Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znalostní portál CHEMSAT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znalostní portál CHEMSAT"— Transkript prezentace:

1 Znalostní portál CHEMSAT

2 Poskytovatel podpory: MŽP - Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce podpory: DEKRA CZ a. s. Řešitelé: DEKRA CZ a.s. Medistyl, spol. s r.o. TLP, spol s.r.o. Listopad 2011 – duben 2013

3 Cíle: Vytvoření informačního systému ve formě webového portálu schopného: poskytovat informační podporu při přechodu na systém klasifikace a značení CLP, usnadnit plnění povinností vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií (PZH), poskytnout podporu pro plnění požadavků na přepravu (silniční, železniční a říční), usnadnit orientaci v chemické legislativě.

4 Pro koho je CHEMSAT určen:
Všechny účastníky distribučního řetězce Subjekty, které musí plnit povinnosti vyplývající z PZH Kontrolní orgány

5 klasifikace CLP, klasifikace DSD, ADR, RID, ADN
Databáze látek: všechny „závazně klasifikované“ látky (příl. VI CLP) všechny položky (UN čísla) z tab. 3.2 Dohody ADR látky vyjmenované v zákoně PZH látky ze systému TRINS (transportní inf. a nehodový systém) klasifikace CLP, klasifikace DSD, ADR, RID, ADN

6 1. Klasifikace a značení CLP
LÁTKY Klasifikace – – CLP i DSD Balení a značení od jen CLP SMĚSI Klasifikace – do – DPD Balení a značení do – DPD Klasifikace, značení i balení podle CLP je možné i před těmito termíny

7 Záznam látky:

8 Klasifikace DSD – příklad záznamu:

9 Klasifikace CLP:

10 Vlastní záznamy v IS: Moje produkty
tvorba vlastního záznamu látky/směsi klasifikace CLP automatický převod podle přílohy VII Nařízení CLP (z DSD na CLP) Průvodce CLP klasifikací Možnost tvorby CLP klasifikace pro všechny druhy nebezpečnosti Štítek – interaktivní tvorba označení (povinné údaje, EUH věty, odpovídající rozměry) – CZ/SK/EN/PL/DE/HU Převod klasifikace CLP na ADR

11 Tvorba nové látky: látka nebo směs fyzikální stav – povinné pole
možnost kopírovat látku z databáze

12 Klasifikační stromy: převod DSD na CLP převod CLP na ADR
Manuální zadání Klasifikační strom

13 Příklad klasifikačního stromu - žíravost

14

15

16 Štítky:

17 Štítky:

18 2. Povinnosti ze Zákona PZH
Zákon O prevenci závažných havárií – směrnice SEVESO III Návrh na zařazení podniku do skupiny (A nebo B) interaktivní formulář na základě klasifikace a množství látek v podniku je vyhodnocena skupina zařazení

19

20 3. Podpora pro přepravu: Klasifikace a značení látek dle mezinárodních dohod: ADR (silniční přeprava) RID (železniční přeprava) ADN (říční přeprava) Pokyny pro balení a databáze kódů obalů Nákladní listy

21

22

23 Nákladní listy:

24 4. Orientace v legislativě:
Legislativní normy v HTML formátu: Zákon 350/2011 Sb. Zákon 59/2006 Sb. (PZH) – po schválení nový zákon Nařízení 1272/2008/ES (CLP) Dohoda ADR, RID a ADN Přímo u konkrétních látek informace o výskytu látky v seznamech a přílohách (REACH – XVII., XIV., PZH – č.1, CLP – požadavky na obaly) Průvodce legislativou – přehled povinností podle rolí (výrobce, dovozce atd.), koncentrát z více norem (REACH, CLP, český chem. zákon…)

25 Průvodce legislativou:

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Znalostní portál CHEMSAT"

Podobné prezentace


Reklamy Google