Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení č. 1221/2009 EMAS III Revize nařízení č. 761/2001 Pavel Růžička Seminář „Co nového v normách k environmentálnímu managementu? “ MŽP, 24.2.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení č. 1221/2009 EMAS III Revize nařízení č. 761/2001 Pavel Růžička Seminář „Co nového v normách k environmentálnímu managementu? “ MŽP, 24.2.2010."— Transkript prezentace:

1

2

3 Nařízení č. 1221/2009 EMAS III Revize nařízení č. 761/2001 Pavel Růžička Seminář „Co nového v normách k environmentálnímu managementu? “ MŽP, 24.2.2010

4 Základ revize Povinnost revize zakotvená v předcházejícím nařízení Studie „EVER Study“ (2005) –vytipovat nejslabší místa programů EMAS a ekoznačení (překážky rozvoje) –návrh změn a úprav

5 Akční plán USV 16. 7. 2008 Lepší výrobky „Chytřejší“ spotřeba „Štíhlejší“ výroba Aktivity na mezinárodní úrovni

6 Hlavní cíle revize Zvýšení počtu zapojených organizací Uznání EMAS jako nejvyššího standardu pro zavádění systémů environmentálního řízení Snadný přechod na EMAS pro organizace se zavedeným jiným systémem

7 Předpisy k EMAS Úroveň EU: Nařízení č. 761/2001 – EMAS II Nařízení č. 1221/2009 – EMAS III Národní úroveň: Národní program EMAS (UV č. 651/2002) (Aktualizovaná) Pravidla EMAS

8 Struktura nařízení Kapitoly: 1.Obecná ustanovení 2.Registrace organizací 3.Povinnosti registrovaných organizací 4.Pravidla pro příslušné orgány 5.Environmentální ověřovatelé 6.Akreditační a licenční orgány 7.Pravidla týkající se členských států 8.Pravidla pro Komisi 9.Závěrečná ustanovení

9 Struktura nařízení Přílohy: 1.Environmentální přezkum 2.Požadavky na systém environmentálního řízení 3.Interní environmentální audit 4.Environmentální prohlášení 5.Logo EMAS 6.Údaje potřebné k registraci 7.Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele 8.Srovnávací tabulka

10 Požadavky na organizace

11 „Staronové“ požadavky Základní požadavky kladené na organizace zůstávají stejné Vazba na ISO 14001 Důraz na soulad s environmentální legislativou Posílení role environmentálního reportingu Využívání oborově specifických referenčních dokumentů Použití loga EMAS

12 Vazba na ISO 14001 Příloha II: Požadavky na systém environmentálního řízení Příloha I: Environmentální přezkum Příloha III: Interní environmentální audit

13

14 Důraz na soulad s environmentální legislativou Organizace musí dokumentovat, že splňuje potřebné požadavky a má vytvořený systém pro udržení souladu Státy musí vytvořit systém poskytující organizacím asistenci při identifikaci právních požadavků

15 Posílení role environmentálního reportingu Sada klíčových environmentálních indikátorů –Energetická účinnost –Materiálová účinnost –Spotřeba vody –Produkce odpadů –Emise do ovzduší –Biodiverzita Vazba indikátorů na významné environmentální aspekty Oborově specifické referenční dokumenty

16 Obsah: –Klíčové environmentální aspekty –Techniky/metody řízení –Environmentální indikátory –Benchmarky „Dobrovolně-povinné“ využívání Oborově specifické referenční dokumenty

17 Používání loga EMAS Pouze jedna verze loga Podmínky použití: –Pouze registrované organizace –Vždy s registračním číslem –Zákaz použití na výrobcích nebo jejich obalech –Nesmí vyvolat záměnu se značením (ekologicky šetrných) výrobků

18 Nové typy registrací

19 „Globální EMAS“ Otevření rámce Programu EMAS pro organizace ze zemí mimo EU Pravomoc členských států (ne)přijímat žádosti organizací z nečlenských zemí Manuály a podrobné postupy

20 Korporátní registrace Registrace mateřské organizace, včetně (všech) jejích poboček Manuály a podrobné postupy

21 Požadavky na členské státy a Evropskou komisi

22 Propagační a informační aktivity Poskytování informací o Programu EMAS (cíle, prvky, obsah nařízení) Vyvíjení propagační činnosti –Možnost specifického cílení na malé a střední podniky Adekvátní výše poplatků (příp. žádné poplatky)

23 Asistence při zavádění EMAS Podpora zavádění EMAS v „klastrech“ a fázového zavádění Uznání jiných systémů environmentálního řízení jako adekvátních k určitým prvkům EMAS Oborově specifické referenční dokumenty Manuál zavádění EMAS ve všech jazycích Postupy pro registraci organizací ze států mimo EU a korporátní registraci

24 Asistence v oblasti legislativních požadavků Vytvoření systému pro poskytování asistence organizacím při identifikaci právních požadavků –Informace o jednotlivých požadavcích environmentální legislativy –Informace o příslušných „donucovacích orgánech“ pro jednotlivé právní požadavky Donucovací orgány musí poskytovat informace „o prostředcích k prokázání toho, že organizace splňuje příslušné požadavky“ (Alespoň ve vztahu k malým a středním podnikům)

25 Poskytování výhod registrovaným organizacím Provázání EMAS s další legislativou ( ) –„Úlevy“ z právních požadavků –Snížení administrativní zátěže Zohlednění EMAS v rámci veřejných zakázek

26 Přechod z EMAS II na EMAS III

27 Národní systémy a registry Nutnost přizpůsobit národní systémy do 1 roku (tj. do 11.1.2011) –Postupy příslušných (odpovědných) orgánů –Akreditační postupy Organizace prokazují splnění požadavků EMAS III při nejbližším ověřování –Možnost odložení až o 6 měsíců Environmentální ověřovatelé mohou nadále provádět svou činnost

28 Zrušující ustanovení Zrušení nařízení č. 761/2001 a návazných předpisů –Rozhodnutí Komise č. 681/2001 –Rozhodnutí Komise č. 193/2006 (Ne)zrušení ostatních doprovodných dokumentů

29 Děkuji za pozornost Pavel Růžička pavel.ruzicka@mzp.cz


Stáhnout ppt "Nařízení č. 1221/2009 EMAS III Revize nařízení č. 761/2001 Pavel Růžička Seminář „Co nového v normách k environmentálnímu managementu? “ MŽP, 24.2.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google