Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. prosince 2004 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 Energetický regulační úřad Stanislav Večeřa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. prosince 2004 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 Energetický regulační úřad Stanislav Večeřa."— Transkript prezentace:

1 9. prosince 2004 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 Energetický regulační úřad Stanislav Večeřa

2 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 2 Obsah  Cenové předpisy pro ceny tepelné energie od 1. ledna 2005  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie  Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie  Závazný postup tvorby ceny tepelné energie nad příslušnou úrovní ceny  Závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie

3 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 3 Cenové předpisy pro ceny tepla od 1. 1. 2005  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů  § 6 věcné usměrňování cen  Vyhláška MF č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů  § 2 ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk  Novela - vyhláška 511/2004 Sb.  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

4 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 4 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004  Základní principy regulace jsou stejné jako pro rok 2004  Rozdíl je ve způsobu meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku  Omezení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku se týká pouze cen nad úrovní ceny  Možnou celkovou výši stálých nákladů a zisku je nutné dodržet již u předběžně kalkulované ceny  Závazné podmínky pro tvorbu cen tepelné energie jsou stanoveny od 1. 1. 2005 (neplatí pouze pro rok 2005)

5 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 5 Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie  Všechny ceny tepelné energie se regulují formou věcně usměrňovaných cen. Do ceny lze promítnout:  Ekonomicky oprávněné náklady vymezené v příloze č. 1, přičemž úroveň těchto nákladů je dlouhodobě obvyklá v obdobných činnostech  Přiměřený zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období (§ 2 vyhlášky 580/1990 Sb.)

6 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 6 Úrovně cen tepelné energie  Představují pouze referenční hodnotu sloužící k porovnání výše uplatňované ceny tepelné energie  Porovnává se k průměrné uplatňované ceně za maximální možnou cenovou lokalitu  Pro průměrnou cenu nad příslušnou cenovou úrovní platí vedle věcného usměrňování cen také omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku  Uplatňovanou cenou je předběžně kalkulovaná cena i výsledná cena za regulovaný rok

7 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 7 Úrovně cen pro tepelnou energii Úroveň předání UhlíOstatní palivo bez DPHvč. DPHbez DPHvč. DPH - z výroby při instalovaném tepelném výkonu nad 10 MW 186,00195,30239,00250,95 - z primárního rozvodu CZT 262,00275,10315,00330,75 - z výroby při instalovaném tepelném výkonu do 10 MW - z centrální výměníkové stanice 291,00305,55339,00355,95 - z rozvodů z blokové kotelny - ze sekundárních rozvodů - z domovní předávací stanice - z domovní kotelny 315,00330,75363,00381,15

8 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 8 Cena tepelné energie v jedné cenové lokalitě  Jednosložková cena nebo proměnná složka vícesložkové ceny je pro všechny odběratele na stejné úrovni předání jednotná  K 1. 1. 2005 dojde k poslednímu kroku postupného sjednocování příslušných cen tepelné energie  Stálá složka vícesložkové ceny při shodném charakteru odběru na stejné úrovni předání je shodná  Stálá složka vícesložkové ceny je stanovena v závislosti na sjednaném množstvím tepelné energie nebo sjednaném tepelném výkonu  Stálá složka vícesložkové ceny pokrývá maximálně vlastní stálé náklady a stálou platbu za nakupovanou tepelnou energii

9 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 9 Cena tepelné energie v jedné cenové lokalitě  Individuální ceny tepelné energie na stejné úrovni předání v rámci jedné cenové lokality se mohou lišit charakterem, velikostí nebo časovým průběhem dodávek anebo specifickými připojovacími podmínkami  Individuální ceny jsou zahrnuty v průměrné uplatňované ceně tepelné energie, ke které je porovnávána úroveň ceny  V rámci jedné cenové lokality musí mít všichni odběratelé stejné podmínky:  při uplatňování kritérií pro individuální ceny  při stanovení jednotlivých složek vícesložkové ceny

10 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 10  Část (2) cenového rozhodnutí platí pouze pro průměrnou cenu, která je vyšší než příslušná úroveň ceny  Proměnné ekonomicky oprávněné náklady ve skutečné výši (u předběžně kalkulované ceny v očekávané výši)  Nebude již uplatňován vzorec pro výpočet průměrných stálých nákladů a zisku v ceně za předchozí regulovaný rok  Vychází se maximální možné celkové výše stálých nákladů a zisku z předchozího regulovaného roku  Reguluje se zvýšení celkové výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku za maximální možnou cenovou lokalitu Závazný postup tvorby ceny nad úrovní ceny

11 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 11 Celková výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku Maximální možná výše Skutečně dosažená výše Za rok 2004 případ Bpřípad A Maximální možná výše Pro rok 2006 Maximální možná výše Výchozí výše Skutečně dosažená výše Skutečně dosažená výše Za rok 2005

12 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 12  Celkový rámec stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku je možné navýšit o:  Účetní odpisy související s výrobou a rozvodem tepelné energie  Náklady související s výrobou a rozvodem tepelné energie, které jsou vyvolány změnou právních předpisů  Mzdové náklady a zákonné pojištění (míra inflace mínus 1 %)  Externí služby související s údržbou tepelného zařízení (míra inflace mínus 1 %)  Nová odběrná místa (pokud se průměrná cena nezvýší)  Optimalizace tepelného zařízení (maximálně 90 % úspory proměnných nákladů) Možné navýšení celkové výše stálých nákladů a zisku

13 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 13 Možné navýšení celkové výše stálých nákladů a zisku Předchozí rok (2004) Regulovaný rok (2005) Nákladové položky s možným růstem případ Apřípad B Nákladové položky s možným růstem Nákladové položky s možným růstem Zisk Nákladové položky s možným růstem

14 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 14 Nová odběrná místa Stálé náklady a zisk Náklady s možným růstem St. náklady a zisk v předchozím roce Po připojení nových odběrů Náklady s možným růstem Možná výše stálých nákladů a zisku v regulovaném roce Základna pro následující rok (2006) Proměnné náklady St. náklady a zisk v regulovaném roce Maximálně možná uplatňovaná cena Stálé náklady a zisk Proměnné náklady Náklady s možným růstem

15 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 15 Úspora proměnných nákladů Stálé náklady a zisk Náklady s možným růstem St. náklady a zisk v předchozím roce Po optimalizaci tepelného zařízení Náklady s možným růstem Možná výše stálých nákladů a zisku v regulovaném roce Základna pro následující rok (2006) Proměnné náklady St. náklady a zisk v regulovaném roce Maximálně možná uplatňovaná cena Stálé náklady a zisk Proměnné náklady Náklady s možným růstem

16 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 16 Průměrná výsledná cena tepelné energie Stálé náklady a zisk Náklady s možným růstem St. náklady a zisk v předchozím roce Výsledná cena Náklady s možným růstem Možná výše stálých nákladů a zisku v regulovaném roce Základna pro následující rok (2006) Do 5,- Kč/GJ bez DPH případ Apřípad B Proměnné náklady St. náklady a zisk v regulovaném roce Maximálně možná uplatňovaná cena

17 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 17 Závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie  Změnu cenové lokality v průběhu regulovaného roku lze provést pouze při rekonstrukci tepelných systémů  Klíč (doložitelný číselný poměr) pro dělení režijních nákladů (mezi činnostmi i cenovými lokalitami) si dodavatel určuje sám a je v průběhu roku neměnný  Způsob dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla si dodavatel určuje sám a v průběhu roku je neměnný  Po uzavření regulovaného roku provede dodavatel výslednou kalkulaci a dále případně vyúčtování ceny s dodavateli podle podmínek tohoto cenového rozhodnutí

18 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 18 Cenové lokality Obec A Obec B

19 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 19 Odlišný postup stanovení ceny tepelné energie  Teplárenství je velmi různorodé odvětví, proto určení individuálních podmínek pro tvorbu ceny nelze vyloučit  Určení odlišného postupu stanovení ceny tepelné energie umožňuje vyhláška ERÚ č. 438/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  Podmínky a potřebné materiály pro posuzování žádostí o odlišný postup ceny tepelné energie jsou uvedeny na internetových stránkách ERÚ  Žádost o odlišný postup je nutné zaslat co nejdříve  Individuální podmínky lze uplatnit od data účinnosti individuálního cenového rozhodnutí

20 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 20 Přílohy a podpůrné materiály  Vymezení proměnných ekonomicky oprávněných nákladů  Emisní povolenky CO 2  Obecné vymezení stálých ekonomicky oprávněných nákladů  Vymezení nákladů, které se nepovažují za ekonomicky oprávněné  Kalkulační vzorec ceny tepelné energie  Podpůrné materiály na internetových stránkách ERÚ (www.eru.cz)  Výpočet úrovní cen tepelné energie od 1. 1. 2005  Komentované cenové rozhodnutí č. 9/2004

21 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 21 Děkuji Vám za pozornost Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5 586 01 Jihlava www.eru.cz tel.: 567 580 111 (650) fax.: 567 580 641 stanislav.vecera@eru.cz


Stáhnout ppt "9. prosince 2004 Regulace cen tepelné energie od 1. 1. 2005 Energetický regulační úřad Stanislav Večeřa."

Podobné prezentace


Reklamy Google