Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářský výbor Parlamentu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářský výbor Parlamentu ČR"— Transkript prezentace:

1 Hospodářský výbor Parlamentu ČR
Podpora výroby elektřiny z OZE Novela zákona č. 180/2005 sb. (sněmovní tisk č. 968) Hospodářský výbor Parlamentu ČR 13. ledna 2010 Ing. Josef Fiřt předseda ERÚ

2 Podpora výroby elektřiny z OZE
Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a dosáhnout předepsaného podílu OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny stanovila směrnice 2001/77/ES V podmínkách České republiky je systém, podpory definován zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Energetický regulační úřad byl zákonem pověřen k provádění podpory 13. ledna 20010

3 Základní principy podpory OZE
Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let) předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory výkupní ceny zelené bonusy diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů (rozdílné investiční a provozní náklady jednotlivých OZE) technicko-ekonomické parametry pro výpočet výkupních cen stanovuje ERÚ vyhláškou 13. ledna 20010

4 Způsoby podpory na základě zákona č. 180/2005 Sb.
Výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Zaručena doba návratnosti do 15 let U nových výroben se výkupní ceny mohou snížit o max. 5 % Pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v budoucnosti Větší jistota Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu zeleného bonusu Možné uplatnit i pro vlastní spotřebu Vyšší výnos Větší riziko 13. ledna 20010

5 Výroba elektřiny z OZE v ČR
Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 pol . 2009 cíl 2010 Podíl OZE [%] 13. ledna 20010

6 Výroba elektřiny z OZE v ČR
13. ledna 20010

7 Výroba elektřiny fotovoltaiky
0,2 1,8 12,9 43,9 10 20 30 40 50 2006 2007 2008 [GWh] Výroba elektřiny z fotovoltaiky od roku 2006 do července 2009 Nárůst výroby 25 x za 1,5 roku !!! 13. ledna 20010

8 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE
13. ledna 20010

9 Předpokládaný Podíl SLE 2010
Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora Výroba jen 6,3 % ze všech OZE Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X 13. ledna 20010

10 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis
Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Malé vodní elektrárny (MVE) Větrné elektrárny (VTE) 20 920 41 101 95 081 Fotovoltaika (FV) 99 327 1 743 22 980 Čistá biomasa (O) Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) 71 177 Bioplyn (BPS) Kogenerace (KVET) Druhotné zdroje (DZ) - 69 778 84 480 99 044 72 087 Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru) 13. ledna 20010

11 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích
166,34 52,18 13. ledna 20010

12 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně
13. ledna 20010

13 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně
13. ledna 20010

14 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně
13. ledna 20010

15 Srovnání podpory FVE v jiných zemích
13. ledna 20010

16 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny - 2010
Skutečný instalovaný výkon k – 411 MW 411 MW x hodin ročního využití x Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 4,583 mld. Kč ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 1,731 mld. méně navýšení příspěvku o 31,5 Kč/MWh 13. ledna 20010

17 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let
Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát: neudělá se nic a postaví se MW ve FVE (na více než 2500 MW je již kladné stanovisko připojení od provozovatelů distribučních soustav) podpora za 20 let mld. Kč změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se MW podpora za 20 let mld. Kč minimální „úspora“ mld. Kč 13. ledna 20010

18 Porovnání navrhovaných změn zákona č. 180/2005
Vládní návrh – možnost pružně reagovat na výrazný pokles investičních nákladů jediný způsob, jak jednorázově zrovnoprávnit podporu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů vede k zamezení dalšího enormního nárůstu regulované složky ceny elektřiny pro konečné spotřebitele nemá negativní vliv na hodnocení projektů ze strany bank Poslanecký návrh - pevně definovaný pokles 25 – 30 % zvýšení procentní hranice možného poklesu ceny z dnešních 5 % na vyšší číslo má základní dvě nevýhody nová hodnota nemusí reflektovat s aktuálním poklesem měrných investičních nákladů zhoršuje podmínky pro financování projektů všech druhů OZE (nejen FVE) ze strany bank 13. ledna 20010

19 Závěry a doporučení pro Parlament ČR
1. Potřeba přijmout co nejrychleji novelu zákona č.180/2005 Sb. tak, aby: stávající podpora výroby elektřiny z FVE dále neúměrně nezvyšovala cenu elektřiny pro všechny konečné zákazníky podpora pro všechny druhy zdrojů využívajících OZE byla opět vyvážená investoři obdrželi jasný a včasný signál o změně podmínek podpory výroby elektřiny z FVE – zabránění případným žalobám investorů vůči státu 2. Přijmout vládní návrh změny zákona, neboť tento dává prostor pro oprávněný a odpovídající zásah ERÚ reagovat na změnu podmínek v oblasti OZE a nastavit odpovídající technicko-ekonomické parametry pro podporu všech druhů obnovitelných zdrojů. Jakákoliv procentní hranice může vážně omezit potřebné meziroční snížení podpory výroby elektřiny z kteréhokoliv zdroje využívajícího OZE, a tím i zbytečně zvyšuje cenu elektřiny. 13. ledna 20010

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Hospodářský výbor Parlamentu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google