Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu."— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR 14. dubna 2010

2 2 Podpora výroby elektřiny z OZE  Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES  V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory

3 3 14. dubna 2010 Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory  Od roku 2005 po přijetí zákona č. 180/2005 Sb.  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory  výkupní ceny  zelené bonusy

4 4 14. dubna 2010 Výroba elektřiny z OZE v ČR Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 3,8 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200020012002 200320042005200620072008 pol. 2009 cíl 2010 Podíl OZE [%]

5 5 14. dubna 2010 Výroba elektřiny z OZE v ČR

6 6 14. dubna 2010 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE

7 7 14. dubna 2010 Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora  Výroba jen 6,3 % ze všech OZE  Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X

8 8 14. dubna 2010 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč2004200520062007200820092010 Malé vodní elektrárny (MVE)583 059686 143573 624662 913695 520326 4931 048 695 Větrné elektrárny (VTE)20 92041 10195 081157 050300 901115 564583 504 Fotovoltaika (FV)993271 74322 980139 0061 076 8262 648 178 Čistá biomasa (O)301 615430 053311 028517 336534 823410 7341 192 069 Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) 71 177147 084265 048361 461518 290290 797359 210 Bioplyn (BPS)148 687209 923229 663283 999413 147272 1651 104 950 Kogenerace (KVET)659 536502 992412 399569 094502 656521 595696 091 Druhotné zdroje (DZ)--69 77884 48099 04472 087131 181 Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru) 1 785 0932 017 6261 958 3672 659 3163 203 3923 086 2617 763 879

9 9 14. dubna 2010 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 52,18 166,34

10 10 14. dubna 2010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně

11 11 14. dubna 2010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

12 12 14. dubna 2010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

13 13 14. dubna 2010 Srovnání podpory FVE v jiných zemích

14 14 14. dubna 2010 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny - 2010  Skutečný instalovaný výkon k 1.1. 2010 – 465 MW  465 MW x 1 000 hodin ročního využití x 11 150 Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 5,185 mld. Kč  ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 2,537 mld. méně navýšení příspěvku o 46,1 Kč/MWh

15 15 14. dubna 2010 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let  Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát:  neudělá se nic a postaví se 3 000 MW ve FVE (na 5 270 MW bylo vydáno kladné stanovisko k připojení provozovateli distribučních soustav)  podpora za 20 let - 798 mld. Kč  změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se 2 000 MW  podpora za 20 let - 367 mld. Kč  minimální „úspora“ - 431 mld. Kč

16 16 14. dubna 2010 Dopady na zákazníky  Domácnost s roční spotřebou 2 500 kWh  2009 - 130 Kč/rok  2010 - 415 Kč/rok  2011 předpokládáme 1 275 Kč/rok  Domácnost, která využívá elektřinu i k topení a přípravě teplé užitkové vody při spotřebě 15 000 kWh  2011 předpokládáme 7 650 Kč/rok  Malý podnikatel, který spotřebuje ročně 40 000 kWh  2009 - 2 080 Kč/rok  2010 - 6 640 Kč/rok  2011 lze očekávat výdaj ve výši 20 400 Kč/rok  Velký průmyslový podnik, který ročně spotřebuje 30 GWh  2009 - 1,56 mil.Kč/rok  2010 - 4,98 mil.Kč/rok  2011 - předpokládáme 15,3 mil.Kč/rok

17 17 14. dubna 2010 Vládní návrh novely zákona č. 180/2005  umožňuje pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů  vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele  nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank

18 18 14. dubna 2010 Závěry a doporučení pro Senát Parlamentu ČR 1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby:  stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky  podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená  investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu 2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor za jasných a kontrolovatelných pravidel pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ a nastavovat odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů.

19 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu."

Podobné prezentace


Reklamy Google