Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. D ŮVODY SESTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU A) Smyslem sestavení podnikatelského záměru je prokázat sobě či obchodnímu okolí smysluplnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. D ŮVODY SESTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU A) Smyslem sestavení podnikatelského záměru je prokázat sobě či obchodnímu okolí smysluplnost."— Transkript prezentace:

1 P ODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

2 D ŮVODY SESTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU A) Smyslem sestavení podnikatelského záměru je prokázat sobě či obchodnímu okolí smysluplnost a reálnost vybraného podnikání. B) Podnikatelský záměr zachycuje pomocí přehledových tabulek a komentáře v čem (v jakém předmětu podnikání) podnikatel chce podnikat, jaké zdroje-pasiva uvažuje ve svém záměru (vlastní zdroje, cizí zdroje), s jakým majetkem- aktiva bude podnikat a jaký vývoj tento jeho majetek bude mít. K tomu dokládá plánované dosažené tržby z podnikání a k nim příslušné náklady.

3 P ŘÍKLADY, KDY JE NUTNÉ SESTAVIT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 1) Začátek podnikání- podnikatel si musí uvědomit jaké má vlastní zdroje (vlastní vklad), které lze vložit do podnikání, případně jaký druh cizí zdrojů využije. Dále zpracování záměru musí prokázat, že vložené zdroje budou „návratné“ a dokonce, že se firma bude rozvíjet. Tzn., bude generovat (tvořit) nové zdroje (zisk) použitelný na splácení starých závazků či úvěru a bude umožňovat rozvoj firmy (možnost zvyšovat zásoby, pořizovat dlouhodobý majetek,..). 2) Při použití cizích zdrojů (závazky a úvěry) chce znát věřitel riziko splácení (míra jistoty splácení) závazků a úvěrů dlužníkem. To si věřitel vyhodnotí opět podle podnikatelského záměru.

4 P OSTUP SESTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1.Rozhodni o podstatě (předmětu) podnikání 2.Rozhodni o vlastním vkladu 3.Stanov potřeby pro začátek podnikání (zásoby, dlouhodobý majetek) 4.Sestav počáteční rozvahu (doplň cizí zdroje) 5.V pomocných tabulkách (tržby, přímé náklady, hlavní režijní náklady, mzdy,…) sestav potřebné vstupy pro možnost sestavit Výsledovku 6.Vyplň Výsledovku pro 1.rok podnikání 7.Částečně vyplň rozvahu ke konci 1.roku podnikání tak, aby bylo možno sestavit cash flow (bez stavu běžného účtu) 8.Sestav cash flow pro 1.rok podnikání 9.Doplň rozvahu v položce bankovní účet 10.Opakuj stejný postup pro další roky

5 K OMENTÁŘ K PODNIKATELSKÉMU ZÁMĚRU A) Slovně vysvětluje, v čem chce podnikatel podnikat a jak si zajistí dostatek zdrojů (lidské, technické, finanční) a v případě cizích zdrojů za jak dlouho tyto cizí zdroje splatí. B) Podstatné body komentáře - předmět podnikání - výše a způsob vlastních vkladů - použití cizích zdrojů úvěrů či půjček, jejich výše, úročení, splatnost - pořízení dlouhodobého majetku, odepisování - počet pracovníků, výše jejich výdělku - při odvodech a daních vycházíme ze současné právní úpravy, tj. poměry r.2012

6 T ECHNIKA ZPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Komentář musí vysvětlovat všechny základní východiska či změny uprostřed podnikatelského záměru. Soustava tabulek je provázaná, tzn. že z pomocných tabulek se přenáší údaje do základních tabulek. Základní tabulky jsou rozvaha, výsledovka a cash flow. Pomocné tabulky lze přizpůsobit zvolenému podnikatelskému záměru a mají doložit některé položky v základních výkazech. Do pomocných tabulek lze vsouvat potřebný počet řádků. Čím více jsou podrobné, tím může být komentář kratší. Tabulky jsou zpracované v programu Excel a rovněž tomto formátu budou předány.


Stáhnout ppt "P ODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. D ŮVODY SESTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU A) Smyslem sestavení podnikatelského záměru je prokázat sobě či obchodnímu okolí smysluplnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google