Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."— Transkript prezentace:

1 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce

2 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Zákon č. 76 o integrované prevenci obsahuje ustanovení, týkající se účinnosti užití energie: §4 odst. 1 stanoví obsah žádosti o vydání integrovaného povolení písm. l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění povinností preventivního charakteru, jako například hospodárné využívání energie,…

3 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií § 14 Při stanovení závazných podmínek provozu úřad vychází z použití nejlepších dostupných technik…. se zřetelem k technickým charakteristikám zařízení… § 18 Úřad provede…alespoň každých 8 let kontrolu, zda nedošlo ke změně okolností… § 45 Stavební povolení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

4 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Příloha 3 k zákonu – Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik Položka 9. Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

5 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění Přílohy k žádosti – položka VIII. Zpráva o energetickém auditu podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

6 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Část B, položka 7.4- Pokud má provozovatel zařízení aktuální energetický audit podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb. na zařízení nebo jeho část, přiloží tento audit do přílohy žádosti. U nově zřizovaných jednotek na výrobu elektrické nebo tepelné energie nebo při jejich změně se uvádí údaje v souladu s § 6 zákona č. 406/2000 Sb. Uvádí se využití alternativních zdrojů energie, využití tepla vznikajícího při procesech spalování nebo spoluspalování odpadu.

7 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Porovnávají se parametry zařízení jako je spotřeba energií a energetická účinnost s parametry nejlepších dostupných technik.

8 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií § 6 – Účinnost užití energie Výrobce elektřiny nebo tepelné energie je povinen u nových zařízení zajistit minimální účinnost užití energie stanovenou vyhláškou č. 150/2001 Sb. Tuto povinnost má i u změny dokončených staveb.

9 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií §9 Energetický audit Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

10 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Vyhláška č. 213/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Písemná zpráva o energetickém auditu obsahuje hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství a budov, celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, ekonomické a environmentální vyhodnocení a závazný výstup v podobě evidenčního listu.

11 Zkušenosti s propojením obou zákonů: 0

12 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií SEI neobdržela zatím žádný podnět ke kontrole kvality energetického auditu, přikládaného k žádosti o integrované povolení, z čehož mohou vyplynout dva závěry: 1. Audit není vyžadován, nebo 2. Audit není považován za natolik závažný dokument, aby se jím úřad zabýval.

13 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Návrh na novelizaci zákona č. 76/2002 Sb. Návrh na novelizaci zákona č. 76/2002 Sb. §7 Účastníci řízení Za účastníka řízení se považuje také ten, kde by jím byl podle zvláštních právních předpisů- v pozn. pod čarou se doplňuje zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, kde je upravena působnost SEI

14 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Vkládá se nový § 34a: SEI kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením podle § 9 zákona o hospodaření § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. rozšiřuje působnost SEI i na definovanou kontrolu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

15 Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Propojení zákona o integrované prevenci a zákona o hospodaření energií Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google