Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU"— Transkript prezentace:

1 TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU
Jiří Matějíček 2013

2 Konstrukce věkové hodnotové křivky

3 Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů
Au Hodnota mýtní výtěže Dc Výnosy Probírky Db Da roky Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B) Všeobecné roční (správní) náklady - v Náklady Pf c Pf Péče o kultury c u Náklady na zajištěnou kulturu obmýtí

4 NÁKLADOVÁ HODNOTA POROSTU (Faustmann 1854)
HKm = (B+V) . (1,0pm – 1) + ∑ ci . 1,0pm-i – Nj . 1,0pm-j - Da . 1,0pm-a kde : B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů m = věk porostu v době oceňování (max. 30 až 40 let) i = věk porostu, kdy byly vynakládány náklady na dosažení zajištěné kultury Nj = případné vedlejší výnosy j = okamžik (rok) vzniku vedlejších výnosů Da = výnos z probírek (pokud byly realizovány) a = okamžik (rok) realizace probírek

5 OČEKÁVANÁ HODNOTA POROSTU
kde : Au = hodnota mýtní výtěže v u Dn = hodnota jednotlivých probírek, jak jsou realizovány v různém věku porostu (ve věku a, b, c, …) B = hodnota půdy V = kapitál správních nákladů u = obmýtí m = věk porostu v okamžiku oceňování n = okamžiky realizace jednotlivých probírek, vyjádřené věkem porostu v okamžiku realizace probírky

6 HODNOTA MÝTNÍ VÝTĚŽE Am = M . (P – Kv) Am =  mi . (pi – kiv) Výpočet:
kde Am = hodnota mýtní výtěže ve věku m (porostní zásoba v m3 s k. v RT, m3 b.k. v LHP) mi = množství hmoty i-tého sortimentu v m3 (sortimentace) pi = cena i-tého sortimentu v Kč/m3 (ceníky surového dříví) kiv = těžební náklady na výrobu i-tého sortimentu v Kč/m3 (použité technologie) Poznámka: Aa, zvláštním případem je Au

7 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)
Nákladová hodnota Am = Au Očekávaná hodnota Hodnota mýtní výtěže Obmýtí (u)

8 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)
VHK = polynom 5. stupně

9 Alternativní ocenění porostu (s rizikem)
riziko za obmýtím VHK = polynom 5. stupně Ha c

10 VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDY podle Faustmannova vzorce (1849)
kde: Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů ∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů Nq = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa) V = kapitalizované správní náklady

11 VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY
Základní statická rovnice Au + Da . 1,0pu-a + …. = c . 1,0pu + (B + V) . (1,0pu – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c) . 1,0iu – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra Úrokové míry použité pro konstrukci věkových hodnotových faktorů Spolkové směrnice 1977 I II III IV DUB 0,73 0,57 0,43 BUK 0,68 0,50 0,27 0,05 SMRK 1,67 1,34 0,96 0,45 BOR 0,81 0,56 0,31

12 VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY
Základní statická rovnice Au + Da . 1,0pu-a + …. = c . 1,0pu + (B + V) . (1,0pu – 1) hrubá půdní renta Bez výnosů z probírek je pak Au = (B+ V + c) . 1,0iu – (B + V) kde i = interní (efektivní) úroková míra Vnitřní úroková míra v lesním hospodářství ČR v roce 2011 Bonita 1 Bonita 3 Bonita 5 Bonita 7 DUB 0,64 0,55 0,41 0,23 BUK 0,46 0,33 0,19 0,06 SMRK 1,00 0,84 0,61 0, 39 BOR 0,29 0,15

13 fa = věkový hodnotový faktor (VHF)
Ha – c fa =  Au - c Au - c Ha - c c c

14 Hodnota porostu – DM / ha
Změna hodnot porostu (HKm = HEm) v závislosti na změně výnosů z probírek (Da ... Dn) a ročních správních nákladů (v) (podle Kató, 1974) věk porostu Hodnota porostu – DM / ha c HEm (p = 4%) Am p = 2% (-D) p = 3% (základna) HKm (p = 4%) p = 2% (+v) p = 1% (+ v - D) Au

15 Lesní porost v oceňovací vyhlášce (vyhláška č. 3/2008 Sb.)
Věcná cena (zjištěná metodou věkových hodnotových faktorů – VHF)

16 Oceňování trvalých porostů § 35 Lesní porost na lesním pozemku
(2) Základní cena v Kč/m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce Ha = [(Au - c) x fa + c] x Ba (Glaser-Blumeho vzorec) kde Ha…cena skupina dřevin ve věku ke dni ocenění, Au…cena mýtní výtěže skupina dřevin ve věku obmytí u pro příslušný bonitní stupeň, c….. náklady na zajištěnou kulturu, fa…. věkový hodnotový faktor pro obmytí u, věk ke dni ocenění a Ba… zakmenění ve věku ke dni ocenění,

17

18

19

20 Průběh hodnot Ha v oceňovacím předpise (s použitím věkových hodnotových faktorů, nikoliv s použitím polynomické funkce) Věkový stupeň (10 let) Ha = Au Ha c věk a u

21 Lesní porost ve vyhlášce - zjednodušený způsob ocenění
b) Výnosová cena (zjištěná metodou čisté současné hodnoty – ČSH) Použití: pro účely daně darovací pro účely dně z převodu nemovitostí pro účely určené zvláštním právním předpisem (např. při oceňování v pozemkových úpravách)

22 Věcná hodnota a výnosová hodnota lesního porostu
Cena C u věk Hodnota mýtní výtěže Aa Au Hodnota lesního porostu Ha

23 Tvorba úřední dřevoprodukční ceny lesního porostu (Šišák,1999)
CDP* cena Ct t u věk Au Aa CDP Ca Ctamort.a Ctneamort.a

24 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 1

25 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 2

26 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 3


Stáhnout ppt "TEORIE OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google