Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda."— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 13. ledna Podpora výroby elektřiny z OZE  Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a dosáhnout předepsaného podílu OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny stanovila směrnice 2001/77/ES  V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory

3 3 13. ledna Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory  V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory  výkupní ceny  zelené bonusy  diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE)  technicko-ekonomické parametry pro výpočet výkupních cen stanovuje ERÚ vyhláškou

4 4 13. ledna Způsoby podpory na základě zákona č. 180/2005 Sb. Výkupní ceny  Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy  Zaručena doba návratnosti do 15 let  U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 %  Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti  Větší jistota Zelené bonusy  Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník  Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu  Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu  Vyšší výnos  Větší riziko

5 5 13. ledna Výroba elektřiny z OZE v ČR Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 3,8 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8, pol cíl 2010 Podíl OZE [%]

6 6 13. ledna Výroba elektřiny z OZE v ČR

7 7 13. ledna ,2 1,8 12,9 43, [GWh] Výroba elektřiny fotovoltaiky Nárůst výroby 25 x za 1,5 roku !!! Výroba elektřiny z fotovoltaiky od roku 2006 do července 2009

8 8 13. ledna Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE

9 9 13. ledna Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora  Výroba jen 6,3 % ze všech OZE  Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X

10 ledna Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč Malé vodní elektrárny (MVE) Větrné elektrárny (VTE) Fotovoltaika (FV) Čistá biomasa (O) Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) Bioplyn (BPS) Kogenerace (KVET) Druhotné zdroje (DZ) Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru)

11 ledna Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 52,18 166,34

12 ledna Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně

13 ledna Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

14 ledna Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

15 ledna Srovnání podpory FVE v jiných zemích

16 ledna Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny  Skutečný instalovaný výkon k – 411 MW  411 MW x hodin ročního využití x Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 4,583 mld. Kč  ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 1,731 mld. méně navýšení příspěvku o 31,5 Kč/MWh

17 ledna Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let  Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát:  neudělá se nic a postaví se MW ve FVE (na více než 2500 MW je již kladné stanovisko připojení od provozovatelů distribučních soustav)  podpora za 20 let mld. Kč  změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se MW  podpora za 20 let mld. Kč  minimální „úspora“ mld. Kč

18 ledna Porovnání navrhovaných změn zákona č. 180/2005 Vládní návrh – možnost pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů  jediný způsob, jak jednorázově zrovnoprávnit podporu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů  vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele  nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank Poslanecký návrh - pevně definovaný pokles 25 – 30 %  zvýšení procentní hranice možného poklesu ceny z dnešních 5 % na vyšší číslo má základní dvě nevýhody  nová hodnota nemusí reflektovat s aktuálním poklesem měrných investičních nákladů  zhoršuje podmínky pro financování projektů všech druhů OZE (nejen FVE) ze strany bank

19 ledna Závěry a doporučení pro Parlament ČR 1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby:  stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky  podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená  investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu 2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ reagovat na změnu podmínek v oblasti OZE a nastavit odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů. Jakákoliv procentní hranice může vážně omezit potřebné meziroční snížení podpory výroby elektřiny z kteréhokoliv zdroje využívajícího OZE, a tím i zbytečně zvyšuje cenu elektřiny.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda."

Podobné prezentace


Reklamy Google