Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU Jiří Matějíček 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU Jiří Matějíček 2013."— Transkript prezentace:

1 TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU Jiří Matějíček 2013

2 Konstrukce věkové hodnotové křivky

3 Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů Výnosy Náklady Kč Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B) Všeobecné roční (správní) náklady - v roky c Pf Da Db Dc Au u c Hodnota mýtní výtěže Probírky obmýtí Náklady na zajištěnou kulturu Péče o kultury

4 NÁKLADOVÁ HODNOTA POROSTU (Faustmann 1854) HK m = (B+V). (1,0p m – 1) + ∑ c i. 1,0p m-i – Nj. 1,0p m-j - D a. 1,0p m-a kde : B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů m = věk porostu v době oceňování (max. 30 až 40 let) i = věk porostu, kdy byly vynakládány náklady na dosažení zajištěné kultury Nj = případné vedlejší výnosy j = okamžik (rok) vzniku vedlejších výnosů D a = výnos z probírek (pokud byly realizovány) a = okamžik (rok) realizace probírek

5 OČEKÁVANÁ HODNOTA POROSTU kde : Au = hodnota mýtní výtěže v u D n = hodnota jednotlivých probírek, jak jsou realizovány v různém věku porostu (ve věku a, b, c, …) B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů u = obmýtí m = věk porostu v okamžiku oceňování n = okamžiky realizace jednotlivých probírek, vyjádřené věkem porostu v okamžiku realizace probírky

6 HODNOTA MÝTNÍ VÝTĚŽE Výpočet: A m = M. (P – K v ) A m =  m i. (p i – k iv ) kde A m = hodnota mýtní výtěže ve věku m (porostní zásoba v m3 s k. v RT, m3 b.k. v LHP) m i = množství hmoty i-tého sortimentu v m 3 (sortimentace) p i = cena i-tého sortimentu v Kč/m 3 (ceníky surového dříví) k iv = těžební náklady na výrobu i-tého sortimentu v Kč/m 3 (použité technologie) Poznámka: A a, zvláštním případem je A u

7 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK) Nákladová hodnota Očekávaná hodnota Hodnota mýtní výtěže Obmýtí (u) A m = A u

8 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK) VHK = polynom 5. stupně

9 Alternativní ocenění porostu (s rizikem) VHK = polynom 5. stupně c HaHa riziko za obmýtím

10 VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDY podle Faustmannova vzorce (1849) kde: Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů ∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů N q = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa) V = kapitalizované správní náklady

11 VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY Základní statická rovnice Au + D a. 1,0p u-a + …. = c. 1,0p u + (B + V). (1,0p u – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c). 1,0i u – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra Úrokové míry použité pro konstrukci věkových hodnotových faktorů Spolkové směrnice 1977 IIIIIIIV DUB0,730,570,43 BUK0,680,500,270,05 SMRK1,671,340,960,45 BOR0,810,560,31

12 VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY Základní statická rovnice Au + D a. 1,0p u-a + …. = c. 1,0p u + (B + V). (1,0p u – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c). 1,0i u – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra Vnitřní úroková míra v lesním hospodářství ČR v roce 2011 Bonita 1Bonita 3Bonita 5Bonita 7 DUB0,640,550,410,23 BUK0,460,330,190,06 SMRK1,000,840,610, 39 BOR0,290,15

13 f a = věkový hodnotový faktor (VHF) H a – c f a =  A u - c Ha - c Au - c c c

14 Změna hodnot porostu (HKm = HEm) v závislosti na změně výnosů z probírek (Da... Dn) a ročních správních nákladů (v) (podle Kató, 1974) 10 20 30 40 50 60 70 80 věk porostu H od no ta po ro st u – D M / ha c HEm (p = 4%) Am p = 2% (-D) p = 3% (základna) HKm (p = 4%) p = 2% (+v) p = 1% (+ v - D) Au

15 Lesní porost v oceňovací vyhlášce (vyhláška č. 3/2008 Sb.) a) Věcná cena (zjištěná metodou věkových hodnotových faktorů – VHF)

16 Oceňování trvalých porostů § 35 Lesní porost na lesním pozemku (2) Základní cena v Kč/m 2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce Ha = [(A u - c) x f a + c] x B a (Glaser-Blumeho vzorec) kde Ha…cena skupina dřevin ve věku ke dni ocenění, Au…cena mýtní výtěže skupina dřevin ve věku obmytí u pro příslušný bonitní stupeň, c….. náklady na zajištěnou kulturu, fa…. věkový hodnotový faktor pro obmytí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, Ba… zakmenění ve věku ke dni ocenění,

17

18

19

20 Průběh hodnot Ha v oceňovacím předpise (s použitím věkových hodnotových faktorů, nikoliv s použitím polynomické funkce) Kč Ha = Au c u Ha a věk Věkový stupeň (10 let)

21 Lesní porost ve vyhlášce - zjednodušený způsob ocenění b) Výnosová cena (zjištěná metodou čisté současné hodnoty – ČSH) Použití: a)pro účely daně darovací b)pro účely dně z převodu nemovitostí c)pro účely určené zvláštním právním předpisem (např. při oceňování v pozemkových úpravách)

22 Výnosová hodnota Cena C 0 uvěk Hodnota mýtní výtěže A a Au Hodnota lesního porostu Ha Věcná hodnota a výnosová hodnota lesního porostu

23 Tvorba úřední dřevoprodukční ceny lesního porostu (Šišák,1999) CDP* cena CtCt 0 t u věk CtCt AuAu AaAa CDP CaCa C t amort. a C t neamort. a

24 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 1

25 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 2

26 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 3


Stáhnout ppt "TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU Jiří Matějíček 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google