Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda."— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 13. ledna 20010 Podpora výroby elektřiny z OZE  Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a dosáhnout předepsaného podílu OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny stanovila směrnice 2001/77/ES  V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory

3 3 13. ledna 20010 Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory  V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory  výkupní ceny  zelené bonusy  diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)  technicko-ekonomické parametry pro výpočet výkupních cen stanovuje ERÚ vyhláškou

4 4 13. ledna 20010 Způsoby podpory na základě zákona č. 180/2005 Sb. Výkupní ceny  Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy  Zaručena doba návratnosti do 15 let  U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 %  Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti  Větší jistota Zelené bonusy  Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník  Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu  Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu  Vyšší výnos  Větší riziko

5 5 13. ledna 20010 Výroba elektřiny z OZE v ČR Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 3,8 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200020012002 200320042005200620072008 pol. 2009 cíl 2010 Podíl OZE [%]

6 6 13. ledna 20010 Výroba elektřiny z OZE v ČR

7 7 13. ledna 20010 0,2 1,8 12,9 43,9 0 10 20 30 40 50 2006200720081-7 2009 [GWh] Výroba elektřiny fotovoltaiky Nárůst výroby 25 x za 1,5 roku !!! Výroba elektřiny z fotovoltaiky od roku 2006 do července 2009

8 8 13. ledna 20010 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE

9 9 13. ledna 20010 Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora  Výroba jen 6,3 % ze všech OZE  Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X

10 10 13. ledna 20010 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč2004200520062007200820092010 Malé vodní elektrárny (MVE)583 059686 143573 624662 913695 520326 4931 048 695 Větrné elektrárny (VTE)20 92041 10195 081157 050300 901115 564583 504 Fotovoltaika (FV)993271 74322 980139 0061 076 8262 648 178 Čistá biomasa (O)301 615430 053311 028517 336534 823410 7341 192 069 Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) 71 177147 084265 048361 461518 290290 797359 210 Bioplyn (BPS)148 687209 923229 663283 999413 147272 1651 104 950 Kogenerace (KVET)659 536502 992412 399569 094502 656521 595696 091 Druhotné zdroje (DZ)--69 77884 48099 04472 087131 181 Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru) 1 785 0932 017 6261 958 3672 659 3163 203 3923 086 2617 763 879

11 11 13. ledna 20010 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 52,18 166,34

12 12 13. ledna 20010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně

13 13 13. ledna 20010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

14 14 13. ledna 20010 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

15 15 13. ledna 20010 Srovnání podpory FVE v jiných zemích

16 16 13. ledna 20010 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny - 2010  Skutečný instalovaný výkon k 31.12. 2009 – 411 MW  411 MW x 1 000 hodin ročního využití x 11 150 Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 4,583 mld. Kč  ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 1,731 mld. méně navýšení příspěvku o 31,5 Kč/MWh

17 17 13. ledna 20010 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let  Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát:  neudělá se nic a postaví se 3 000 MW ve FVE (na více než 2500 MW je již kladné stanovisko připojení od provozovatelů distribučních soustav)  podpora za 20 let - 798 mld. Kč  změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se 2 000 MW  podpora za 20 let - 367 mld. Kč  minimální „úspora“ - 431 mld. Kč

18 18 13. ledna 20010 Porovnání navrhovaných změn zákona č. 180/2005 Vládní návrh – možnost pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů  jediný způsob, jak jednorázově zrovnoprávnit podporu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů  vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele  nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank Poslanecký návrh - pevně definovaný pokles 25 – 30 %  zvýšení procentní hranice možného poklesu ceny z dnešních 5 % na vyšší číslo má základní dvě nevýhody  nová hodnota nemusí reflektovat s aktuálním poklesem měrných investičních nákladů  zhoršuje podmínky pro financování projektů všech druhů OZE (nejen FVE) ze strany bank

19 19 13. ledna 20010 Závěry a doporučení pro Parlament ČR 1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby:  stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky  podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená  investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu 2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ reagovat na změnu podmínek v oblasti OZE a nastavit odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů. Jakákoliv procentní hranice může vážně omezit potřebné meziroční snížení podpory výroby elektřiny z kteréhokoliv zdroje využívajícího OZE, a tím i zbytečně zvyšuje cenu elektřiny.

20 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda."

Podobné prezentace


Reklamy Google