Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie 2.3.2010 – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie 2.3.2010 – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program."— Transkript prezentace:

1 Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie 2.3.2010 – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie 2.3.2010 – Ostrava

2 Legislativa energetického auditu Zákon č.406/2000 Sb. 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb. Vyhláška č. 213/2001 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Vyhláška č. 150/2001 Sb. kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelůmkterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům Vyhláška č. 276(7)/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů (klimatizací) Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

3 Obsah energetického auditu 1.Identifikační údaje 2.Popis stávajícího stavu 3.Hodnocení stávajícího stavu – určení potenciálu úspor 4.Návrh variant 5.Ekonomické hodnocení 6.Ekologické hodnocení 7,8. Doporučená varianta, závěr

4 2. Popis stávajícího stavu Základní údaje o předmětu auditu (charateristika výroby, popis areálu, směnnost, zdroje energie) Energetické vstupy (elektřina, teplo, zemní plyn, stlačený vzduch, druhotné zdroje, odvoz popele…) Energetické spotřebiče (kotelny, technologie, druhotné zdroje…) Rozvody energetických médií (topné medium, páry, stlačený vzduch…) Stavební část

5 Zdroje informací Technická dokumentace Revizní zprávy (elektro, plyn, tlak.nádoby…) Faktrury Technologické předpisy Průběhy spotřeby (denní, týdenní, měsíční,roční) Charakteristika výroby

6 Tabulka energetických vstupů

7 3. Zhodnocení stávajícího stavu Tepelně technické vlastnosti (ČSN 730540-2, vyhl.č.148-2007 Sb. Spotřeba elektrické energie (sazby, osvětlení, technologie, motory, kompresory….) Spotřeba tepla, paliva..(vytápění, TV, technologie, rozvody….) Energetická bilance Potenciál úspor, využití KVET, DZ a OZE

8 Příklady – hodnocení stavební části

9 Potenciál úspor – 4.Návrh variant

10 5.Ekonomické hodnocení

11 6.Ekologické hodnocení

12 7.Závazné výstupy

13 Energetický audit x studie proveditelnosti

14 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava 1 Tel: 597 822 535, E-mail: info@keamsk.cz, Web: www.keamsk.czinfo@keamsk.cz


Stáhnout ppt "Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program Eko-Energie 2.3.2010 – Ostrava Energetický audit, jeho úloha přípravě projektu pro program."

Podobné prezentace


Reklamy Google