Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013 Oldřich JAN Energetický regulační úřad SVSE - Brno 30. říjen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013 Oldřich JAN Energetický regulační úřad SVSE - Brno 30. říjen 2012."— Transkript prezentace:

1 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013 Oldřich JAN Energetický regulační úřad SVSE - Brno 30. říjen 2012

2 2 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2013 Regulované ceny přenosu Cena za činnost OTE Regulované ceny distribuce Podporované zdroje Předpokládané změny v cenových rozhodnutích

3 3 Faktory ovlivňující regulované ceny I. POZN: takto označený faktor : (  ) … zvyšuje nárůst cen (  )… snižuje nárůst cen  Inflační faktory v oblasti nákladů (  ) 2013 2012 2011  index cen podnikatelských služeb 100,7 % 99,1 % 101,2 %  index spotřebitelských cen102,6 % 101,8 % 100,6 %  Výsledná hodnota eskalačního faktoru101,57 % 100,21 % 101,32%  Plošný faktor efektivity (  ) – snížení provozních nákladů o 9,75 % za 5 let, tj. roční hodnota 2,0310 %  Změny v predikci spotřeby mezi roky 2013 a 2012  VVN97,9 %  VN102,5 %  NN95,5 %

4 4 Předpokládaná spotřeba v roce 2013

5 5 Změna míry výnosnosti (WACC) (  )  Každoroční upřesňování některých parametrů  Změna bezrizikové míry výnosu – pokles výnosů 10-ti letých dluhopisů za 12 měsíců  Náklady na cizí kapitál – pokles aktuálních úrokových sazeb  WACC se v průběhu regulačního období mění pouze, pokud je změna větší jak ± 0,2 %

6 6 Faktory ovlivňující regulované ceny III.  Vývoj ceny elektřiny na velkoobchodním trhu (  ) celková cenová úroveň produktů roku 2013 za sledované období klesla  Předběžně se uvažuje pokles cen silové elektřiny pro produkty o 5 – 6 %

7 7 Vývoj cen elektřiny na trhu (EEX) Produkt Cena [€ / MWh] Průměrný roční forwardový kurz na 2013 [Kč / €] Cena 2013 [Kč / MWh] Cena 2012 [Kč / MWh] Změna ceny produktu 2013/2012 [%] EEX BL CAL 13 50,6125,351 282,961 381,81-7,15% EEX PL CAL 13 62,5625,351 585,901 660,00-4,46%

8 8 Přenos elektřiny I Rezervace kapacity  Stálé náklady klíčovány podle průměrů maxim bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky zpětně  Vliv na změnu ceny:  Pokles WACC , pokles eskalačního faktoru nákladů , faktor efektivity   Snížení vyrovnání výnosů z aukcí a salda ITC do ceny z - 0,7 mld. Kč na - 0,4 mld. Kč   (dříve až +1,3 mld. Kč)  Cena na rok 2013 = 750 068 Kč/MW (102,9 %) Podíly plátců RK PS

9 9 Přenos elektřiny II Cena za použití sítí 2013  Pokles ceny silové elektřiny na krytí ztrát: -9,5 %  (1440 Kč/MWh)  Nárůst míry ztrát (zejména vliv neplánovaných toků ze zahraničí)   Předpokládaný mírný nárůst odběru z přenosové soustavy   Cena za použití sítě: 39,73 Kč/MWh

10 10 Systémové služby  Náklady na nákup PpS v podobné úrovni – drobný pokles   Nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek bez změny (370 mil. Kč)  Výrazný korekční faktor za rok 2011   Nepatrný pokles v predikované spotřebě na SyS z 56,4 na 56,0 TWh   Cena za konečnou spotřebu 144,00132,19 Kč/MWh  Cena odváděná za lokální spotřebu 54,1549,63 Kč/MWh Operátor trhu  Včetně navržených nákladů spojených s administrací podpory dle zákona č. 165/2012 Sb.  Uplatněna platba na zajištění činnosti ERÚ ve výši 2 Kč/MWh  Předpokládaná cena 5,56 Kč/MWh + 2 Kč/MWh = 7,56 Kč/MWh

11 11 Rezervace kapacity Vliv na změnu ceny:  Pokles WACC  Vliv na náklady – změna faktorů:  Index spotřebitelských cen  Index cen podnikatelských služeb  Faktor efektivity  Korekční faktory za rok 2011  Změna technických jednotek: Rezervovaná kapacita:  na VVN nižší o cca 26 MW  na VN vyšší o cca 51 MW Distribuce elektřiny I

12 12 Distribuce II Cena za použití sítí  Pokles ceny silové elektřiny na krytí ztrát o cca 6 %  Míra ztráty na stejné poměrné úrovni jako v předchozím období  Obnovení příspěvku na decentrální výrobu  Plánovaná spotřeba zákazníků nižší o 0,9 TWh v celé ČR

13 13 Podpora decentrální výroby  Znovuzavedena zákonem č. 165/2012 Sb.  Určena pro zdroje připojené do distribuční soustavy – regionální i lokální  Není možný souběh podpory DV s podporou výroby formou výkupní ceny  § 42 – Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny (2)Úřad stanoví výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny (a)s ohledem na napěťovou hladinu, do které je dodávána elektřina z výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, a (b)s ohledem na předpokládanou úsporu nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy v porovnání se stavem, pokud by do distribuční soustavy nebyla dodávána elektřina ze všech výroben elektřiny aktuálně připojených k distribuční soustavě, a (c)tak, aby byla zahrnuta do ceny za distribuci nejvýše polovina předpokládané úspory nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy stanovená podle písmene b).  Jiná hlediska (charakter dodávky zdroje) nebudou zatím zohledněna.  Předběžný rozsah podpory:VVN12 Kč/MWh VN14 Kč/MWh NN28 Kč/MWh  Příspěvek zákazníků (v ceně za použití sítě)4,73 Kč/MWh, jednotný na všech napěťových hladinách, jednotný v celé ČR.

14 Podporované zdroje  Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny  Podpora tepla je zavedena až od roku 2013 a to pouze okrajově  V roce 2011 jsme ve výrobě elektřiny dosáhli podílu 10,28 % na konečné hrubé spotřebě elektřiny  Výše vícenákladů na podporu POZE v roce 2012 dosáhla 38,4 mld.  Pro rok 2013 očekáváme vícenáklady až 44,47 mld. Kč.  Korekční faktory za rok 2011 a část rozloženého korekčního faktoru z roku 2010 je ve výši 4,47 mld. Kč.  Výše státní dotace na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z POZE je ve výši 9,6 mld.Kč.  Složka ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou výroby elektřiny z POZE je ve výši 619 Kč/MWh 14

15 15 Obnovitelné zdroje, KVET a druhotné zdroje Předpokládaná podporovaná výroba v roce 2013:  z OZE8,63 TWh (z toho FVE 2,25 TWh)  z KVET8,75 TWh  Z DZ1,23 TWh

16 16 Obnovitelné zdroje, KVET a druhotné zdroje

17 Podíly výroby a výše příspěvku za 2011 17

18 18 Obnovitelné zdroje, KVET a druhotné zdroje Vývoj příspěvku na podporu OZE-KVET-DZ, nyní 619 Kč/MWh při dotaci ze státního rozpočtu 9,6 mld. Kč

19 19 Změna průměrných cen dodávky Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro zákazníky v roce 2013 Informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro zákazníky v roce 2013

20 20

21 21

22 22

23 23 Změny v cenových rozhodnutích  Vrací se decentrální výroba  Nejsou uzavřeny ceny produktů silové elektřiny  Úpravy ve vazbě na zákon k POZE  Změna počtu pásem pro penalizaci účiníku  Sazby NN pro nabíjení elektromobilů  Návrhy CR ve veřejném konzultačním procesu

24 Vyhlášky ERÚ k zákonu č.165/2012 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doba životnosti OZE vyhl. č. 347/2012 Sb. (od 12.10.2012 ve sbírce, 5.11. 2012 nabývá účinnosti)  Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu vyhl. č. 346/2012 Sb. (od 12.10.2012 ve sbírce, 5.11.2012 nabývá účinnosti)  Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu (LRV 25.10.2012)  Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (LRV 25.10.2012)  Vyhláška o pravidlech trhu s plynem (LRV 25.10.2012)  Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen vyhl. č. 348/2012 Sb. ( od 12.10.2012 ve sbírce, 5.11.2012 nabývá účinnosti) 24

25 Vyhlášky ERÚ k zákonu č.165/2012 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doba životnosti OZE  Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu  Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu  Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška o pravidlech trhu s plynem  Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 25

26 Děkuji za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Předběžné regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2013 Oldřich JAN Energetický regulační úřad SVSE - Brno 30. říjen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google