Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice Martin Kašák Energetický regulační úřad 16. 12. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice Martin Kašák Energetický regulační úřad 16. 12. 2003."— Transkript prezentace:

1 Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice Martin Kašák Energetický regulační úřad 16. 12. 2003

2 ERÚ-Martin Kašák2 Obsah prezentace Metodika stanovení regulovaných cen Elektroenergetika  Rozbor jednotlivých složek ceny pro konečné zákazníky Průměrné zvýšení u jednotlivých distribučních společností

3 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák3 Elektroenergetika Regulované ceny v elektroenergetice od 1. ledna 2002 1)přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy 2)systémové služby 3)distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí 4)decentrální výroba 5)činnosti operátora trhu 6)dodávka elektřiny chráněným zákazníkům 7)výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 8)výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

4 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák4 Forma regulace jednotlivých činností v elektroenergetice činnosti ad 1) – 5): –ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné –podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 6): –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální –podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 7) – 8) –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální –kogenerace nad 5 MW e řešena formou pevného příspěvku ke smluvní (neregulované) ceně

5 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák5 Cenová rozhodnutí ERÚ Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2003  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 (platné od 1. 1. 2004) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2003  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 27/2003 (platné od 1. 1. 2004) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2003  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 28/2003 (platné od 1. 1. 2004)

6 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák6 Regulované ceny 2004 Kogenerace Obnovitelné zdroje Decentrální výroba Přenos elektřiny Systémové služby Distribuce elektřiny Operátor trhu

7 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák7 Kogenerace Rozdělení zdrojů do dvou skupin: –do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 1 130 Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou –pásmo platnosti vysokého tarifu 1 900 Kč/MWh –pásmo platnosti nízkého tarifu 750 Kč/MWh Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku –nad 5 MW e Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38 Kč/MWh Platí pro všechny zdroje bez ohledu na jejich lokalizaci

8 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák8 Obnovitelné zdroje V návaznosti na návrh zákona „o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů“ ponechán režim minimálních výkupních cen Ceny stanoveny na základě ekonomické návratnosti 15 let, přiměřené výnosnosti, diferencované ceny podle roku uvedení do provozu –malé vodní elektrárny 1 550 Kč/MWh –biomasa 2 500 Kč/MWh –palivové směsi biomasy a fosilních paliv2 000 Kč/MWh –větrné elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 20043 000 Kč/MWh –větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 20042 700 Kč/MWh –bioplyn uvedený do provozu před 1. 1. 20042 500 Kč/MWh –bioplyn uvedený do provozu po 1. 1. 20042 400 Kč/MWh –geotermální energie3 000 Kč/MWh –fotovoltaické systémy6 000 Kč/MWh U malých vodních elektráren možnost sjednání dvoutarifu –pásmo platnosti vysokého tarifu – 2 450 Kč/MWh –pásmo platnosti nízkého tarifu – 1 100 Kč/MWh Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku

9 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák9 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Ceny ponechány v úrovni roku 2003 Diferenciace podle napěťových hladin –zdroje do vvn – 20 Kč/MWh –zdroje do vn – 27 Kč/MWh –zdroje do nn – 64 Kč/MWh

10 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák10 Přenos elektřiny Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2003 –Průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS –Zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí, výroba, export a PVE Cena za použití PS - 13,41 Kč/MWh Cena za RK – 624 304,60 Kč/rok Průměrná cena za přenos – 134,56 Kč/MWh Samostatné zpoplatnění použití horizontální sítě pro přes-hraniční obchodování –Cena za použití sítí PS pro smluvní vývoz – 28,41 Kč/MWh

11 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák11 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 8,3 mld. Kč Proveden výpočet vlivu snížení celkových nákladů na spolehlivost soustavy Cena za systémové služby pro konečné zákazníky 172 Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu 64 Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu860 Kč/MWh

12 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák12 Operátor trhu s elektřinou Cena za vstupní registraci účastníka trhu pro držitele licence na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou –500 Kč –Oprávnění zákazníci, kteří změní dodavatele – bez poplatku Cena za registraci subjektu zúčtování –50 000 Kč Cena za činnost zúčtování –měsíční 1 000 Kč/měsíc –4.10 Kč/MWh - vztaženo na skutečný odběr z elektrizační soustavy subjektu zúčtování Cena za zobchodované množství na denním trhu –1.00 Kč/MWh –hradí úspěšné subjekty na straně nabídky i poptávky Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu –1 000 Kč/měsíc, pro účastníky, kteří nejsou subjekty zúčtování

13 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák13 Distribuce elektřiny Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn –za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc –ceny lze kombinovat volnější režim pro samovýrobce a lokální distribuční soustavy –za použití zařízení distribuční soustavy Kč/MWh –metodika pro stanovení transformačního výkonu vvn/vn shodná jako pro rok 2003 Probíhají práce na stanovení dvousložkové individuální kumulativní poštovní známky i pro hladinu nn –stálá platba bude odvozována od velikosti jističe –odložení celosystémové změny až od 1. 1. 2005 Proměnná složka - za použití zařízení distribučních soustav pro rok 2004 v sobě zahrnuje: –krytí vícenákladů spojených s výkupem z OZE a KVET –příspěvek na decentrální výrobu

14 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák14 Distribuce elektřiny (2) Cena za překročení rezervované kapacity (desetinásobek) se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %. Za překročení rezervované kapacity v této toleranci je provozovatelem regionální distribuční soustavy uplatňována pevná měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu. V případě překročení sjednané rezervované kapacity o více než 10 % je za celkové překročení sjednané rezervované kapacity účtován desetinásobek ceny za roční rezervovanou kapacitu. Pokud je provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny od regionálního provozovatele distribuční soustavy, připojen k provozovateli distribuční soustavy na hladině VN a dodává elektřinu zákazníkům po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny VN, je oprávněn účtované množství navýšit o 2 %. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a v případě, že je provozovatel distribuční soustavy smluvním dodavatelem silové elektřiny i činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s.

15 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák15 Distribuce elektřiny (3) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny od regionálního provozovatele distribuční soustavy, dodává elektřinu zákazníkům na stejné napěťové hladině, na jaké je připojen k provozovateli distribuční soustavy, je oprávněn účtovat svým zákazníkům ke spotřebovanému množství elektrické energie technické ztráty lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno odběrné místo je dáno podílem spotřeby tohoto odběrného místa na celkové spotřebě lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a v případě, že je provozovatel distribuční soustavy smluvním dodavatelem silové elektřiny i činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. Body (7.18.) a (7.19.) nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně.

16 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák16 Cenová úroveň pro CHZ v roce 2004

17 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák17 Rozbor konečné ceny pro domácnosti na rok 2004

18 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák18 Cenová úroveň pro OZ v roce 2004

19 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák19 Změny cen pro CHZ v roce 2004

20 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák20 Úprava cen elektřiny pro CHZ Uplatňování regionálních cen elektrické energie na základě skutečných nákladů Rozdílné zastoupení odběratelů v konkrétních tarifních sazbách Rozdílná průměrná roční spotřeba na jedno odběrné místo Vyšší průměrná spotřeba => nižší průměrná cena Vyšší průměrná spotřeba => vyšší zastoupení levnějších sazeb (vytápění a ohřev TUV) Vyšší zastoupení levnějších sazeb => pro dosažení průměrného zvýšení je nutný vyšší nárůst cen v levnějších sazbách Přestože došlo k vyššímu nárůstu cen u společností, které mají vyšší zastoupení levnějších sazeb, zůstává u těchto společností nejnižší průměrná cena za elektrickou energii

21 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák21 Průměrné ceny CHZ na hladině NN

22 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák22 Průměrná roční spotřeba

23 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák23 Zvýšení cen elektřiny Rozhodující vliv na konečné ceny má nárůst ceny elektřiny na domácím trhu (Duhové energie ČEZ, a. s.) o 67 Kč/MWh. Dalším významným vlivem je zvýšení ceny na krytí vícenákladů distribuce způsobených povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla o 22,47 Kč/MWh. Významným faktorem je rovněž zvýšení ceny systémových služeb o 13 Kč/MWh, které je způsobeno zvýšením nákladů na nákup podpůrných služeb potřebných pro bezpečný provoz elektrizační soustavy České republiky.

24 16. 12. 2003ERÚ-Martin Kašák24

25 Děkuji Vám za pozornost martin.kasak@eru.cz


Stáhnout ppt "Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice Martin Kašák Energetický regulační úřad 16. 12. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google