Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno 15. 9. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno 15. 9. 2003."— Transkript prezentace:

1 Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno 15. 9. 2003

2 Legislativa - Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií - Vyhláška č. 213/2001 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti náležitostí energetického auditu

3 Zákon o hospodaření energií - č. 406/2000 Sb. 4Energetický audit - soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství včetně návrhů na opatření pro dosažení energetických úspor 4Povinnost podrobit své energetické hospodářství, resp. budovy auditu - vazba na celkovou roční spotřebu energie

4

5 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Tepelná energetika  výroba a rozvod vody a stlačeného vzduchu  rozvod topných plynů  skladování a rozvod topných olejů a rozvod horké vody  Teplárny  výroba a distribuce elektřiny  výroba tepla  výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu

6 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Provoz tepelná energetika  Středisko vodního a vzduchového hospodářství - výroba a dodávka provozní vody pro technologické účely - dodávka pitné a koupelenské vody - čištění odpadních vod - provoz průmyslové a splaškové kanalizace v areálu TŽ - provoz čerpací stanice pro plynočistírnu vysokých pecí - výroba a dodávka stlačeného vzduchu

7 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Středisko plynového hospodářství - distribuce, úprava topných plynů z TŽ, a.s. (vysokopecní, koksárenský, konvertorový) - nákup a distribuce zemního plynu  Středisko tepelného hospodářství - provoz ústředního skladu topných olejů (skladování a distribuce topných olejů) - dodávky tepla v horké vodě pro areál TŽ a pro město Třinec - provoz rozmrazovny uhlí

8 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Provoz teplárny  Středisko teplárna E2 - výroba vysokotlaké páry a elektrické energie - výroba stlačeného vzduchu - distribuce technologické středotlaké páry - výroba horké vody  Středisko teplárna E3 - výroba vysokotlaké páry a elektrické energie - výroba a dodávka dmýchaného vzduchu pro vysoké pece - výroba horké vody

9 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Středisko elektrorozvodu - nákup a distribuce elektrické energie  Středisko chemické úpravny vod - výroba a rozvod demineralizované vody

10 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Instalovaný výkon  teplárna E 2 - 24 MWe - 211 MWt  teplárna E 3 - 62 MWe - 347 MWt

11 Energetický audit v ET, a. s.  Zahájení auditu - základní popis výchozího stavu  Výběrové řízení na energetického auditora  Uzavření smluvního vztahu  Vlastní realizace  Ukončení energetického auditu do 2 let od podpisu smlouvy

12 Energetický audit v ET, a. s.  Hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov  identifikační údaje  popis výchozího stavu  vlastní popis  údaje o vstupech a výstupech  údaje o vlastních energetických zdrojích  údaje o rozvodech energií

13 Energetický audit v ET, a. s.  zhodnocení výchozího stavu  sestavení roční energetické bilance  měření významných spotřebičů energie  hodnocení stavebních konstrukcí  Návrh na opatření ke snížení spotřeby energie a výběr optimálního projektu v členění - zdroje, rozvody, spotřebiče, budovy

14 Energetický audit v ET, a. s.  Ekonomické hodnocení - úspory nákladů vyplývají z upravené energetické bilance  Vyhodnocení z hlediska životního prostředí  Závěrečný posudek energetického auditora

15 Problémové oblasti  Termín zpracování auditu  Povinnost podrobit se auditu, i když společnost nežádá o dotaci

16 Závěr Novelizace zákona č. 406/2000 Sb. Novelizace vyhlášky č. 213/2001 Sb. Realizace energetického auditu ve spolupráci s externí firmou

17 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Pohled zadavatele na energetický audit ve velkém průmyslovém podniku Ing. Petr Matuszek Brno 15. 9. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google