Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu."— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR 14. dubna 2010

2 2 Podpora výroby elektřiny z OZE  Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES  V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory

3 3 14. dubna 2010 Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory  Od roku 2005 po přijetí zákona č. 180/2005 Sb.  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory  výkupní ceny  zelené bonusy

4 4 14. dubna 2010 Výroba elektřiny z OZE v ČR Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 3,8 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8, pol cíl 2010 Podíl OZE [%]

5 5 14. dubna 2010 Výroba elektřiny z OZE v ČR

6 6 14. dubna 2010 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE

7 7 14. dubna 2010 Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora  Výroba jen 6,3 % ze všech OZE  Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X

8 8 14. dubna 2010 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč Malé vodní elektrárny (MVE) Větrné elektrárny (VTE) Fotovoltaika (FV) Čistá biomasa (O) Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) Bioplyn (BPS) Kogenerace (KVET) Druhotné zdroje (DZ) Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru)

9 9 14. dubna 2010 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 52,18 166,34

10 dubna 2010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně

11 dubna 2010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

12 dubna 2010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

13 dubna 2010 Srovnání podpory FVE v jiných zemích

14 dubna 2010 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny  Skutečný instalovaný výkon k – 465 MW  465 MW x hodin ročního využití x Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 5,185 mld. Kč  ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 2,537 mld. méně navýšení příspěvku o 46,1 Kč/MWh

15 dubna 2010 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let  Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát:  neudělá se nic a postaví se MW ve FVE (na MW bylo vydáno kladné stanovisko k připojení provozovateli distribučních soustav)  podpora za 20 let mld. Kč  změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se MW  podpora za 20 let mld. Kč  minimální „úspora“ mld. Kč

16 dubna 2010 Dopady na zákazníky  Domácnost s roční spotřebou kWh  Kč/rok  Kč/rok  2011 předpokládáme Kč/rok  Domácnost, která využívá elektřinu i k topení a přípravě teplé užitkové vody při spotřebě kWh  2011 předpokládáme Kč/rok  Malý podnikatel, který spotřebuje ročně kWh  Kč/rok  Kč/rok  2011 lze očekávat výdaj ve výši Kč/rok  Velký průmyslový podnik, který ročně spotřebuje 30 GWh  ,56 mil.Kč/rok  ,98 mil.Kč/rok  předpokládáme 15,3 mil.Kč/rok

17 dubna 2010 Vládní návrh novely zákona č. 180/2005  umožňuje pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů  vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele  nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank

18 dubna 2010 Závěry a doporučení pro Senát Parlamentu ČR 1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby:  stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky  podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená  investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu 2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor za jasných a kontrolovatelných pravidel pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ a nastavovat odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (senátní tisk č. 252) Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu."

Podobné prezentace


Reklamy Google