Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR 14. dubna 2010

2 Podpora výroby elektřiny z OZE
Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory 14. dubna 2010

3 Základní principy podpory OZE
Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory Od roku 2005 po přijetí zákona č. 180/2005 Sb. zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let) předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory výkupní ceny zelené bonusy 14. dubna 2010

4 Výroba elektřiny z OZE v ČR
Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 pol . 2009 cíl 2010 Podíl OZE [%] 14. dubna 2010

5 Výroba elektřiny z OZE v ČR
14. dubna 2010

6 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE
14. dubna 2010

7 Předpokládaný Podíl SLE 2010
Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora Výroba jen 6,3 % ze všech OZE Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X 14. dubna 2010

8 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis
Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Malé vodní elektrárny (MVE) Větrné elektrárny (VTE) 20 920 41 101 95 081 Fotovoltaika (FV) 99 327 1 743 22 980 Čistá biomasa (O) Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) 71 177 Bioplyn (BPS) Kogenerace (KVET) Druhotné zdroje (DZ) - 69 778 84 480 99 044 72 087 Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru) 14. dubna 2010

9 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích
166,34 52,18 14. dubna 2010

10 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně
14. dubna 2010

11 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně
14. dubna 2010

12 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně
14. dubna 2010

13 Srovnání podpory FVE v jiných zemích
14. dubna 2010

14 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny - 2010
Skutečný instalovaný výkon k – 465 MW 465 MW x hodin ročního využití x Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 5,185 mld. Kč ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 2,537 mld. méně navýšení příspěvku o 46,1 Kč/MWh 14. dubna 2010

15 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let
Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát: neudělá se nic a postaví se MW ve FVE (na MW bylo vydáno kladné stanovisko k připojení provozovateli distribučních soustav) podpora za 20 let mld. Kč změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se MW podpora za 20 let mld. Kč minimální „úspora“ mld. Kč 14. dubna 2010

16 Dopady na zákazníky Domácnost s roční spotřebou 2 500 kWh
Kč/rok Kč/rok 2011 předpokládáme Kč/rok Domácnost, která využívá elektřinu i k topení a přípravě teplé užitkové vody při spotřebě 15 000 kWh 2011 předpokládáme Kč/rok Malý podnikatel, který spotřebuje ročně 40 000 kWh  080 Kč/rok Kč/rok 2011 lze očekávat výdaj ve výši 20 400 Kč/rok Velký průmyslový podnik, který ročně spotřebuje 30 GWh ,56 mil.Kč/rok ,98 mil.Kč/rok předpokládáme 15,3 mil.Kč/rok 14. dubna 2010

17 Vládní návrh novely zákona č. 180/2005
umožňuje pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank 14. dubna 2010

18 Závěry a doporučení pro Senát Parlamentu ČR
1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby: stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu 2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor za jasných a kontrolovatelných pravidel pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ a nastavovat odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů. 14. dubna 2010

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google