Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znalostní portál CHEMSAT www.chemsat.cz.  Poskytovatel podpory: MŽP - Státní fond životního prostředí ČR  Příjemce podpory: DEKRA CZ a. s.  Řešitelé:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znalostní portál CHEMSAT www.chemsat.cz.  Poskytovatel podpory: MŽP - Státní fond životního prostředí ČR  Příjemce podpory: DEKRA CZ a. s.  Řešitelé:"— Transkript prezentace:

1 Znalostní portál CHEMSAT www.chemsat.cz

2  Poskytovatel podpory: MŽP - Státní fond životního prostředí ČR  Příjemce podpory: DEKRA CZ a. s.  Řešitelé:  DEKRA CZ a.s.  Medistyl, spol. s r.o.  TLP, spol s.r.o.  Listopad 2011 – duben 2013

3 Cíle: Vytvoření informačního systému ve formě webového portálu schopného: 1) poskytovat informační podporu při přechodu na systém klasifikace a značení CLP, 2) usnadnit plnění povinností vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií (PZH), 3) poskytnout podporu pro plnění požadavků na přepravu (silniční, železniční a říční), 4) usnadnit orientaci v chemické legislativě.

4 Pro koho je CHEMSAT určen: Všechny účastníky distribučního řetězce Subjekty, které musí plnit povinnosti vyplývající z PZH Kontrolní orgány

5 Databáze látek:  všechny „závazně klasifikované“ látky (příl. VI CLP)  všechny položky (UN čísla) z tab. 3.2 Dohody ADR  látky vyjmenované v zákoně PZH  látky ze systému TRINS (transportní inf. a nehodový systém) klasifikace CLP, klasifikace DSD, ADR, RID, ADN

6 1. Klasifikace a značení CLP  LÁTKY  Klasifikace – 1.12.2010-1.6.2015 – CLP i DSD  Balení a značení od 1.12.2010 jen CLP  SMĚSI  Klasifikace – do 30.5.2015 – DPD  Balení a značení do 30.5.2015 – DPD  Klasifikace, značení i balení podle CLP je možné i před těmito termíny

7 Záznam látky:

8 Klasifikace DSD – příklad záznamu:

9 Klasifikace CLP:

10 Vlastní záznamy v IS:  Moje produkty  tvorba vlastního záznamu látky/směsi  klasifikace CLP  automatický převod podle přílohy VII Nařízení CLP (z DSD na CLP)  Průvodce CLP klasifikací  Možnost tvorby CLP klasifikace pro všechny druhy nebezpečnosti  Štítek – interaktivní tvorba označení (povinné údaje, EUH věty, odpovídající rozměry) – CZ/SK/EN/PL/DE/HU  Převod klasifikace CLP na ADR

11 Tvorba nové látky:  látka nebo směs  fyzikální stav – povinné pole  možnost kopírovat látku z databáze

12 Klasifikační stromy:  převod DSD na CLP  převod CLP na ADR  klasifikační stromy  Manuální zadání  Klasifikační strom

13 Příklad klasifikačního stromu - žíravost

14

15

16 Štítky:

17 Štítky:

18 2. Povinnosti ze Zákona PZH  Zákon O prevenci závažných havárií – směrnice SEVESO III  Návrh na zařazení podniku do skupiny (A nebo B)  interaktivní formulář  na základě klasifikace a množství látek v podniku je vyhodnocena skupina zařazení

19

20 3. Podpora pro přepravu:  Klasifikace a značení látek dle mezinárodních dohod:  ADR (silniční přeprava)  RID (železniční přeprava)  ADN (říční přeprava)  Pokyny pro balení a databáze kódů obalů  Nákladní listy

21

22

23 Nákladní listy:

24 4. Orientace v legislativě:  Legislativní normy v HTML formátu:  Zákon 350/2011 Sb.  Zákon 59/2006 Sb. (PZH) – po schválení nový zákon  Nařízení 1272/2008/ES (CLP)  Dohoda ADR, RID a ADN  Přímo u konkrétních látek informace o výskytu látky v seznamech a přílohách (REACH – XVII., XIV., PZH – č.1, CLP – požadavky na obaly)  Průvodce legislativou – přehled povinností podle rolí (výrobce, dovozce atd.), koncentrát z více norem (REACH, CLP, český chem. zákon…)

25 Průvodce legislativou:

26 DĚKUJI ZA POZORNOST www.chemsat.cz petra.sykorova@medistyl.cz


Stáhnout ppt "Znalostní portál CHEMSAT www.chemsat.cz.  Poskytovatel podpory: MŽP - Státní fond životního prostředí ČR  Příjemce podpory: DEKRA CZ a. s.  Řešitelé:"

Podobné prezentace


Reklamy Google