Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická."— Transkript prezentace:

1 Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel.: 267 122 084 Fax: 267 126 084 Email: Miroslav_Hajek@env.cz

2 Pozice Ministerstva životního prostředí základ v aktualizované Státní politice životního prostředí cíl v oblasti energetiky je minimalizace dopadů při získávání energie, racionální spotřeba energie a zásobování energií s cílem dosažení udržitelného rozvoje důraz na úspory a vyšší využívání OZE

3 Vliv energetiky na životní prostředí bude nadále klesat vývoj struktury primárních zdrojů energie odstraňování cenových deformací a internalizace externalit (např. formou ekologické daňové reformy) naplňování zákonných požadavků v oblasti ochrany ovzduší přirozená obměna technologií (eko-inovace)

4 Definice obnovitelných zdrojů energie energie biomasy (dřevo, sláma, nejrůznější biologické odpady, tvarované a upravené biopalivo – brikety, pelety atd.) energie přímého slunečního záření – termosolární systémy a fotovoltaika energie vody energie prostředí (využívaná pomocí tepelných čerpadel) geotermální energie

5 Cíle zákona (1) vedle aplikace ustanovení Směrnice 2001/77/ES národní cíle zvýšení podílu výroby tepla z OZE přispění odpovídajícím snížením emisí skleníkových plynů a ostatních škodlivin přispění ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin

6 Cíle zákona (2) přispění ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie zvýšení podílu výroby tepla přispění ke zvýšení podnikatelské jistoty investic využíváním biomasy přispět k péči o krajinu přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech

7 Očekávaná výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2010

8 Rovnost v podpoře všech druhů obnovitelných zdrojů energie (1) požadavek směrnice EK - nesmí docházet k diskriminaci některých druhů obnovitelných zdrojů energie systém zelených certifikátů se stanovenými minimálními cenami a povinnými kvótami tomuto požadavku vyhovuje návrh vyhlášky ERÚ k certifikátům a ke kvótám tomuto požadavku směrnice neodpovídá

9 Rovnost v podpoře všech druhů obnovitelných zdrojů energie (2) systém zelených certifikátů vyžaduje, aby byla povinná kvóta stanovena v Kč návrh vyhlášky ERÚ však stanovuje kvótu v kWh - zájem nakoupit co nejlevnější elektřinu z obnovitelných zdrojů energie elektřina z dražších obnovitelných zdrojů energie by tedy v kvótovém systému byla diskriminována

10 Spoluspalování (1) problém je zřejmě jen u spoluspalování uhlí a biomasy ve velkých zdrojích může dojít k nárůstu ceny energetické biomasy v celé ČR a rozkolísání trhu s tímto palivem jsou reálné obtíže při vykazování množství vyrobené elektřiny

11 Spoluspalování (2) Návrh řešení Ministerstva životního prostředí vychází z omezení podpory spoluspalování pevné biomasy a uhlí podle zákona o podpoře elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie pouze na biomasu z účelově pěstovaných rostlin a na tzv. zelenou štěpku

12 Podpora výroby tepelné energie (1) V roce 2010 se v ČR předpokládají následující objemy výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie:

13 Podpora výroby tepelné energie (2) rozhodující potenciál využívání energie z obnovitelných zdrojů energie je v podmínkách ČR v oblasti tepla (77 %) vhodný podpůrný systém pro výrobu tepla z OZE je výrazně složitější než v oblasti využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny reálnými možnostmi jsou systémy založené na investiční podpoře, nebo stanovení povinností

14 Souběh podpor po schválení zákona systém podpory předpokládá, že výše výkupních cen a cen osvědčení o množství zohlední zvýšené náklady na využití OZE dosavadní podpory nebudou dále poskytovány výjimečně např. osvětový program Slunce do škol, výzkumné projekty a demonstrační projekty


Stáhnout ppt "Zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická."

Podobné prezentace


Reklamy Google