik co nejvíce od působení konkurenčních sil –umožnilo využít konkurenční síly v daném odvětví ve svůj prospěch –umožnil podniku usadit se v pevné pozici

18 SubstitutyDodavateléKonkurentiOdběratelé Konkurenční ring

19 Ohrožení ze strany nových konkurentů bariery vstupu do odvětví: –úspory z rozsahu –kapitálová náročnost –diferenciace výrobků –nákladové znevýhodnění nesouvisející s velikostí –přístup k distribučním kanálům –vládní politika

20 reakce podniků v případě vstupu nového konkurenta: –etablované podniky mají dostatečné zdroje pro odvrácení dodatečné konkurence –dočasné snížení cen etablovaný¨mi podniky –míra růstu odvětví je nízká - vstup nového konkurenta zhorší finanční situaci všech zúčastněných

21 Vyjednávací síla dodavatelůVyjednávací síla dodavatelů –Silní dodavatelé: koncentrovaní dodavatelé jedinečného produktu jsou-li vysoké náklady spojené se změnou dodavatele nezávislý na dodávkách z jiných odvětví je-li možnost vertikální integrace do odvětví, kde je dodavatelem dané odvětví není jediným odběratelem dodávaných produktů

22 Vyjednávací síla odběratelů –silní odběratelé: koncentrovaní (nákup ve velkém) nákup standardizovaného nebo nediferencovaného produktu významnou položkou - růst cenové senzitivity možnost integrace do dodavatelského odvětví Ohrožení substituty –nedůležitější substituty: s., které technologickými inovacemi stávajících výrobků nabízejí lepší uspokojení potřeb s., které jsou vyráběny v odvětvích dosahujících vyšších zisků

23 Rivalita mezi existujícími podniky důsledek snahy o vylepšení vlastní pozice rivalita se zvyšuje za následujících okolností: –početné podniky, přibližně stejně velké a silné –míra růstu odvětví - nízká tržní podíl na úkor konkurenta –fixní nebo skladovací náklady jsou vysoké –výrobky/služby nejsou diferencované –budování Nových kapacit ve skocích –výstupní bariery jsou vysoké: vlastnictví vysoce specializovaných aktiv loajalita managementu k určité činnosti –neshoda na způsobech konkurence

24 Strategické mapy metoda mapování strategických skupin strategická skupina - soupeřící podniky s podobnými tržními přístupy strategická mapa - zaznamenání tržních pozic na dvojrozměrné mapě tj... mapě se dvěma strategickými proměnnými

25 postup: –nalezení hlavních charakteristik, které odlišují podniky v daném odvětví –znázornění podniků na mapě o dvou proměnných za použití těchto odlišujících charakteristik –zařazení podniků spadajících do přibližně stejného strategického prostoru, stejné strategické skupiny –obkreslení kružnic okolo každé strategické skupiny ( kruh naznačuje podíl dané skupiny na celkových výnosech odvětví

26 Analýza konkurentů analýza jež navazuje na strategické mapy cílem je ohodnotit pozici hlavních konkurentů ve vztahu k vlastnímu podniku u klíčových konkurentů: –sledovat, jsou-li vystaveni tlaku na zlepšování hospodářských výsledků –monitorovat názory o vývoji odvětví prezentované manažery konkurenčních podniků

27 –studovat zázemí a filozofii manažerů konkurenčních podniků za účelem předvídání kroků, které mohou podniknout –studovat priority konkurenčních podniků a jejich výkonové cíle –odhadovat pravděpodobné příští tahy jednotlivých konkurentů Význam analýzy konkurentů: –volba strategie s ohledem na porozumění soupeřovy strategie –strategie konkurentů jsou vzájemně závislé, pozice a úspěch konkurentů ovlivňují přímo výběr vlastní strategie

28 6 postupů dosažení cílové pozice na trhu:6 postupů dosažení cílové pozice na trhu: –snažit se být na špičce - „prvním běžcem“ –snažit se být jedním z prvních –snažit se někoho následovat (zlatá střední cesta) –spokojit se s pozicí outsidera „nuly“ –provést tah k zlepšení pozice o jednu nebo dvě příčky na žebříčku tržních pozic (přístup generální změny) –hrát úlohu agresivního nováčka (tvorba image a reputace)


Stáhnout ppt "Management 2. přednáška. Analýza globálního prostředíAnalýza globálního prostředí Analýza vnějšího prostředíAnalýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního."

Podobné prezentace


Reklamy Google