Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef."— Transkript prezentace:

1 Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, , Praha Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 Základní principy podpory OZE Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  zákon garantuje dobu návratnosti investic do 15 let  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy

3 3 výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory výkupní ceny zelené bonusy  diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)

4 4 Způsoby podpory na základě zákona č. 180/2005 Sb. Výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Zaručena doba návratnosti do 15 let U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 % Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti Nelze uplatnit u spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje Větší jistota Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu Legislativně bez zaručené doby návratnosti Vyšší výnos Větší riziko

5 5 Garance výkupu a navyšování výkupních cen v budoucnosti Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen  Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny malé vodní elektrárny 30 let spalování čisté biomasy 20 let bioplynové stanice 20 let fotovoltaické systémy 20 let (od )  Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Datum účinnosti vyhlášky č. 150/2007 Sb.: 1. července 2007

6 6 Technicko-ekonomické parametry Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (novela – č.364/2007 Sb.)  Technicko-ekonomické parametry informují potencionální investory o tom, jaké hodnoty uvažuje ERÚ při nastavení výkupních cen  Při dodržení těchto parametrů je zaručena 15tiletá doba návratnosti investic  Pro nárok na podporu není nutné parametry dodržet ! Mají informativní charakter a v řadě případů je uvažováno s různými kombinacemi vstupních údajů

7 7  Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE:

8 8 Výroba elektřiny z OZE – rok 2007 Zdroj: Statistika ERÚ

9 9 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR Předpoklad

10 10 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky

11 11 Vývoj ceny příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ

12 12 Nepříznivý vliv výroby elektřiny z větrných elektráren v Německu na elektrizační soustavu ČR Zdroj: ČEPS, a.s.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, 20. 11. 2008, Praha Josef."

Podobné prezentace


Reklamy Google